KRAFTIG ØKNING: Oversikten fra Oppegård kommune  viser at vi vil få enda flere parkeringsplasser rundt Kolbotn sentrum i fremtiden. Kartet er en illustrasjon som viser i hvilke områder det vil bli etablert parkeringsplasser. Det er ikke en detaljert gjengivelse av hvordan de enkelte bygninger vil bli seende ut.
KRAFTIG ØKNING: Oversikten fra Oppegård kommune viser at vi vil få enda flere parkeringsplasser rundt Kolbotn sentrum i fremtiden. Kartet er en illustrasjon som viser i hvilke områder det vil bli etablert parkeringsplasser. Det er ikke en detaljert gjengivelse av hvordan de enkelte bygninger vil bli seende ut.

Her skal vi parkere i fremtiden

Debatten går friskt om parkering i kommunen vår. Blir det færre eller flere parkeringsplasser i fremtiden? Kommunen har et overraskende svar.

Publisert

Mange stemmer har ergret seg over at nye Kolbotn skole bygges nærmest uten parkeringsplasser i umiddelbar nærhet. Når den nye idrettshallen og skoler på Sofiemyr står klar om noen år, vil det også være med betydelig færre parkeringsplasser enn i dag.

Oppegård Avis ba kommunen om å sette opp et parkerings-regnskap, hvor de ser inn i fremtiden.

– Totalt blir det flere parkeringsplasser i Kolbotn sentrum når utbyggingene i sentrumsplanen er gjennomført. Sammenlignet med i dag vil flere av plassene være under bakken, sier ordfører Thomas Sjøvold.

– Det blir dermed langt flere offentlig tilgjengelige plasser totalt etter at utbyggingene er fullført.

Thomas Sjøvold, ordfører

Kraftig økning

Han viser til at det er planlagt flere utbygginger i sentrum de neste årene. Noen parkeringsplasser vil forsvinne for å gi plass til nye bygg, men samtidig kommer det nye plasser, både under og på bakkeplan.

Oppegård kommunes parkeringsregnskap viser at det i dag er det omtrent 430 parkeringsplasser i sentrum som er offentlig tilgjengelige. 258 av dem er eid og driftet av kommunen, mens rundt 175 er privat eid og driftet. Etter at all planlagt utbygging og salg av tomter i sentrum er gjennomført, vil kommunen eie og drifte litt over 100 parkeringsplasser.

– De 175 plassene som i dag er offentlig tilgjengelige, men eid av private, vil forsvinne i løpet av utbyggingsprosessen. Samtidig blir det etablert omtrent 600 nye parkeringsplasser i tilknytning til næringseiendommer. Disse plassene skal være offentlig tilgjengelige.

– Det blir dermed langt flere offentlig tilgjengelige plasser totalt etter at utbyggingene er fullført, 697 plasser sammenlignet med 433 i dag, sier ordføreren - som også viser til at Kolbotn Torg i tillegg har en kapasitet på 750 parkeringsplasser.

Gratis for alle

Flere har hatt innsigelser mot at nye Kolbotn skole med flerbrukshall bygges uten tilstøtende parkeringsplasser. Sjøvold sier at ansatte på skolen kan parkere gratis på kommunens parkeringsplasser i Theodor Hansens vei, Holteveien og Skiveien, på lik linje med andre ansatte i kommunen.

– Etter arbeidstid er disse plassene ikke reservert ansatte, men åpne og gratis for alle. De som skal bruke flerbrukshallen på kveldstid og i helger, kan da parkere der, og det er kort gangavstand til skolen og hallen.

Ordføreren forteller også at flere har lurt på hvor gjester til de nye leilighetene i sentrum skal parkere.

– Oppegård kommune krever at det må etableres minimum 0,8 og maksimum 1,2 parkeringsplasser per leilighet i nye bygg. I dag er det krav om at fem prosent av plassene skal legges til rette for gjesteparkering. I forslaget til ny kommuneplan er det lagt inn at minst ti prosent av plassene skal være for gjester.

Vil stille krav

I tabellen kan du se hvor mange parkeringsplasser det til være tilgjengelig på de forskjellige stedene rundt Kolbotn sentrum. Oversikten og parkeringsregnskapet forutsetter at all utbygging etter sentrumsplanen blir gjennomført.

– Parkeringsplassene vil bli etablert i samme takt som utbyggingene, og behovet for parkering vil også bli gradvis større i takt med utbyggingen. Dermed vil dekningen være god og jevn gjennom hele perioden. Vi kan ikke si nøyaktig når all utbygging er fullført, det kommer an på mange faktorer.

– Mange av de fremtidige parkeringsplassene vil være under bakkeplan. Vil disse da være tilgjengelige når som helst på døgnet?

– At parkeringsplassene skal være offentlig tilgjengelig er noe kommunen vil stille krav om til utbyggerne i forbindelse med detaljregulering av det enkelte felt som skal bygges ut, sier Thomas Sjøvold.

Les også: Ny barneskole og flerbrukshall: Null p-plasser