Lokalpolitikk

HAR BLITT MEDLEMMER AV HØYRE: Geir Amundsen og Ole Sverre Joveng.
HAR BLITT MEDLEMMER AV HØYRE: Geir Amundsen og Ole Sverre Joveng.

Politisk runddans

Etter en politisk runddans som uavhengig og FrP-medlem ender Geir Amundsen der han startet i 2007 – hos Høyre. Ole Joveng (uavhengig og tidligere FrP-medlem) har også blitt med på dansen til Høyre.

Publisert

– Det er ingen dans på roser å være en uavhengig politiker. Det er veldig krevende å stå alene uten et godt støtteapparat, sier Geir Amundsen (43) fra Sofiemyr.

Under Høyres gruppemøte mandag 12. november ble både Amundsen og Ole Joveng tatt opp som medlemmer av Høyre. Siden februar 2017 var de uavhengige representanter i Oppegård. Før dette var begge FrP-medlemmer.

Høyre – uavhengig – FrP – uavhengig – Høyre

Det var Oppegård Høyre som var utgangspunktet for Amundsen.

– Jeg har vært medlem av Oppegård Høyre siden 2007 og satt i kommunestyret  i tre perioder siden den gang. På grunn av interne stridigheter med tidligere ordfører (red. anm.: Ildri Eidem Løvaas) i 2014-2015, om hvordan saker i Høyre ble behandlet, meldte jeg meg ut av Høyre og var uavhengig i et par år. Liker før lokalvalget i 2015 ble jeg spurt av Oppegård FrP om å bli med i FrP-gruppen. Det sa jeg ja til fordi jeg følte at samarbeidet vårt i UMP (red. anm.: Utvalget for miljø og plan) var bra, sier 43-åringen.

Etter lokalvalget i 2015 inngikk Høyre og Frp en valgteknisk avtale, mens Høyre og KrF inngikk både en politisk samarbeidsavtale og en valgteknisk avtale. Dermed fikk borgerlig side 17 av 31 representanter i kommunestyret. I UMP var det FrP som sørget for borgerlig flertall.

Ble kastet ut av FrP

Dansen med FrP varte ikke lenge. I februar 2017 ble Geir Amundsen, Ole Joveng og Sigurd Brynildsen fratatt medlemskapet og kastet ut av FrP.

– Det var uønskelig. Denne beslutningen ble ikke tatt av meg, men av sentralstyret til FrP. Det skjedde i forbindelse med stortingsvalget da det oppsto en konflikt rundt nominasjonsprosessen i Oppegård FrP, sier Amundsen.

Etter dette meldte de seg som uavhengige politikere i kommunestyret og UMP, hvor de ville sitte frem til sommeren 2020.

– Dette var planen deres. Hvorfor har dere endret kurset og meldt overgang til Høyre nå, halvannet år for tidlig?

– Det ble bare sånt. Vi har hatt sammenfallende interesser med Høyre og samarbeidet fungerte bra, svarer Ole Joveng, uten å kunne vise til noen konkrete saker.

– Hvorfor kunne dere ikke vente med denne avgjørelsen til sommeren 2020, som var planen deres, og hvorfor ventet dere med å bli tatt inn som Høyre-medlemmer etter at dere ble kastet ut av FrP?

– Vi meldte oss ikke inn i Høyre i fjor fordi vi ville gjerne prøve oss først som uavhengige. Ingen av oss kunne se hva Høyre ville gjøre etter at FrP ble oppløst, det vil si om Høyre ville forhandle med et annet parti om sakene vi avtalte i 2015. Vi ville rett og slette se hvordan dette ville fungere i forhold til vår avtale, men også for å sørge for at samarbeidsplattformen var gjeldende og for å sikre flertallet i saker vi har hatt avtaler for, sier Geir Amundsen.

Det var tøft og veldig krevende å dra lasset alene

– Har deres overgang til Høyre noe med VA-saken på Bålerud å gjøre? Denne saken har vært en stridssak for Høyre, KrF og FrP/U i fire år, og ble vedtatt i formannskapsmøtet på omtrent samme tidspunkt da dere meldte overgangen til Høyre?

– Nei, absolutt ikke, selv om jeg har hatt min egen mening for VA-saken, om én gebyrsone for hele kommunen. Det ligger ingen dramatikk bak vår overgang til Høyre. Det var rett og slett av praktiske årsaker. Tiden er nå inne at jeg kan trekke meg som gruppeleder og blir en del av Høyre. Det var for tøft og veldig krevende å dra lasset alene som uavhengige, uten et godt støtteapparat. Samtidig har vi og Høyre fungert fint som gruppe, og vi har hatt et solid samarbeid om saker i forhold til programmet vi er valgt inn på (red. anm.: valgteknisk avtale med Høyre fra 2015). Nå kan vi være med på "sonderingene" med Høyre, sier Amundsen.

Les også: De skaper jubel på Svartskog

Les også: Fornuft og rettferdighet på Svartskog

– Har dere fremmet noen konkrete saker i perioden dere var uavhengige?

– Nei, vi har vært litt i bakken i denne perioden og har kanskje ikke vært så politisk aktive, men vi har vært med på mange gruppemøter med Høyre hvor hele gruppen har stått bak konkrete forslag, sier Amundsen.

– Betyr det at dere har fungert som støtteapparat for Høyre i denne perioden?

– Nei, absolutt ikke. Vi hadde mer innflytelse på saker ved å være uavhengige da vi ikke var bundet av noen, blant annet skolesaken om reguleringen av Sofiemyr skole, sier Amundsen.

Les også: – Privatiser byggesakene

Denne kampen har vi tapt

43-åringen fra Sofiemyr har vært imot kommunesammenslåing, men det er sakene om bolig- og næringsutvikling samt forenkling av prosesser i administrasjonen, for eksempel dispensasjonssaker, som opptar ham mest. Amundsen har også vært meget opptatt av manglende fortetting av Svartskog/Oppegård Vest.

– Oppegård vest (red. anm.: areal til fremtidig boligbygging på Svartskog) med 4.000 boliger skal tas ut fra kommuneplanen, som krav fra KrF i forbindelse med avtalen fra 2015 (red. anm.: Høyre er enig med KrF i denne saken, ifølge ordfører Thomas Sjøvold), og områdeplanen skal definere dette i 2020. Denne kampen har vi tapt, sier han.

Sjøvold forklarer at Høyre og KrF forhandlet frem en politisk avtale før konstitueringen av kommunestyret i 2015. Et av punktene i denne avtalen var at Oppegård vest skulle tas ut av kommuneplan.

– I den nye kommuneplanen som nå er på høring er Oppegård vest-arealene foreslått endret fra boligformål til LNF-område (red. anm.: som betyr at det ikke blir tillatt annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring). FrP, som inngikk en valgteknisk samarbeid med Høyre, var kjent med avtalen med KrF, men støttet ikke avtalen. De ønsket allikevel å inngå en valgtekniske avtale med Høyre, sier han.

Les også: – Hva er det politikerne driver med?

Powered by Labrador CMS