COVID-19 I NORDRE FOLLO: 123 SMITTETILFELLER

123 SMITTEDE: Per i dag har Nordre Follo kommune registrert 123 smittetilfeller, som er en økning på 13 tilfeller de siste fire ukene.
123 SMITTEDE: Per i dag har Nordre Follo kommune registrert 123 smittetilfeller, som er en økning på 13 tilfeller de siste fire ukene.

Nytt smittetilfelle i Nordre Follo

Kommunen bekrefter at smitten knyttes til et tidligere kjent smittetilfelle, men presiserer at det ikke er knyttet til barnehage eller skole.

Publisert Sist oppdatert

Covid-19 i Nordre Follo:

 • Antall innrapporterte tilfeller per i dag: 123 personer. Tre personer døde på Ahus (22. mars, 1. april og 10. april).
 • De to første tilfellene i Nordre Follo ble registrert onsdag 11. mars. Begge er knyttet til utbrudd i utlandet. I løpet av kvelden torsdag 12. mars ble det meldt inn ni nye tilfeller.
 • Det var ikke påvist smitte av covid-19 i nesten en måned (i perioden fra 27. juni og til og med 23. juli).
 • Den nye smittekjeden (startet i utlandet) 24. juli.
 • 24. juli: 2 meldte tilfeller
 • 26. juli: 1 meldt tilfelle
 • 28. juli: 2 meldte tilfeller
 • 29. juli: 1 meldt tilfelle
 • 6. august: 2 meldte tilfeller
 • 7. august: 1 meldt tilfelle
 • 8. august: 1 meldt tilfelle
 • 9. august: 2 meldte tilfeller
 • 14. august: 1 meldt tilfelle
 • 17. august: 1 meldte tilfeller
 • 20. august: 2 meldte tilfeller
 • 21. august: 1 meldt tilfelle
 • 23. august: 1 meldt tilfelle
 • 24. august: 2 meldte tilfeller
 • 25. august: 1 meldt tilfelle

Tirsdag 25. august ble det registrert ett nytt smittetilfelle i vår kommune.

– Smittesporing er gjennomført. Smitten knyttes til et tidligere kjent smittetilfelle, men det er ikke knyttet til barnehage eller skole, sier kommunikasjonsrådgiver Gro Strømsheim i Nordre Follo kommune.

Hun påpeker at ved et enkeltstående tilfelle uten spesielle omstendigheter, vil kommunen ikke gå ut med detaljer som alder, kjønn og så videre.

123 smittede og tre dødsfall i Nordre Follo

Per i dag har kommunen innrapportert om 123 smittetilfeller, som er en økning på 13 smittetilfeller i løpet av de siste fire ukene.

Tre personer døde på Ahus (22. mars, 1. april og 10. april) siden utbruddet startet 11. mars.

Ifølge VG har Nordre Follo 127 personer som er smittet med covid-19 hvorav to personer er innlagt på sykehus (red. anm.: den ene av disse har blitt innlagt i dag).

Registreringene til VG baserer seg på folkeregistrert adresse til smittede. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

353 smittede og ti dødsfall i hele Follo

Når det gjelder Follo, har det blitt registrert 353 smittetilfeller og ti dødsfall i vår region siden covid-19-utbruddet startet i mars, ifølge VG. Antallet er en økning på 44 smittetilfeller de siste fire ukene. Den største økningen i denne perioden har blitt registrert i Nordre Follo og Frogn, mens Nesodden har hatt færrest smittede i regionen den siste måneden.

Som den største kommunen i innbyggertall i Follo, har Nordre Follo flest smittetilfeller når det gjelder antall smittede, men vi ligger cirka midt på treet i andel av registrert koronasmittede per 1000 innbyggere (se tallet i parentes):

 • Enebakk: 60 meldte tilfeller (5,4), 5 dødsfall (0,45), en økning på 5 smittetilfeller de siste fire ukene.
 • Frogn: 45 meldte tilfeller (2,83), 1 dødsfall (0,06), en økning på 13 smittetilfeller de siste fire ukene.
 • Nesodden: 53 meldte tilfeller (2,7), 1 dødsfall (0,05), en økning på 1 smittetilfelle de siste fire ukene.
 • Nordre Follo: 127 meldte tilfeller (2,14), 3 dødsfall (0,05), en økning på 13 smittetilfeller de siste fire ukene.
 • Vestby: 37 meldte tilfeller (2,05), 0 dødsfall (0,00), en økning på 7 smittetilfeller de siste fire ukene.
 • Ås: 31 meldte tilfeller (1,61), 0 dødsfall (0,00), en økning på 5 smittetilfeller de siste fire ukene.

Flest dødsfall og størst andel smittede i Enebakk

Ås kommune har dermed fortsatt den laveste andelen av smittede per 1000 innbyggere per i dag (1,61), mens Enebakk fortsatt topper listen med fem døde og en andel på 5,4 smittede per 1000 innbyggere.

Siden oppstarten av utbruddet har det ikke blitt registrert et eneste dødsfall i bare to Follokommuner. Disse er Vestby og Ås.

Ifølge VG har totalt 10.454 smittetilfeller blitt registrert i Norge per i dag. Dette er en økning på 1312 tilfeller de siste fire ukene.

264 personer døde av covid-19 i Norge, som er en økning på 9 dødsfall de siste fire ukene.