HER SKAL DEN BYGGES: Den nye barneskolen skal bygges på tomten som Fram ungdomsskole var planlagt bygget.
HER SKAL DEN BYGGES: Den nye barneskolen skal bygges på tomten som Fram ungdomsskole var planlagt bygget.

Signerte kontrakt for ny Sofiemyr skole

Betonmast Østfold AS skal bygge den nye barneskolen på Sofiemyr.

Publisert Sist oppdatert

– For oss er dette et interessant prosjekt hvor vi får brukt vår kompetanse og erfaring. Vi ser frem til å realisere et prosjekt som vil bidra til en bedre skole og fritidshverdag for både elever og ansatte i Nordre Follo kommune, sier daglig leder Lars Prangerød i Betonmast Østfold AS.

Om planprosessen videre:

  • Når kommunen har mottatt et ferdig planforslag innen mars-juni 2022, vil det kvalitetssjekkes og sendes videre til politisk behandling i kommunestyret.
  • Politikerne kan da vedta våren-sommeren 2022 å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for at det bearbeides enda mer.
  • Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring, vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.
  • Hvis du er nabo til et område som skal reguleres, skal du ha fått varsel om oppstart (ble tilsendt direkte i høst). Du vil også motta informasjon når planen legges ut på høring.

Kontraktsignering med selskapet ble gjennomført i midten av desember. Verdien på kontrakten er anslått til om lag 210 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift).

Sommeren 2020 ble det vedtatt å bevilge 225 millioner kroner til den nye barneskolen på Sofiemyr. Dette utgjør kun 42 prosent av totalbeløpet bevilget til nye barneskolen på Kolbotn, som er bygget med like stor elevkapasitet som planlegges på Sofiemyr (532 millioner kroner, inkludert budsjettoverskridelse på 88 millioner kroner).

På Fram-tomten

Den nye skolen skal erstatte dagens Sofiemyr skole og skal ligge vis-a-vis bryterhuset i idrettsparken på Sofiemyr.

Den skal bygges på den såkalte Fram-tomten ved brytehuset til KIL, altså i området hvor flertallet i gamle Oppegård kommune ville bygge en ny ungdomsskole med nye idrettshallflater. Fram-prosjektet ble stanset av flertallspartiene i Nordre Follo sommeren 2020, men allerede på det tidspunktet kostet dette prosjektet kommunen 35 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner ble brukt på prosjektering.

SKAL RIVES: Dagens Sofiemyr skole er fra 1963 og er skolebygget i Nordre Follo som er i dårligst forfatning.
SKAL RIVES: Dagens Sofiemyr skole er fra 1963 og er skolebygget i Nordre Follo som er i dårligst forfatning.

Skolekabalen

Den nye skolen skal prosjekteres som en barneskole med fire klasser per trinn, det vil si med mye ekstra kapasitet, nødvendig for den fremtidige elevveksten i området. Totalkapasiteten blir på rundt 785 elever og cirka 90 til 100 ansatte. I mellomtiden vil ekstrakapasiteten benyttes av ungdomselevene fra Fløysbonn ungdomsskole.

Vi har også skrevet at også nye Kolbotn skole, som åpnet dører i midten av november, er bygget med mye ledig kapasitet. Overkapasiteten tilsvarer hele Sofiemyr skole (385 elever i dag) pluss 48 plasser til. Det er ikke ennå besluttet hvordan overkapasiteten på Kolbotn skole skal benyttes.

Vi har også skrevet at høsten 2024 skal elevene fra Hellerasten ungdomsskole flyttes over til Fløysbonn ungdomsskole, som følge av et tidligere vedtak. Det skal trolig frigjøres en del elevplasser på Fløysbonn ungdomsskole som følge av en privat ungdomsskole (WANG Ung Follo) som skal etableres kun noen hundre meter unna. Sistnevnte skolen, som starter i midlertidige lokaler i tidligere Jernia-bygget i august 2022, vil ha full drift med inntil 190 elever på 8.-10. trinn fra høsten 2024.

Passivhusstandard

Nye Sofiemyr skole skal ha passivhusstandard. Målet er å benytte brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget, og oppnå minst 35 prosent klimagassreduksjon sammenliknet med et TEK 17-bygg (det nyeste regelverket).

Prosjektet skal gjennomføres som samspillsentreprise i fase én, med opsjon på å gå videre med samspill i fase to. Kommunen presiserer at det allikevel finnes en åpning for å gå videre til fase to med en totalentreprise.

210 millioner kroner

Da anbudskonkurranse samspillsentreprisen ble utlyst i juni, var syv tilbydere var interessert i å prekvalifisere seg til prosjektet.

Etter en evalueringsprosess ble fire entreprenører prekvalifisert. I løpet av høsten ble det gjennomført intervjuer, team-evalueringer og forhandlinger.

I midten av desember besluttet kommunen å signere kontrakten med Betonmast Østfold AS, som ble stiftet i 2008 og har 26 ansatte. Kommunen skriver i en pressemelding at den valgte entreprenøren har bred erfaring og kompetanse med tilsvarende skolebygg både i Østfold og i Follo.

Legges vekt på sambruk

– Vi er veldig glad for at det er inngått kontrakt, og for at arbeidene med den nye skolen kan starte, sier ordfører Hanne Opdan (Ap).

Hun er spesielt glad for at skolen skal bygges med passivhusstandard, og at elever og ansatte nå får et bygg av god kvalitet.

– Dette blir en moderne skole midt i Sofiemyr-området, en skole både store og små vil få mye glede av. Det legges vekt på sambruk, noe som er viktig for oss i alle nye bygg, sier Opdan.

Ferdig i januar 2024

Fase én i samspillsentreprisen vil frem til mai 2022. Førstegangsbehandling av reguleringsplanen er planlagt til mai 2022.

Forprosjektet er planlagt fremlagt til politisk behandling i juni 2022. Det er også igangsatt arbeid med regulering av skoletomten. Dette vil parallelt med forprosjektet.

Selve byggestart er planlagt til høsten 2022 med ferdigstillelse i januar 2024.

Prosjektlederen i kommunen er Inger Lise Løvaas Løken, og kan nås ved eventuelle spørsmål om prosjektet på telefon 911 95 266.

Les også: Dette er planen for den nye barneskolen på Sofiemyr

Powered by Labrador CMS