STRENGE TILTAK I TO UKER: De nye tiltakene gjelder foreløpig i to uker.
STRENGE TILTAK I TO UKER: De nye tiltakene gjelder foreløpig i to uker.

Sosial nedstenging i to uker: Disse tiltakene gjelder fra i morgen

Regjeringen har innført en sosial nedstengning i hele landet, med flere strenge smitteverntiltak som gjelder fra mandag 4. januar til mandag 18. januar.

Publisert Sist oppdatert

Siden de to første smittetilfellene ble registrert i Nordre Follo den 10. mars 2020, har kommunen innrapportert åtte dødsfall og 667 smittetilfeller per lørdag 2. januar 2021.

De første seks smittetilfellene i 2021 ble registrert fredag 1. januar, kun to dager etter smitterekorden i vår kommune med 29 smittede onsdag 30. desember 2020.

I hele desember ble det meldt inn 196 smittetilfeller og fire dødsfall i Nordre Follo, versus 233 smittetilfeller og ett dødsfall i november.

Innførte sosial nedstenging i to uker

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense en ny økning i smitte, har regjeringen besluttet å iverksette det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker. Disse ble kunngjort på en pressekonferanse klokken 18:00 søndag kveld.

– Vi har etter jul sett færre som tester seg, og av de som tester seg går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sa statsminister Erna Solberg.

Følges av Nordre Follo

Nordre Follo kommune følger de anbefalte tiltakene. Tiltakene gjelder fra mandag 4. januar og vil foreløpig vare til mandag 18. januar.

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen.

I midten av måneden vil regjeringen ta en ny vurdering av situasjonen.

– Kommunene trenger også tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskelig for kommunene å håndtere mange lokale utbrudd samtidig, sa Høie.

Disse anbefalinger gjelder for alle i hele landet:

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Disse reglene gjelder for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre:

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.
Powered by Labrador CMS