NÅ SKAL DET SVØMMES: Det blir bygget to nye svømmetilbud fremover, både et folkebad i Kolbotn sentrum og en ny stor-svømmehall med enten med et 50 meters - eller to 25-meters basseng på Langhus. Bildet er forøvrig et illustrasjonsbilde som viser et anlegg på femti meter i Borås i Sverige.
NÅ SKAL DET SVØMMES: Det blir bygget to nye svømmetilbud fremover, både et folkebad i Kolbotn sentrum og en ny stor-svømmehall med enten med et 50 meters - eller to 25-meters basseng på Langhus. Bildet er forøvrig et illustrasjonsbilde som viser et anlegg på femti meter i Borås i Sverige.

Nå skal det bygges både folkebad og storsvømmehall

Det blir både svømmehall til folket og utendørs svømmehall i Kolbotn sentrum, og ny trenings- og konkurransehall innenfor kort bilavstand.

Publisert

Det er bare å finne frem badetøy og glede seg, for nå blir det folkebad i Kolbotn sentrum. I tillegg blir det en storhall for konkurranseutøvere i den nye storkommunen.

Under mandagens kommunestyre ble det vedtatt av rådmannen nå får i oppdrag å utrede både lokalisering og finansiering av en svømmehall og et badeanlegg, som skal bygges bak Kolben, hvor Generasjonsparken ligger i dag. 

Planen er å¨bygge en kombinasjon av et svømmeanlegg og boliger, og salget av disse boligene skal være med på å finanisiere prosjektet.

Minimum 25 meter og et utendørsbasseng

Det nye folkebadet blir ikke en idrettshall på linje med dagens Sofiemyrhall, men er tiltenkt å være et samlingssted for alle i kommunen i sentrum. 

Badeanlegget får et basseng på minimum 25 meter, og det tas sikte på å integrere behovet for varmtvannstrening i kommunen i dette nye anlegget. 

Les også: Planlegger utendørs svømmeanlegg i Tussetjern

I tillegg til dette er det planlagt et utendørs svømmebasseng i Kolbotnvannet. Dette skal også utredes nærmere. 

Nå skal altså saken utredes, og rådmannen skal i løpet av høsten i 2017 komme tilbake med et kostnadsoverslag, finansieringsmodell, risikovurdering og fremdriftsplan for realisering av anlegget. 

PS! Saken fortsetter under bildet!

HER KOMMER FOLKEBADET: Det nye folkebadet og det nye utendørs svømmeanlegget kommer på tomten hvor Generasjonsparken ligger i dag.
HER KOMMER FOLKEBADET: Det nye folkebadet og det nye utendørs svømmeanlegget kommer på tomten hvor Generasjonsparken ligger i dag.

 

Storhall på langhus

SKAL ERSATTES: Sofiemyr Svømmehall skal erstattes av to nye svømmeanlegg, et for folket og et for konkurranseutøvere og andre som har behov for et større anlegg til både trening og konkurranse.
SKAL ERSATTES: Sofiemyr Svømmehall skal erstattes av to nye svømmeanlegg, et for folket og et for konkurranseutøvere og andre som har behov for et større anlegg til både trening og konkurranse.

I samme kommunestyre ble det også behandlet et samarbeid om interkommunale anlegg i Oppegård og Ski kommuner, og det er vedtatt samtidig at det skal inngås en samarbeidsavtale mellom de to kommunene for realisering av tre idrettssanlegg, herunder en stor svømmehall på Langhus, under forutsetning av at et 50 m basseng fullfinansieres i løpet av 2017. Alternativt inngås det samarbeid om etablering av to 25m basseng, hvor det søkes om ekstra tippemiddeltilskudd til et av dem.

Dette innebærer altså at det vil komme et anlegg som også vil ivareta svømmegruppene og svømmeutøvernes behov for trenings- og konkurransehall

Les også: Planlegger folkebad i Kolbotn sentrum

Den nye hallen blir etter det Oppegård Avis erfarer, trolig bli bygget innenfor en radius på åtte til ti kilometer fra Kolbotn sentrum. Dette vil gi en kjøretid fra Kolbotn på ca. tolv til femten minutter.

Dersom Kulturdepartementets bestemmelser for særskilt tilskudd ved større interkommunale anlegg endres og ekstra tilskudd frafalles skal det ikke inngås en samarbeidsavtale mellom kommunene.

Vedtakets punkter vil være førende for de respektive kommuners utarbeidelse av handlingsprogram/økonomiplan for 2018-2021.

Les også: Her kan du lese vedtaket i sin helhet på Oppegård kommunes sider

Dette ble enstemmig vedtatt. Dermed blir det altså to svømmetilbud fremover til lokalbefolkningen i den nye storkommunen. Når svømmehallen på Langhus eventuelt kan stå ferdig, er foreløpig uvisst.

PS! I kartet under viser du det som trolig blir avstanden mellom det nye folkebadet på Kolbotn og den nye stor-svømmehallen på Langhus. 

Powered by Labrador CMS