ØNSKER FEM FLATER: – Når vi først skal bygge en storstue, bør vi gå for fem flater, sier varaordfører Siv Kaspersen (H).
ØNSKER FEM FLATER: – Når vi først skal bygge en storstue, bør vi gå for fem flater, sier varaordfører Siv Kaspersen (H).

Går for fem flater i den nye storhallen på Sofiemyr

– Hallkapasiteten er viktig når vi skal legge så mye penger på bordet for en ny idrettshall, sier varaordfører Siv Kaspersen.

Publisert

Kommunen skal bygge ny idrettshall, som skal erstatte dagens Sofiemyrhallen, og i tillegg gi oss flere hallflater og dermed bedre hallkapasitet.

– Vi ga tydelige signaler på ønsket om større hallkapasitet i mai, og slik saken står nå, håper vi på å kunne komme snarlig i gang med planleggingen av byggingen. Målet er fortsatt at hallen skal stå ferdig på Sofiemyr ved utgangen av 2019, sier varaordfører Siv Kaspersen (H).

Fem flater

236 millioner kommunale kroner ligger på bordet når hallen skal bygges. Det har posisjonspartiene Høyre, KrF og Uavhengige representanter sikret gjennom en felles avtale.

HER SKAL DET BYGGES: Den nye idrettshallen skal bygges her, rett ved Sofiemyr kunstgress.
HER SKAL DET BYGGES: Den nye idrettshallen skal bygges her, rett ved Sofiemyr kunstgress.

Posisjonspartiene har tidligere i år gått sammen om en felles og bindende avtale som virkelig kan sette fart i hallprosjektet for kommunen, og kanskje også til og med sørge for at man får realisert større deler av Crossoverprosjektet enn hva som først var tenkt.

I avtalen har partiene forpliktet seg til å bruke hele rammen på 236 millioner kroner på ny idrettshall på Sofiemyr, det vil si at dersom man ender opp med et regnestykke på for eksempel 150 millioner kroner, vil man også spytte inn de resterende rundt 80 millioner kronene i hallprosjektet fremfor å føre pengene over på andre prosjekter.

Les også: Sikret 236 millioner til ny hall gjennom felles avtale

– Målet nå er å få til fem flater slik at vi både kan sikre skolenes og idrettens behov. Vi er en kommune som er i kraftig vekst, og vi må rigge oss for fremtiden, sier Kaspersen.

Akkurat nå er eierskapsforholdene det eneste som er utestående i forbindelse med prosjektet før man kan begynne å planlegge byggestart for alvor.

Les også: Idretten mener vi kan få til mye mer hallflate enn hva kommunen mener

– Vi har bedt rådmannen komme tilbake med en sak om dette til høsten, sier Kaspersen.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

ØNSKER FEM FLATER: – Når vi først skal bygge en storstue, bør vi gå for fem flater, sier varaordfører Siv Kaspersen (H).
ØNSKER FEM FLATER: – Når vi først skal bygge en storstue, bør vi gå for fem flater, sier varaordfører Siv Kaspersen (H).

 

Selges

Dagens hallbygg på Sofiemyr har vært gammelt og nedslitt i en årrekke. Nå skal den gamle hallen rives og tomten legges ut for salg.

Hva verdien er på denne tomten eller bygningen er uviss, men det som er sikkert, er at området etter all sannsynlighet vil bli et nytt boligområde.

Les også: Målet er å få idrettshallen ferdig i i 2019

SKAL SELGES: Sofiemyrhallen, slik den står i dag, skal selges. Den nye storhallen skal bygges i området sett bak hall-taket.
SKAL SELGES: Sofiemyrhallen, slik den står i dag, skal selges. Den nye storhallen skal bygges i området sett bak hall-taket.

Kommunen mener at de arealer som ikke er nødvendige til realisering av skole- og idrettsanlegg kan reguleres til boligformål og selges, og dette er Kaspersen enig i.

– Det er viktig å påpeke at dersom vi skal bygge nye, store prosjekter som dette, så må man kvitte seg med noen eiendommer for å kunne finansiere dette. Det er store investeringer, og det er bedre å bygge for fremtiden enn å sitte på tomter man ikke trenger, sier Kaspersen.

Les også: – Derfor må hele Sofiemyr Crossover realiseres

Kommunen vil om kort tid sette i gang et planarbeid for en regulering for Sofiemyrområdet. Arealene til Sofiemyr skole og Sofiemyrhallen skal selges  oganbefales regulert til boligformål. Rådmannen vil vurdere om boligreguleringen skal inn i felles plan med øvrige anlegg, eller som en separat reguleringsplan. Rådmannen legger deretter ut for salg de arealer som til blir regulert til boligformål.

Gleder seg

SKAL SELGES: Sofiemyrhallen, slik den står i dag, skal selges. Den nye storhallen skal bygges i området sett bak hall-taket.
SKAL SELGES: Sofiemyrhallen, slik den står i dag, skal selges. Den nye storhallen skal bygges i området sett bak hall-taket.

Varaordføreren gleder seg til å bygge en ny storstue for idretten lokalt.

– Folk ønsker å drive med idrett, og vi blir stadig flere. Derfor må vi legge forholdene til rette for dette for fremtiden også. Det gjør vi med å bygge en ny storstue på Sofiemyr, sier Kaspersen.

 

Powered by Labrador CMS