GAMLE OPPEGÅRD RÅDHUS

BLIR FERDIGSTILT TIL NYTTÅR: Gamle Oppegård rådhus, som er fra 1978, er fortsatt under rehabilitering. Arbeidene er planlagt ferdigstilt til nyttår.

Fra 69 til 87,5 millioner kroner

Ombygging og rehabilitering av Gamle Oppegård rådhus vil koste kommunen 18,5 millioner kroner ekstra. 6,5 millioner kroner av disse skal brukes på den nye kommunestyresalen.

Publisert Sist oppdatert

Gamle Oppegård rådhus har totalt fem etasjer, hvorav den ene er en underetasje. Prosjektet med ombyggingen av første, andre og tredje etasjer av Gamle Oppegård rådhus for 69 millioner kroner ble ferdigstilt i slutten av februar. De tre etasjene er allerede tatt i bruk.

– Dette var et eget prosjekt med egen bevilgning på 69 millioner kroner. Rehabiliteringen av de tre etasjene ble ferdigstilt innenfor vedtatt budsjett, sier John Hoseth, virksomhetsleder for byggutvikling og vedlikehold i kommunen.

Fra cirka 4 til 18,5 millioner

Gamle Oppegård rådhus

  • Ble oppført i perioden fra våren 1977 til desember 1978, og har i 1979-2019 huset kommunens administrasjon.
  • Skiftet navn fra Oppegård rådhus til Gamle Oppegård rådhus i 2021.
  • Byggets bruttoareal er 5.136 kvadratmeter.
  • Bygget har fem hovedetasjer, i tillegg til tekniske rom i kjeller og på tak.
  • Bærekonstruksjonen er utført i betong.
  • I kjernen av bygget ligger tekniske sjakter, toalettrom, trapperom og heis.
  • Bygget med tilhørende parkanlegg er regulert til hensynssone for kulturmiljø, og det er dermed begrensninger for hvilke utvendige tiltak som kan gjennomføres.
  • Fasaden til rådhuset er bevaringsverdig. Det betyr at uttrykket må være tilsvarende som i dag.

Rehabiliteringen av de to siste etasjene ble gjennomført som egne prosjekter, så utgiftene kommer i tillegg til beløpet på 69 millioner kroner.

Da vi snakket med kommunen i mars i år var ikke prislappen for disse arbeidene beregnet ennå, men kommunen satte likevel i gang med ombygging av rådhusets underetasje og fjerde etasje, og bekreftet at disse arbeidene skulle finansieres via kommunens vedlikeholdsstrategi.

– Hvordan kan dere sette i gang med byggearbeidene hvis dere ikke vet prislappen? spurte Oppegård Avis kommunes virksomhetsleder i slutten av mars.

– Vi har et løpende budsjett og vet cirka beløp. Det er allerede avsatt 4 millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2022 til oppgradering av rådhusets fjerde etasje og deler av underetasjen med kommunestyresalen og seremonirommet, sa Hoseth.

Fra 4 til 18,5 millioner

Nå viser det seg at de planlagte arbeidene med de to etasjene er anslått til å koste kommunen 18,5 millioner kroner, og ikke 4 millioner. Totalsummen blir da på 87,5 millioner kroner.

Hoseth innrømmer en bommert.

– Jeg legger meg flat. Det var sikkert en misforståelse. Beløpet på 4 millioner kroner gjelder kun arbeidene med toppetasjen, sier John Hoseth nå.

– Er du sikker på at det ikke vil være behov for ytterligere bevilgninger utover det totale beløpet hittil på 87,5 millioner kroner?

– Ja. Vi er ganske sikre på at det, sier Hoseth.

Les også: – Skal finansieres fra kommunens vedlikeholdsstrategi

Toppetasjen snart ferdig

Rehabilitering av toppetasjen ble startet opp på nyåret. Etasjen er tilnærmet ferdig, ifølge Hoseth, men det gjenstår mindre arbeider med innregulering og vasking av lokalene, samt noen brukertilpasninger.

– Flytting av møbler kan starte i uke 26 og innflytting av brukere er planlagt i august, sier Hoseth.

Det er også startet rivearbeider i underetasjen av rådhusbygningen. Arbeidene pågår der nå.

– Budsjettet for de ovennevnte arbeidene i toppetasjen og i underetasjen med unntak av kommunestyresalen er på tolv millioner kroner. Dette er planlagte arbeider og finansieres av vedlikeholdsprosjektet «Tiltak kommunale bygg», sier han.

PPT og NAV

Tiltakene i toppetasjen og underetasjen gir gode og fleksible løsninger, ifølge Hoseth. Han forklarer at flytting av enkelte kommunale virksomheter til Gamle Oppegård rådhus frigjør noen innleide lokaler i Westgaarden i Ski sentrum og gir bedre utnyttelse av lokalene i den kommunale bygningen i Kolbotnveien 23 på Kolbotn.

– Dette bidrar til god samhandling i kommunale enheter, samt en bedret arena for møtepunkt for publikum for tjenestene PPT og NAV, sier virksomhetslederen for byggutvikling og vedlikehold.

Les også: Brukte 87,4 millioner på eksterne konsulenter i 2020

6,5 millioner til ny kommunestyresal

Til tross for at Nordre Follo rådhus i Ski sentrum ble pusset opp for over 50 millioner kroner, inkludert budsjettsprekk på 6,4 millioner kroner, har ikke den nyoppussede bygningen plass til en kommunestyresal.

Kommunestyremøtene holdes derfor fremdeles i underetasjen i Gamle Oppegård rådhus, som siden den gang har blitt valgt som permanent kommunestyresal for Nordre Follo kommune.

Onsdag 8. juni la virksomheten Byggutvikling og vedlikehold fram en plan for oppgradering av kommunestyresalen i Gamle Oppegård rådhus. Det ble foreslått å tilrettelegge denne salen i henhold til universell utforming.

– Den nye kommunestyresalen er tenkt som sambruk for et livssynsnøytralt seremonirom og kommunestyresal. I tillegg kan rommet brukes som en stor møtearena, sier Hoseth.

Kostnadene med ombygging av kommunestyresalen er estimert til 6,5 millioner kroner, hvorav 150.000 kroner går til eksterne konsulenter.

Tiltaket skal finansieres delvis av avsatte midler til budsjettposten Livssynsnøytralt seremonirom (egen bevilgning på 2,5 millioner kroner) og posten Tiltak kommunale bygg (drøye 4 millioner kroner fra vedlikeholdsbudsjettet).

– Dette planlegges utført til høsten. Det vil bli framskaffet en alternativ møteplass for kommunestyret i perioden fram til nyttår, sier Hoseth.

KOSTNADSESTIMAT: Kostnadene med ombygging av kommunestyresalen er estimert til drøye 6,5 millioner kroner.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

Ferdigstillelse til nyttår

– Ved ferdigstillelse til nyttår, får kommunen et flott og fleksibelt bygg. Bygget åpnes for kommunale tjenester på dagtid, samt en arena for møtevirksomhet for politikere, lag og foreninger på kveldstid.

Hoseth sier at prosjektene med rehabiliteringen av toppetasjen og underetasjen ble planlagt da det ble besluttet å beholde bygget i kommunalt eie.

– Disse prosjektene påvirker ikke noen andre oppgraderinger av kommunale bygg, understreker han.

Les også: Slik kan den nye kommunestyresalen se ut

Powered by Labrador CMS