REAGERER: Venstres Camilla Hille (nummer to fra venstre) er kritisk både til tallene i meningsmålingene og politikken de «blå-blå» fører. Her avbildet da flertallskonstellasjonen signerte samarbeidsavtalen etter forrige valg.
REAGERER: Venstres Camilla Hille (nummer to fra venstre) er kritisk både til tallene i meningsmålingene og politikken de «blå-blå» fører. Her avbildet da flertallskonstellasjonen signerte samarbeidsavtalen etter forrige valg.

– Vil være en katastrofe

Etter gårsdagens «sjokkmåling» som viser et blå-blått flertall i kommunestyret, er det flere i styringskoalisjonen som reagerer.

Publisert

Mandag skrev Oppegård Avis om en meningsmåling utført av Sentio Research Norge AS. Folk ble spurt om hvem de ville stemt på i kommunevalget og 50,6 prosent av de spurte fordelte seg på Høyre og FrP.

Det er vonde tall for dagens styringspartier i Nordre Follo kommune. Ifølge Venstres mektige kvinne Camilla Hille er det imidlertid grunn til å stille spørsmål ved målingen.

– En undersøkelse der bare 329 personer har oppgitt partipreferanse i en kommune med over 40000 stemmeberettigede gir svært usikre estimater. Resultatene har store feilmarginer, særlig for de store partiene, begynner Hille.

FRITTALENDE: Camilla Hille er frisk i frasparket, både i politikken og på hockeybanen hvor hun har flere landskamper for Norge.
FRITTALENDE: Camilla Hille er frisk i frasparket, både i politikken og på hockeybanen hvor hun har flere landskamper for Norge.

– Vil være en katastrofe

Hun har likevel lyst å kommentere tallene.

– Mørkeblått flertall vil være en katastrofe for kommunen, med tanke på målsetningene vi har for klima og miljø. Av utspillet ser det ut som FrP og H går til valg sammen. Hvis de gjør det, må de avklare dette veldig tidlig overfor velgerne, fortsetter Hille.

Hennes eget parti Venstre biter brukbart fra seg i målingen med 7, 4 prosent og hun er innstilt på å kjempe videre for å vippe prosentene i sin favør.

– Jeg regner med at det er mange i gamle Oppegård som ikke vil tilbake til det politiske regimet som var før, men at de har satt pris på Venstres engasjement for å bevare grønne lunger og ta klimatrusselen på alvor. Vi går frem, noe som viser at folk liker politikken vår. Denne målingen reflekterer i stor grad misnøye med regjeringen, noe tallene helt klart viser. Sp lekker til FrP og Ap til Høyre.

Mål om 10 prosent

Målet for valget er å se to tall foran prosenttegnet og å være en kraft å regne med, uansett hvem som skal styre.

–7,4 prosent er et godt resultat for Venstre, og vi har alltid styrket oss mot lokalvalgene. Det lover godt for vårt mål om 10 prosent oppslutning. Venstre kommer til å kjempe for vippeposisjonen, for da vil det bli mye god sosialliberal politikk for de som trenger det mest i vår kommune, sier Hille.

– Høyresiden er i utakt

Heller ikke hos Arbeiderpartiet mottas målingen med ellevill jubel.

– Vi må jo bare stole på at Sentio vet hva de driver med, men det blir ganske stor feilmargin med så få respondenter. Dess flere respondenter, dess lavere feilmargin. Uansett viser denne målingen til samme tendenser som vi ser i andre målinger, innleder Aps gruppeleder og varaordførerkandidat Oddbjørn Lager Nesje.

I stedet for å kommentere høyresidens undersøkelse i detalj, vil han heller kommentere noen andre tall.

KAN BLI VARAORDFØRER: Oddbjørn Lager Nesje er Aps varaordførerkandidat ved kommunevalget 11. september.
KAN BLI VARAORDFØRER: Oddbjørn Lager Nesje er Aps varaordførerkandidat ved kommunevalget 11. september.

– I fjor klatret vi fra 85. til 72. plass på årets kommunebarometer fra Kommunal Rapport. Å komme på 72. plass av alle landets kommuner er ganske bra for en såpass fersk kommune som Nordre Follo. Vi gjør det bedre i ti av de tolv sektorene som er en del av målingen. Det betyr at politikken som føres i all hovedsak fungerer, sier Nesje.

Han er bekymret for flere av sakene høyresiden har sagt at de vil prioritere.

– Høyresiden er i utakt med den økonomiske virkeligheten og har urealistisk forventninger for hva de kan få til med eiendomssalg og privatisering. Jeg er bekymret for at de vil slå opp døren for markedskreftene og at konsekvensen blir et svekket tjenestetilbud og større forskjeller mellom folk i Nordre Follo.

10 kjernesaker for AP:

Med bakgrunn i styringserfaringen, og de økonomiske mulighetene i Nordre Follo, er det følgende 10 saker som vil prioriteres i neste periode ifølge Lager Nesje.

  • 1. Videreutvikle Åpen barnehage-tilbudet i kommunen.
  • 2. Utvide gratis kjernetid for SFO
  • 3. Fullføre opprustningene av skolene på Finstad, Fløysbonn, Flåtestad, Ski vest ungdomsskole og Sofiemyr.
  • 4. Stanse tap av natur ved å være en arealnøytral kommune. Ta vare på 100-metersskogene og verne skogområder i hele kommunen.
  • 5. Alle barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter uavhengig av funksjonsnivå eller familiens økonomi. Fortsette å bygge ut svømmehaller og idrettshaller.
  • 6. Ski og Kolbotn utvikles som attraktive bysentrum, med blant annet sammenhengende park- rekreasjonsområde rundt Kolbotnvannet og en større bypark rundt Kapelldammen i Ski
  • 7. Gjennomføre nullvisjon for CO2-avtrykk i vår virksomhet innen 2025. Kommunens kjøretøy skal i størst mulig grad være elektriske. Offentlige bygg bør utnytte solenergi.
  • 8. Videreutvikle rådhuskvartalet på Kolbotn med et større parkareal. Si nei til å bygge innenfor markagrensa.
  • 9. Øke grunnbemanningen i helse, eldreomsorg og oppvekst. Heltid skal være normalen.
  • 10. Sikre sykehjemsplasser til alle som trenger det.
Powered by Labrador CMS