INSPEKSJON: Bildet ble tatt under MDG sitt digitale gruppemøte mandag kveld. Gruppeleder, Hans Martin Enger inkluderte en liten inspisering av Hellerasten under behandling av saken.
INSPEKSJON: Bildet ble tatt under MDG sitt digitale gruppemøte mandag kveld. Gruppeleder, Hans Martin Enger inkluderte en liten inspisering av Hellerasten under behandling av saken.

MDG støtter ikke forslaget om utsettelse av Fløysbonn

– Vedlikeholdet av Hellerasten og Sofiemyr i gamle Oppegård er de verste skoleeksemplene på hvor galt det kan gå når et kommunestyre satser mer på vedlikeholdsetterslep enn vedlikehold, sier varaordfører, Hans Martin Enger

Publisert

Etter det ble kjent at kommunedirektøren vil utsette planene om å rehabiliterte Fløysbonn ungdomsskole spurte Oppegård Avis alle partiene i kommunestyret hvordan de stiller seg til forslaget. Her er svaret til MDG. 

De verste skoleeksemplene

MDG vil prioritere Fløysbonn og Hellerasten nå. MDG støtter derfor ikke forslaget om utsettelse, men går inn for tidligere vedtatt framdrift. Vedlikeholdet av Hellerasten og Sofiemyr i gamle Oppegård er de verste skoleeksemplene på hvor galt det kan gå når et kommunestyre satser mer på vedlikeholdsetterslep enn vedlikehold.

Retter opp

Ny Sofiemyr skole reiser seg i disse dager og er, i tillegg til de første modulklasserommene som står ved dagens Sofiemyr Skole i dag, det første steget for å rette opp i det. Det neste er oppgraderingen og utvidelsen av Fløysbonn til erstatning for Hellerasten. I tillegg til en mangedobling av vedlikeholdsbudsjettene på kommunale bygg, gjennomfører vi nybygg og utvidelse av ungdomsskole og barneskole på Finstad, Fløysbonn, Flåtestad og Sofiemyr så raskt det overhodet lar seg gjøre på en økonomisk forsvarlig måte. Ski barneskole og Ski ungdomsskole står også for tur. 

Hans Martin Enger

TIDLIGERE LÆRER: Enger har jobbet som lærer og kjenner godt til vedlikeholdsetterslepet.
TIDLIGERE LÆRER: Enger har jobbet som lærer og kjenner godt til vedlikeholdsetterslepet.
Powered by Labrador CMS