KOLBOTN SENTRUM

VIL HA MER FOKUS PÅ DETTE: – Helse- og omsorg, men også forretningsmessig tjenesteyting er de to næringene som er antatt å vokse som andel av økonomien, påpeker kommunedirektør Øyvind Henriksen.
VIL HA MER FOKUS PÅ DETTE: – Helse- og omsorg, men også forretningsmessig tjenesteyting er de to næringene som er antatt å vokse som andel av økonomien, påpeker kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Kolbotn bør ikke utvikle seg til kun å være en «soveby»

Kommunedirektør Øyvind Henriksen er bekymret for konsekvensen av at det ikke legges til rette for annen aktivitet enn boliger og forretninger i Kolbotn sentrum.

Publisert Sist oppdatert

Planavklaringen for rådhuskvartalet på Kolbotn, som behandles politisk i kveld, får store konsekvenser for sentrumsområdet.

Det foreslås et vesentlig lavere utbyggingsvolum for formålet tjenesteyting enn det som er tillatt i områdereguleringen fra 2017 (5.000 kvadratmeter istedenfor de tillatte 13.000 kvadratmeter). Alle nye byggene rundt Gamle Oppegård rådhus foreslås å bygge som rene boligbygg. Kommunedirektøren er bekymret for konsekvensene ved en slik utbygging for Kolbotn sentrum.

– Kolbotn bør ikke utvikle seg til kun å være en «soveby». Kolbotn ligger kun 15 minutter med tog fra Oslo S. Det er ønskelig med motstrøms pendling for å utnytte kollektivnettet bedre, og da må det også tilbys arbeidsplasser i tettstedene utenfor Oslo sentrum, påpeker Øyvind Henriksen.

Han viser til rapporten om befolknings- og næringsutviklingen i vår kommune, laget av Samfunnsøkonomisk analyse i 2018. Her står det at helse- og omsorg, men også forretningsmessig tjenesteyting er de to næringene som er antatt å vokse som andel av økonomien.

– Det regnes også med at behovet for husholdningsrettede tjenestevirksomheter som for eksempel legesenter, fysioterapeut og liknende vil øke med økt innbyggertall i hele Kolbotn sentrum.

På bakkeplan mot veien

Kommunedirektøren mener derfor at det er viktig å legge til rette for at flere aktører kan etablere seg i sentrum utenfor Kolbotn Torg, også i rådhuskvartalet.

– Dette vil kunne gi et mer variert og fleksibelt tilbud av næringslokaler, understreker Henriksen.

Han anbefaler at det i planforslaget for de to utbyggingsfeltene nord og sør for Gamle Oppegård rådhus skal settes av arealer for tjenesteyting og eventuelt andre aktuelle fellesfunksjoner. Disse mener han bør etableres i den nye bebyggelsen på bakkeplan som henvender seg mot veien og Rådhusparken.

Powered by Labrador CMS