STOLTE: På bildet kan du se fungerende leder i OJFF, Eilert Torsnes, sammen med leder av Fiskerutvalget, Finn Stenersen. Foto: OJFF
STOLTE: På bildet kan du se fungerende leder i OJFF, Eilert Torsnes, sammen med leder av Fiskerutvalget, Finn Stenersen. Foto: OJFF

Årets forening innen jakt og fiske i Akershus

Oppegård Jeger- og Fiskerforening er kåret til «Årets forening i Akershus 2020».

«Foreningen har tross krevende omstendigheter i 2020 klart å opprettholde et godt tilbud til sine medlemmer innen jakt og fiske. Introjakt på forskjellige arter og fiskeopplæring, inkludert fluebinding og fluekasting. De har også arrangert fiskekonkurranse, både for sjøørret og gjedde», skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Akershus, som deler ut prisen, i sin begrunnelse.

NJFF Akershus består av 50 foreninger og har cirka 13.000 medlemmer.

– Jeg er utrolig stolt og glad for at vi får denne anerkjennelsen for alt arbeidet og dugnadsinnsatsen vi som forening har lagt ned i et vanskelig år, sier Eilert Torsnes, fungerende leder av Oppegård Jeger- og Fiskerforening (OJFF).

54 nye medlemmer i 2020

Til tross for pandemien, har lokalforeningen hatt god rekruttering og høyt aktivitetsnivå i 2020.

OJFF hadde 356 medlemmer ved årsskiftet, 54 av disse var nye medlemmer i fjor. Fem av disse igjen var barn eller ungdomsmedlemmer.

Innenfor rammene av stadig nye retningslinjer for smittevern har foreningen på en sikker måte arrangert dugnader, jakt- og fiskeaktiviteter med stor oppslutning.

– Det å kunne være ute i naturen, enten det har vært på jakt eller fiske, har vært ekstra verdifullt i året som har gått, sier Finn Stenersen, leder av fiskeutvalget. Han takker styret og de mange ildsjelene som har stått på og holdt aktiviteter i gang.

Undervist i fiske

NJFF Akershus viser også i sin begrunnelse til at OJFF, i samarbeid med Flåtestad ungdomsskole, har undervist i fiske for elever med Natur, miljø og friluftsliv som valgfag.

UNDERVISNING PÅ FLÅTESTAD SKOLE.
UNDERVISNING PÅ FLÅTESTAD SKOLE.

Dessverre måtte man ta en pause i den planlagte undervisningen av hensyn til smittevern. I tillegg har foreningen i normalår bidratt med jakt- og fiskeaktiviteter på Friluftslivets dag, og supplert BUA med fiskeutstyr.

Introjakt på rådyr

Til tross for restriksjoner i fjor høst, kunne foreningen gjennomføre flere runder med introjakt på rådyr. Dette er et gratis tilbud der ferske jegere i alle aldre blir med erfarne jegere ut på fellesjakt med hund.

– Dette er et viktig tiltak! Vi vet at omtrent halvparten av de som tar jegerprøven aldri kommer seg på jakt, og tilbud som dette er med på å senke terskelen, sier Jørn Dahl, leder av jaktutvalget.

Han sier introjakten består av en teoretisk og en praktisk del, og er med på å skape en trygg ramme for nye jegere.

JEGERNE HAR PAUSE.
JEGERNE HAR PAUSE.

Arbeid med Gjersjøelva

«Foreningen engasjerer seg også sterkt i praktisk forvaltning, da spesielt Gjersjøelva som de har jobbet med i mange år. Det har gått med mange hundre dugnadstimer til opprydding, biotopforbedrende tiltak og oppsyn. De har også gitt innspill til høringer som påvirker deres område», skriver NJFF Akershus videre i sin begrunnelse.

– I 2021 er planene blant annet å få gjennomført den årlige ryddingen ved elva, fjerning av murstein og utlegging av mange tonn ny grytegrus. Det er også et håp om at OJFF snart kan få fortsette med aktivitetene for barn og ungdom, sier Eilert Torsnes.

DUGNAD VED GJERSJØELVA.
DUGNAD VED GJERSJØELVA.

Ønsker nye medlemmer velkommen

Er du interessert i jakt, fiske og friluftsliv?

Oppegård JFF, som har aktivisert kommunens innbyggere siden 1952, ønsker nye medlemmer i alle aldre velkommen.

Ta kontakt med foreningen eller les mer på deres nettsider.