Lokalpolitikk

OPPLEVER STOR ARBEIDSBELASTNING: Hans Martin Enger (MDG) er per i dag varaordfører i Nordre Follo kommune, leder for partssammensatt utvalg, medlem av formannskapet og kommunestyret i tillegg til vervet som medlem i utvalget for oppvekst, idrett og kultur (OIK).
OPPLEVER STOR ARBEIDSBELASTNING: Hans Martin Enger (MDG) er per i dag varaordfører i Nordre Follo kommune, leder for partssammensatt utvalg, medlem av formannskapet og kommunestyret i tillegg til vervet som medlem i utvalget for oppvekst, idrett og kultur (OIK).

Trekker seg fra utvalget

Hans Martin Enger (MDG) har søkt om fritak fra sine politiske verv som medlem i utvalget for oppvekst, idrett og kultur (OIK) ut kommunestyreperioden. En MDG-politiker fra Kråkstad rykker opp som et nytt medlem i utvalget.

– Jeg har søkt om fritak fra mitt verv som medlem i utvalget for oppvekst, idrett og kultur (OIK) på grunn av stor arbeidsbelastning, sier Hans Martin Enger (MDG), som er bosatt på Sofiemyr.

Enger er per i dag varaordfører i Nordre Follo kommune, leder for partssammensatt utvalg, medlem av formannskapet og kommunestyret i tillegg til vervet som medlem i OIK.

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur (OIK)

  • Følger opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet skole, SFO, barnehage, voksenopplæring, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, unge enslige asylsøkere, PPT, idrett, friluftsliv, kultur, folkehelse, kulturskole, bibliotek og frivillighet.
  • Ledes av Camilla Hille (V)
  • Nestleder er Håkon Heløe (Ap)
  • Faste medlemmer: Hans Martin Enger (MDG), Therese Bae (Ap), Simen Bondevik (KrF), Paal Sjøvall (Sp), Charlotte Kristiansen (SV), Nesanet Hailemariam (V), Knut Oppegaard (H), Benthe Biltvedt (H), Daad Gjerde (H), Eirik Holmlund (H) og Nicklas Hoff (Frp).

– Arbeidsbelastningen ved å ha alle disse vervene er for stor. Jeg søker derfor om fritak fra det ene vervet, sier han.

Lokalpolitikeren fra Sofiemyr sier at på tidspunktet da utvalgene ble valgt i fjor høst, var det mest hensiktsmessige at han hadde det konkrete vervet i OIK, men at arbeidsbelastningen har blitt for stor siden den gang.

–  Jeg har rikelig med andre politiske arenaer å bidra på. Mitt engasjement for oppvekst, idrett og kultur forblir imidlertid like sterkt som det alltid har vært, understreker Enger. 

Fra Sofiemyr til Kråkstad

Ifølge §7-10 i kommuneloven skal det velges et nytt medlem eller varamedlem i tilfelle som dette.

Det nye medlemmet skal velges fra det samme partiet som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Seks kvinner og syv menn danner OIK per i dag. MDG i Nordre Follo har valgt Sverre Thorstensen fra Kråkstad som et nytt medlem fra MDG i OIK.

Skal behandles i dag

– Vi er strålende fornøyd med å få Sverre Thorstensen inn som vår representant i OIK. Sverre har lang erfaring som musikklærer og musikant, og har god kjennskap til hele oppvekst- og kulturfeltet, sier Hans Martin Enger på vegne av MDG.

Han sier at siden Thorstensen ble aktiv i lokallaget har han gitt verdifulle bidrag til partiet med både faglig tyngde og sosiale og kulturelle bidrag.

– Nå er vi glade for at han også skal få være med å prege politikken i Nordre Follo gjennom sitt medlemskap i OIK. Lokallaget er opptatt av at vi bruker bredden av våre gode folk på rett sted. Det er derfor med lett hjerte jeg sier fra meg vervet i dette utvalget.

Saken skal behandles i kommunestyret klokken 15:00 i ettermiddag. Møtet foregår digitalt i Teams og kan følges direkte på kommunens nettside.

Kommunens sak- og arkivsystem hvor digitale saksdokumenter til dagens kommunestyremøte ligger, er dessverre nede for tiden. Leverandøren er på saken og jobber med å rette opp feilen nå, ifølge kommunen.

Powered by Labrador CMS