KLAR TALE: – Høyre har i denne saken vist total mangel på respekt for demokratiske, planpolitiske prosesser, skriver Sigmund Løvåsen i sitt innlegg.
KLAR TALE: – Høyre har i denne saken vist total mangel på respekt for demokratiske, planpolitiske prosesser, skriver Sigmund Løvåsen i sitt innlegg.

Er Oppegård styrt av politikere eller spekulanter?

Oppegård Høyre vil gi sin egen politiker milliongevinst på bekostning av fellesskapets interesser, uten å komme med en gyldig begrunnelse. Hvem styrer kommunen, politikerne eller tomtespekulantene?

Publisert

Det har lenge vært strid om utbygging på Svartskog. Etter mange runder med diskusjoner, høringer, befaringer, utredninger og meklingsmøter endte forslaget til reguleringsplan for Bålerud-området opp i Kommunaldepartementet i 2015. Statsråd Sanner godkjente forslaget fra sine høyrekolleger i Oppegård med noen endringer. Mange instanser var mot: Miljøverndepartementet, Statens vegvesen, Fylkesmannen og en rekke interesseorganisasjoner. NHO gikk ut mot planene, Dagens Næringsliv gjorde det samme på lederplass. Det skulle bygges en bilbasert satellitt i strid med regionale planer for areal, miljø og transport, i strid med alle faginstansers innsigelser, i konflikt med viktige natur-, kultur- og friluftslivsinteresser.  

Etter statsrådens godkjennelse, var planene endelige. Noen utbyggere var misfornøyde, de med verneinteresser var misfornøyde, men det fantes en reguleringsplan som skulle skape ro og forutsigbarhet. Mange slo seg til ro med det. Men ikke alle.

Misfornøyde tomtespekulanter sendte inn forslag om å bygge ut to områder som ikke var regulert til boligformål, og Høyre stilte seg positive. At tomtespekulanter vil tjene penger er ingen nyhet. Men det er her forvaltning og politikk kommer inn, man må tenke klokt, man må beskytte områder med annen type verdi. Slik som grønne lunger og friluftsområder til glede for hele Nordre Follos befolkning. Man bør også forvente at politikere respekterer sine egne planer, planer vedtatt av øverste planmyndighet fra eget parti. Et trumfkort fra Høyre da reguleringsplanen ble vedtatt var «endelig ro og forutsigbarhet». Var det bare ord?

Den som vil sitte igjen med den største økonomiske gevinsten ved eventuell utbygging, er vararepresentant til kommunestyret, Sigurd A. Brynildsen (Høyre).

Forslaget har vært oppe i utvalg for miljø og plan to ganger. Rådmannen har strittet imot, han advarer mot å kjøre omkamp på den vedtatte reguleringsplanen og ser fare for presedensen slike unntak vil skape. Men Høyre og KrF lar utbyggingsplanene gå videre. Innsigelsene strømmer inn, fra statlige etater, Fylkesmannen i Oslo og Viken, private og interesseorganisasjoner.

En skulle tro Høyre kunne komme opp med gode begrunnelser for omregulering, særlig med tanke på at det vil gi milliongevinst til en av deres egne på bekostning av fellesskapets interesser. Men det har de til nå ikke klart. De hevder de trenger tilkoblingsavgifta fra de nye boligene. Det kan da vel ikke heller Høyres folk tro på? Det er snakk om et totalbeløp på omkring 1,5 mill. Hva denne saken koster kommunen gjennom politisk behandling, utredninger og evt. reguleringsarbeid, tør jeg ikke tenke på.

Hvorfor KrF har støtta Høyre, vet vi ikke. De sier nå at de ikke har bestemt seg, og at de vil ta beslutning på bakgrunn av høringsrunden. Da bør saken være enkel. Ingen høringssvar var positive til utbygging.

Høyre har i denne saken vist total mangel på respekt for demokratiske, planpolitiske prosesser. De overser glatt høringsrunder og klarer ikke komme opp med gyldige argumenter for sin egen politikk. Dette skaper politikerforakt og manglende tro på lokaldemokratiet. Det er ikke det vi trenger nå! Vi trenger politikere vi kan stole på, vi trenger politikere som tenker lenger frem enn til neste valg, lenger enn ut neste valgperiode. Politikere som ikke lar seg presse av tomtespekulanter fra egne rekker, men som fører en helhetlig politikk til beste for hele Nordre Follos befolkning. Bruk stemmeretten, godt valg!

Powered by Labrador CMS