NYE NAVN: Både Dalsveien og Dalskleiva har fått forslag til nye navn.
NYE NAVN: Både Dalsveien og Dalskleiva har fått forslag til nye navn.

Veinavn-debatten raser videre

Ny kommune, men en rekke veier heter fortsatt det samme i både Oppegård og Ski. Slik må du handle i en nødsituasjon.

Publisert

Både Radka Toneff, en meteorolog og en tidligere ordfører får sine egne veier dersom det siste forslaget fra kommunen blir vedtatt. En rekke veier i gamle Oppegård og Ski kommuner er identiske, og veier må gis nye navn. Kommunen har allerede gått flere runder og da de siste forslagene lå klare i høst ble det satt høringsfrist til 27. november, men da kun på skrivemåten.

Oppegård Avis har fått innsyn i de 59 høringsinnspillene som ble sendt inn. Bare noen få omhandler skrivemåten på navnene. Noen veier er det konkrete protester på. En av disse veiene er Kirkveien på Kolbotn. Denne var tidligere foreslått skulle hete Kirkebakken, men i det siste forslaget i høst var navneforslaget endret til Haslebakken. Flere innbyggere tar til motmæle. En av dem skriver følgende:

«Kirken er vel Kolbotns største signalbygg og fortjener et veinavn. Over hele landet er det «kirke» i navnet der kirken ligger. Her er det bakke opp til bygget fra begge sider med kirken på toppen, mer Kirkebakke får det ikke blitt. Det vokser ingen hasseltrær her, og om det gjorde det «i gamle dager», før kirken ble bygget på 30-tallet, er det i dag ingen som har noe forhold til det. Dette nye forslaget, Haslebakken, er en meget trist og frustrerende opplevelse.»

Jazzvei

To naboveier i gamle Oppegård kommune som skal bytte navn er Dalsveien og Dalskleiva. Førstnevnte er foreslått å bli oppkalt etter den legendariske jazzsangerinnen Radka Toneff. Dette er tydeligvis populært, ettersom ingen har sendt innsigelser. Dalskleiva, den korte bakken fra Dalsveien ned til Skiveien, skaper derimot debatt. Den eneste familien som har adresse Dalskleiva har sendt inn en lang høringsuttalelse mot navneforslaget Nils Russeltvedts vei. De argumenterer blant annet med at det vil være vanskelig for deres barn å si hjemadressen, om veien oppkalles etter meteorologen Nils Russeltvedt.

Språkrådet har også sendt inn sin mening om denne veien, og sier at etternavnet på staves riktig (red.anm.: Russeltvedt) dersom veien skal oppkalles etter meteorologen.

Øvre Rikeåsveien?

Det er spesielt to andre veier i gamle Oppegård som har skapt mye debatt. Skogveien på Kolbotn var først foreslått å hete Skogkanten. Mange ble derfor overrasket da den i siste innstilling i høst var foreslått å hete Øvre Rikeåsveien. Nå har en rekke innbyggere sendt inn høringsuttalelse. En av dem skriver:

«Jeg vokste opp i Skogveien og har en sterk emosjonell tilknytning til veien. Det som definerte Skogveien i mitt hodet var en varm og trivelig vei hvor mange kjente hverandre og skogen var flittig brukt. At også dagens beboere er glad i skogen var svært tydelig når de kjempet, og vant, for å bevare den som et friområde. At det nye veinavnet ikke skal inneholde noen referanse til denne kjære skogen, synes jeg er veldig trist. Tidligere navneforslag har vært Skogkanten, noe jeg fullt og helt støtter. Jeg håper dere med dette revurderer veinavnet.»

Myraparkveien?

I tillegg til Skogveien er Parkveien på Oppegård blitt gjenstand for sterk debatt. Her har blant andre lederne for Oppegård Vel og Oppegård historielag gått sammen og skrevet høringsuttalelse. I brevet fra Geir Hokholt og Steinar Karlsrud kan vi blant annet lese følgende:

«Også andre grunner tilsier at Parkveien navnet bør forbli i Oppegård og ikke på Langhus. Vi viser til at Parkveien på Langhus har ingen parker! Parkveien på Oppegård har to parker (Myraparken og Sætreskogparken).»

Parkveien er altså foreslått å bli forbli hetende det på Langhus, mens Parkveien på Oppegård skal bytte til det foreslåtte Myraparkveien.

Nødetatene informert

Inntil saken om nye veinavn er avklart har kommunen sendt ut informasjon om at man bør oppgi gammelt kommunenavn i tillegg til veinavn i kontakt med nødetatene.

– Nødetatene er informert om dette og har ansvaret for på finne frem. Likevel oppfordres også innbyggere til å oppgi tidligere kommune i kontakt med nødetater som ambulanse, politi og brannvesen. Dette gjelder også viltvakta, skriver Nordre Follo kommune i en pressemelding.

Saksbehandler Torunn Ness Sæther i Nordre Follo kommune sier saken trolig vil komme opp til formannskapet 6. februar og deretter til endelig behandling i kommunestyret 12. februar.

– Rådmannen legger frem saken for formannskapet og kommunestyret i Nordre Follo. Det er ordføreren som bestemmer sakslisten til ovennevnte møter, skriver hun i en epost til Oppegård Avis.

PS! I ukens papiravis skriver vi at alle høringsinnspillene skal legges ut her på oavis.no. På grunn av tekniske problemer har vi foreløpig ikke lyktes med å få det til.