ORDFØREREN SVARER: Hanne Opdan (Ap) sier at kommunen står parat for å huse et nytt, stort antall flyktninger i 2023.
ORDFØREREN SVARER: Hanne Opdan (Ap) sier at kommunen står parat for å huse et nytt, stort antall flyktninger i 2023.

– I Nordre Follo tar vi ansvar

Ordfører Hanne Opdan har fått med seg FrPs forslag, men forsikrer om at det allerede jobbes målrettet.

Publisert Sist oppdatert

– Kommunestyret vedtok tilbake i mai 2020 at Nordre Follo kommune bosetter det antallet flyktninger som IMDI anmoder om, uavhengig av opprinnelsesland og transittland. Dette ble vedtatt mot Frp sine 4 stemmer, innleder ordfører Hanne Opdan (Ap) i sitt svar til FrP-utspillet.

Hun legger likevel til følgende invitasjon:

– Det kan være spennende å høre hvilke ideer Frp nå har til å motta og hjelpe mennesker på flukt.

Lang «skryteliste»

Ordføreren benytter også sjansen til å legge ved noen punkter hun er fornøyd med i denne saken:

– I 2022 ble kommunen anmodet om å bosette 245 mennesker på flukt, vi bosatte 247.

– I 2023 er IMDI`s anmodning 280. Vi er positive til å ta imot flere dersom det blir behov for det.

– I Nordre Follo kommune bosetter vi flyktninger slik at de har best mulig sjanse til å lykkes.

Ifølge ordføreren er det en omfattende prosess bak å forplikte seg til å bosette flyktninger, men at dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke.

– Bosetting er en prosess, en reise, den starter før flyktningene kommer til kommunen vår og varer en stund etter de har flyttet inn i boligen sin. I Nordre Follo er det hele kommunen som bosetter - det krever samarbeid og at det jobbes godt tverrfaglig og samarbeid med eksterne ved behov. En vellykket bosetting fordrer at dette samarbeidet er på plass. Det er det i Nordre Follo, sier Opdan.

Ros til ansatte og innbyggere

Hun roser de ansatte i kommunen og understrekes at det jobbes målrettet.

– Kommunen har dyktige løsningsorienterte ansatte med høy kompetanser og som har fått til svært gode bosettinger i Nordre Follo, også gjennom og etter pandemien. Det jobbes målrettet i Nordre Follo. Vi er opptatt av å forhindre frafall og svingdøreffekt i arbeidslivet og utdanningsløp. Målet er en stabil tilknytning til arbeidsliv, sier hun.

Det er imidlertid ikke «bare» kommunalt ansatte som spiller nøkkelroller i en slik integreringsprosess. Ordføreren kommer med en ny med en liste.

– Vi skal ha variasjon i kommunale boliger for å møte behov, forberedende voksenopplæring og introduksjonsklasse for 2 til 7. trinn. Kommunen har også Ungfritid, og en egen tilskuddsordning for å bistå økonomisk slik at barn får en fritidsaktivitet, begynner hun.

Ordføreren poengterer at et godt samarbeid er nøkkelen til suksess.

– Sammen skaper vi fellesskapsarenaer. Tusen takk til innbyggerne i Nordre Follo. Våre innbyggere viser vilje, evne og stort hjerterom for å hjelpe mennesker på flukt fra krig. Tusen takk til alle dere som har bidratt og åpnet deres hjem så langt. Og stor takk til alle dere som har sendt inn at dere har husrom. Hold på engasjementet – vi trenger det for at vi sammen skal lykkes også i 2023, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS