Fisking i Oppegård

VIKTIG REGISTRERING: Fisketelleren er nå plassert ved oppgangssaga i Gjersjøelva Natur- og kulturpark. Foto: Tom Rune Fløgstad
VIKTIG REGISTRERING: Fisketelleren er nå plassert ved oppgangssaga i Gjersjøelva Natur- og kulturpark. Foto: Tom Rune Fløgstad

Fikk fisketeller i gave

Nå kan man registrere fisk i Gjersjøelva og se når det er nok gytefisk der.

Publisert

– Det du ser her er en fisketeller, som tilhører Oppegård jeger- og fiskerforening (OJFF). Den er gitt som gave fra Sparebankstiftelsen, sier tidligere leder i OJFFs fiskeutvalg, Trygve Solstad (78), og viser oss et bilde.

VIKTIG REGISTRERING: Fisketelleren er nå plassert ved oppgangssaga i Gjersjøelva Natur- og kulturpark.
VIKTIG REGISTRERING: Fisketelleren er nå plassert ved oppgangssaga i Gjersjøelva Natur- og kulturpark.

Solstad roser den nye lederen i fiskeutvalget, Sander Engeland, som har vært primus motor i forbindelse med fisketelleren.

– Sander har søkt og fått midler fra Sparebankstiftelsen, og har skaffet og montert telleren, sier 78-åringen.

Bærekraftig fiskeutvikling

Solstad sier det nye utstyret vil nå gi dem et riktig bilde av oppgang av sjøørret og laks slik at de kan se når det er nok gytefisk i elven.

– Også smolt som slipper seg ut for å fortsette ned til sjøen, vil også kunne registreres, sier Solstad, som er bosatt på Kolbotn.

Ifølge ham er den aktuelle registreringen nødvendig for å bevare en bærekraftig fiskeutvikling.

– Indre Oslofjord er kanskje det viktigste bassenget for fiskeopplevelser for allmennheten, og spesielt viktig for barn og ungdom, noe OJFF prøver og legger forholdene til rette for, sier Solstad.

Sjekk fisketelleren i bruk

OJFF, som forvalter og administrerer fiske i Gjersjøelva, har rundt 400 medlemmer i Oppegård. Rundt 60 av disse tilhører fiskeutvalget.

Ifølge Solstad er fisketelleren plassert ved oppgangssaga i Gjersjøelva Natur- og kulturpark.

Vil du se fisketelleren i bruk? Gå inn på denne siden. Trykk deretter på Gjersjøelva for målestasjoner eller trykk direkte på symbolet på kartet for Gjersjøelva.

Dugnad i elven

For å få en god bestand av anadrom fisk (red. anm.: sjøørret og laks) i elven gjennomfører medlemmer av fiskeutvalget hver vår dugnad.

– Iblant får utvalget hjelp av ungdomsskoleelever fra Hellerasten skole. Vi får også lagt ut gytegrus i elven når behovet er der, og dette er med på å gjøre Gjersjøelva til en stor leverandør av anadrom fisk til Indre Oslofjord, sier Solstad.

Begrenset antall fiskekort

Det er OJFF ved fiskeutvalget som organiserer fisket, men et nært samarbeid med andre interessepartnere er til stede, ifølge Solstad. I tillegg holdes miljøavdelingen hos Fylkesmannen orientert om tiltak som gjøres i elven, fordi det er midler fra Fylkesmannen som har gjort utlegging av gytegrus og skilting mulig.

Solstad sier at det finnes både gjedde og abbor i Gjersjøelva hvor anadrom fisk holder til, men i tillegg til private grunneiere er det kun medlemmer av OJFF som får utstedt fiskekort.

Fisketiden er fra 15. til 30. juni og fra 1. august til 15. oktober.

– Ordningen med OJFF som tilrettelegger og organisator gir noe økt rekruttering, penger i kassen og attraktive fisketilbud til egne medlemmer, sier Solstad.

Han sier det er viktig at beskatningen av fisket holdes på et forsvarlig nivå, og at det foregår i kontrollerte former med fiskekort og fiskeregler/redskapsbruk.

Les også: – Vern om edelkrepsen