UTSIKTEN: Det er lite vi får ta bilde av innendørs på vannverket, men dette motivet med kikkerten som er stilt inn mot drikkevannskilden i Gjersjøen var innafor.

Her har vi egentlig ikke lov til å fotografere

Vi har besøkt vannverket for å vite hvordan vi får rent vann i kommunen vår.

Publisert

Drikkevann har blitt et nasjonalt tema etter alt som har skjedd på Askøy utenfor Bergen den siste tiden. Mange spør seg om det er trygt å drikke vannet som kommer ut av krana.

Tirsdag denne uka fikk Oppegård Avis innvilget besøk på vannbehandlingsanlegget på Stangåsen. Forutseningen for besøket var at det ikke skulle fotograferes inne på anlegget. Beredskapsplanene er klokkeklare for dette området. Skjer noe galt, eller om noen gjør noe galt her, kan opp mot 40.000 mennesker rammes.

Pumpes opp

Driftsleder Shima Bagherian forteller inngående om hvordan råvann hentes fra enten seks eller 36 meters dyp i Gjersjøen. Derfra pumpes det 152 meter fra pumpestasjonen til behandlingsanlegget på Stangåsen.

– Vi tar prøver i ledningsnettet 26 steder i kommunen, inkludert vannverket og høydebassenget på Hellerasten.

Shima Bagherian, driftsleder ved vannverket

– Etter at vannet er pumpet opp fra Gjersjøen, tilsettes aluminiumsulfat. Dette gjør at partikler henger seg fast i hverandre og danner såkalte fnokker. De største fnokkene fjernes i sedimenterings- eller flotasjonsbassengene. Vannbehandlingsanlegget har fire parallelle sandfiltre. De minste fnokkene holdes tilbake i sandfiltrene. Fnokkene fjernes regelmessig i form av slam, som leveres til Nordre Follo Renseanlegg, forklarer Bagherian.

I driftsrommet står vi foran store skjermer, slik at de fem ansatte på anlegget til enhver tid har full kontroll. På anlegget er det ikke trådløst nettverk. Konsulenter og andre som skal jobbe med anlegget, må møte personlig.

Følger forskriften

Virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE Oppegård sier det er ikke er gjort noen endringer i beredskap eller arbeidsrutiner som følge av saken på Askøy.

– Vi følger de samme planene og forskriftene, som gjør at vi har svært godt drikkevann i Oppegård, sier Tomten.

UTENFOR: Driftsleder Shima Bagherian og virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE Oppegård poserer gjerne utenfor vannverket. Innendørs er det svært begrenset hva vi får fotografere.

PS! Saken fortsetter under bildet!


I renseprosessen synker PH-verdien på vannet. For å heve denne, tilsettes lut slik at PH-verdien øker cirka 8, det området forskriften anbefaler.

– Samtidig som vannet tilsettes lut, doseres det også klor i form av natriumhypokloritt. Klor gir en ekstra beskyttelse mot eventuelle mikroorganismer i kommunalt og privat ledningsnett, forklarer Bagherian.

UV-stråling

Behandlingsanlegget på Stangåsen behandler enorme mengder vann i løpet av et døgn. I 2013 ble det etablert to UV-aggregater. UV-bestrålingen sikrer at spesielle bakterier, virus og parasitter drepes. Bestrålingen sørger blant annet for at eventuelle Giardia-parasitter drepes.

Shima Bagherian er godt innforstått med at de har en svært ansvarsfull jobb på vannbehandlingsanlegget. Hun forteller at de har omfattende rutiner for å teste vannkvaliteten. Anlegget på Stangåsen forsyner både Oppegård og Ås kommuner.

– Vi tar prøver i ledningsnettet 26 steder i kommunen, inkludert vannverket og høydebassenget på Hellerasten. Prøvestedene er plassert på sentrale steder for å gi et godt bilde av vannkvaliteten i ulike deler av nettet, forsyning fra basseng og hos sårbare abonnenter som skoler og barnehager. Det tas prøver som sendes til ekstern analyse av råvann og rentvann fra vannverket hver uke. På høydebassenget Hellerasten tas det prøver hver andre uke. Det tas også prøver ute på ledningsnettet hver uke, men prøvestedene rullerer, så en fjerdedel av prøvepunktene tas hver uke – dette betyr at det tas prøver fra hvert enkelt prøvested hver 4. uke, forklarer Bagherian.

Hun fortsetter med å fortelle at vannverket også tar egne prøver av E. coli hver dag for å oppdage eventuelle forurensninger tidlig.

– I tillegg til de ordinære prøvene som er planlagt i hht. prøvetakningsplanen tar vannverket ekstra prøver ved behov basert på løpende risikovurdering i tråd med interne driftsruter, sier Bagherian.

Powered by Labrador CMS