TESTES 9. JUNI: Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. Foto: DSB
TESTES 9. JUNI: Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. Foto: DSB

Viktig melding – søk informasjon

Onsdag 9. juni klokken 12.00 skal Sivilforsvaret teste signalet "Viktig melding – søk informasjon".

Publisert

Rundt om i landet er det 1250 varslingsanlegg med sirener (tyfoner) som skal varsle befolkningen ved akutt fare.

Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige/farlige kjemiske stoffer. Signalene kan høres av over halvparten av befolkningen.

To ganger i året

To ganger i året – i januar og juni – tester Sivilforsvaret tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

Førstkommende onsdag skal signalet «Viktig melding – søk informasjon» testes i Nordre Follo og alle de andre kommunene der det er montert varslingsanlegg. Signalet sendes klokken 12.00.

Tuter i tre serier

Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon". Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer eller dambrudd i vannmagasiner.

I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Sivilforsvarets hjemmeside kan du høre forskjellen på de ulike signalene.

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det "fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Du kan lese mer om flyalarmen her.

Se varslingsanlegg på kart

I tidligere Oppegård kommune har vi ni tyfoner, ifølge DSBs kartløsning.

Hvis du lurer på hvor nøyaktig disse varslingsanleggene ligger kan du se DSBs kartløsning. For å få markert varslingsanleggene i kartet, velg Sivilforsvaret i menyen og huk av for varslingsanlegg.

Hengte seg opp for to år siden

Da Sivilforsvaret testet tyfonene i juni 2019, varte testen på Sofiemyr litt lenger enn planlagt.

Lokalene til Oppegård Avis ligger nemlig like ved tyfonene på Sofiemyr, men varslingsanlegget hengte seg tydeligvis opp og sendte ut alarmsignalet i nesten 15 minutter.

Les saken her: Tyfonen hengte seg opp