TRE TOMTER: Statsbygg har mottatt tre tomteforslag fra private grunneiere på Svartskog.

Statsbygg fikk tre private tomteforslag fra Svartskog

Statsbygg har mottatt tre tomteforslag fra private grunneiere på Svartskog som ønsker å selge disse tomtene i forbindelse med etablering av Norges største fengsel i vår kommune.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har nylig skrevet om at Statsbygg leter etter aktuelle tomter i nabokommunene. Tidligere visste vi om tomteforslagene på Trollåsen og Langhus, som begge handler om private tomter i vår kommune, men etter en innsynsbegjæring har vi nå fått vite om tre ytterligere tomtealternativer som ble spilt inn fra vår kommune til Statsbygg.

– Statsbygg nevnte muntlig i et møte med oss at det har kommet inn tre private forslag til lokalisering innenfor vår kommune. Alle tre tomtene ligger innenfor LNF-områdene på Svartskog. Kommunen kjenner ikke til nøyaktig hvilke eiendommer dette gjelder, men ga da i det samme møtet uttrykk for at reguleringsrisikoen generelt sett vil være svært høy dersom Statsbygg går videre med lokaliseringsforslag innenfor kommunens LNF-områder, skriver kommunikasjonsrådgiver Silje Johanne Stavik på vegne av kommunedirektøren i Nordre Follo.

Foreslått i 2015

Forslaget om fengsel på Svartskog er ikke noe nytt. I 2015 skrev Oppegård Avis om tidligere kommunestyrepolitiker Geir Amundsen fra Oppegård FrP, som som foreslo å etablere et fengsel i Oppegård Vest eller på Svartskogtopen.

Tidligere skrev vi også om flere grunneiere på Svartskog som fremmet større boligprosjekter i området. Vi har blant annet skrevet om Strømmen Entreprenør AS og Bålerud Drift og Utvikling AS. Styrelederen i det sistnevnte selskapet er tidligere kommunestyrepolitiker Sigurd Brynildsen (FrP), som er bosatt på Svartskog.

Les om FrPs forslag fra 2015 her (side 6): Her vil han bygge fengsel

Les også: Politisk runddans

Oversendte positivt vedtak

Kommunen bekrefter overfor Oppegård Avis at de ikke har ikke sendt inn noen konkrete tomteforslag til Statsbygg. De sier at kun formannskapets vedtak, som sier at kommunen i utgangspunktet er positive til videre dialog om en etablering av fengsel i vår kommune, ble oversendt til Statsbygg i september.

– Vi har videre muntlig i møte med Statsbygg svart på spørsmål rundt flere av kommunens næringsområder, særlig med tanke på reguleringsformål og reguleringsrisiko, antatt fremtidig bruk, kollektivdekning og mye mer, skriver kommunen videre.

Ifølge Statsbygg bør den aktuelle tomten være verdig regulert innen 2024.

– Den mest interessante

Kommunen skriver at Statsbygg gjorde det klart at de anså eiendommen i Trollåsveien 8 som den mest interessante i Nordre Follo, sett opp mot de kriteriene de har satt opp for utvelgelse og prioritering av tomt for nytt Oslo fengsel.

– Vi fikk i denne anledning også spørsmål fra Statsbygg om vi kunne ta kontakt med grunneier i Trollåsveien 8, for å spørre om det var i orden at Statsbygg tok kontakt med dem, forklarer kommuneadministrasjonen.

Ifølge kommunen ble dette gjort administrativt gjennom en kort telefonsamtale med administrerende direktør Asgeir Solheim i Fabritiusgruppen, som representerer grunneieren i Trollåsveien 8.

– Solheim var positiv til at Statsbygg kunne ta kontakt med ham, noe kommunen videreformidlet til Statsbygg. Etter dette har all kontakt vært direkte mellom Statsbygg og grunneieren, og kommunen har ikke innsyn i denne, skriver Stavik på vegne av Nordre Follo kommune.

Les også: Kjemper for eventyrskogen

En av de totalt seks

Oppegård Avis har skrevet at den aktuelle tomten på Trollåsen er på cirka 70 dekar. I desember ble det kjent at denne tomten er nå under vurdering hos Statsbygg som ett av de totalt seks aktuelle alternativene (den eneste i Nordre Follo) for et nytt fengsel.

Fengselet vil bli Norges største og skal ha om lag 300 soningsplasser. Det skal erstatte dagens fengsel i Oslo, som er i kritisk tilstand.

Statsbygg har allerede sendt inn sin anbefaling til Justis- og beredskapsdepartmentet (JD). Dette ble gjort før jul. Nå er det opp til JD å velge en konkret tomt av de totalt seks alternativene. Dette vil bli avklart i år, trolig i løpet av våren, slik Statsbygg skrev for tre uker siden.

– Vi får om to til tre uker klarhet i om Trollåsveien 8 er ett av de tomtealternativene som er foreslått av Statsbygg til JD, som er verdt å se nærmere på som alternativ. Dette er enn så lenge unntatt offentlighet, også for oss i kommunen, sa kommunedirektør Øyvind Henriksen til Oppegård Avis torsdag forrige uke.

Les også: Er Oppegård styrt av politikere eller spekulanter?

Powered by Labrador CMS