PÅ LADING: Kommuens el-bysykler kan leies for 25 kroner timen. Dette er ladestasjonen ved Vevelstad stasjon.
PÅ LADING: Kommuens el-bysykler kan leies for 25 kroner timen. Dette er ladestasjonen ved Vevelstad stasjon.

Satte ut elektriske bysykler, men tilbudet er bare i Ski

Kommunens miljøvennlige tilbud vekker debatt. Neste år skal det tråkkes til i Oppegård også.

Publisert

– Denne uken setter kommunen ut cirka 15 el-bysykler du kan leie for å komme deg rundt på raskt og miljøvennlig vis! Det koster 25 kroner per påbegynte time. Du finner informasjon om registrering og betaling ved ladestasjonene. Husk å ta med egen hjelm, skrev kommunen på egen Facebook-side sist fredag. 

El-bysyklene er alle merket med kommmunevåpenet til Nordre Follo, og i Facebook-innlegget opplyses det om at syklene finnes ved Ski storsenter, Solborg bo- og aktiviseringssenter, Villenga bussholdeplass og på Vevelstad stasjon. Det skal også settes ut elbysykler ved Ski idrettspark, men ladestasjonen der er foreløpig stengt i påvente av nødvendig strømforsyning.

– Annenrangs haleheng

Flere innbyggere angrep kommunen for å forskjellsbehandle Oppegård og Ski ettersom alle ladestasjonene for bysyklene ligger i gamle Ski kommune. 

MÅ HA APP: For å leie kommunens el-bysykler må du laste appen Otto.
MÅ HA APP: For å leie kommunens el-bysykler må du laste appen Otto.

– Vi blir et slikt annenrangs haleheng på Ski. Har sett det flere ganger allerede at det skjer ikke noe før vi i bygda begynner å skrike, skriver en av innbyggerne i kommentarfeltet. 

Kommunen gikk fredag kveld inn i debatten, og opplyste om at vedtaket om de elektriske bysyklene stammer fra før kommunesammenslåingen, og det ble satt av midler til prosjektet for perioden 2017-2020. 

– Vi forstår at dette kan oppfattes som et nytt og skjevfordelt tiltak for innbyggere som ikke kjenner til elbysyklene fra før, men det er altså ikke noen ny ordning nå, skrev kommunen på Facebook. 

– Oppegård avventet

For tre år siden lagde Østlandets Blad en sak om elbysyklene, og daværende ordfører Thomas Sjøvold var så imponert over planene at han ville ta det opp i Oppegård også. 

– Det er et kjempegodt forslag. Bysykler er viktig, og hvis vi kan være med på å bygge opp et slikt nett i Nordre Follo, vil vi være med, sa Sjøvold til Østlandets Blad. (bak betalingsmur)  

Ifølge virksomhetsleder Gry Larsen i vei og park i Nordre Follo vedtok kommunestyret i gamle Oppegård i 2017 at det skulle innføres en el-bysykkelordning for Nordre Follo.

VIRKSOMHETSLEDER: Gry Larsen er virksomhetsleder vei og park i Nordre Follo kommune.
VIRKSOMHETSLEDER: Gry Larsen er virksomhetsleder vei og park i Nordre Follo kommune.

– Tidligere Oppegård kommune ønsket å avvente erfaringen med drift  av el-bysykkelordningen fra tidligere Ski kommune før de begynte planlegging av el-sykler. 

– Tidligere Ski kommune skulle drifte ordningen selv, og det var knyttet usikkerhet til hva dette innebar av ressursbruk fra driftsavdelingen, skriver Gry Larsen i en epost til Oppegård Avis. 

Til Oppegård neste år

Hun sier at nå som de første fem planlagte el-bysykkelpunktene i Ski er oppført, vil driften av disse gi kommunen et godt erfaringsgrunnlag for hvordan driften skal legges opp og hvor mye ressurser som må brukes til ordningen.

–  I 2019 ble det i tidligere Oppegård kommune bevilget 1,5 millioner til el-bysykkelordningen. Disse midlene er i ny kommune, sammen med midler for el-bysykkelordningen i tidligere Ski kommune, tilført virksomhet Vei og park for utførelse. I 2020 er det satt av inntil 1,4 millioner til el-bysykkelordningen. Midlene fra tidligere Oppegård kommune er planlagt benyttet til utførelse i 2021, sier Larsen. 

Hun forteller at planlegging av punktene starter allerede i inneværende år. Det blir utarbeidet en plan for utvidelsen av el-bysykkelordningen i Nordre Follo kommune som supplerer planen for el-sykkelordning i tidligere Ski kommune.

Må ta hensyn til byggeaktivitet

– Dette arbeidet må blant annet ta hensyn til igangsatt og planlagt bygningsaktivitet i Kolbotn sentrum som medfører en uavklart situasjon med tanke på planlegging av punkter for plassering av el-bysyklene.

Kommunen gleder seg over engasjementet som har kommet rundt de elektriske bysyklene.

– I takt med visjonen «Kommune 3.0», vurderer vi å legge opp til innspill fra innbyggerne hva gjelder forslag til punkter for el-bysyklene i det som tidligere var Oppegård kommune. Det vil være en fin mulighet for oss til å kartlegge hvor de ivrigste brukerne ønsker syklene plassert, sier Gry Larsen.