Ny idrettshall på Sofiemyr

NY IDRETTSHALL OG SKOLE: Aktivitetssalen skal være en del av den nye idrettshallen på Sofiemyr. Idettshallen er lagt på nedre nivå og skal utgjøre to fulle etasjer, mens skolens trinnområder ligger på Sofiemyrplatået med tre fulle etasjer.
NY IDRETTSHALL OG SKOLE: Aktivitetssalen skal være en del av den nye idrettshallen på Sofiemyr. Idettshallen er lagt på nedre nivå og skal utgjøre to fulle etasjer, mens skolens trinnområder ligger på Sofiemyrplatået med tre fulle etasjer.

Fikk million til aktivitetssal for bryting

Kulturdepartementet har gitt én million kroner til bygging av en aktivitetssal for bryting inne i den nye idrettshallen på Sofiemyr.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Sofiemyr idrettspark får en ny ungdomsskole for 630 elever og en idrettshall med fire spilleflater. Skolen og idrettshallen kommer til å «henge sammen» som ett bygg, med hovedinngangen fra idrettsparken som ligger ned mot Kongeveien.

Nå har Kulturdepartementet (KUD) kommet med en gladmelding om et tilskudd på én million kroner som de gir til bygging av en aktivitetssal for bryting og annen kampsport. Sistnevnte er planlagt bygget i den nye idrettshallen på Sofiemyr.

      Veien videre:

  • Prosjektet om en ny idrettshall og ny ungdomsskoe på Sofiemyr er planlagt ferdigstilt i løpet av siste halvdel av 2021, med innflytting i 2022. 
  • Aktivitetssalen for bryting og annen kampsport skal være på 374 kvadratmeter, og skal være plassert i andre etasje i den nye idrettshallen.
  • Den vedtatte kostnadsrammen er på 236 millioner kroner for idrettshallen og på 186 millioner kroner for ungdomsskolen.
  • Idrettshallen er planlagt bygget med sju meters takhøyde, men nå jobber kommunen og entreprenøren Skanska om å undersøke kostnaden ved å øke takhøyden fra syv til ni meter før dette legges frem til politisk behandling til høsten.
  • Planlagt byggestart for hele prosjektet er i første kvartal 2020.

Aktivitetssalen for bryting skal være på 374 kvadratmeter i areal, og skal være en erstatning for Brytehuset på Sofiemyr som skal rives om kort tid.

– Den vedtatte kostnadsrammen for hele idrettshallprosjektet er på 236 millioner kroner. Vi har søkt om tilskudd på over 58 millioner kroner for hele prosjektet, og vi håper på å få full uttelling, sier prosjektsjef Alan Raouf i Oppegård kommune.

– Tilskuddet er en liten, med en viktig del for idretten, og bidrar til at vi kan få til mest mulig i det nye idrettsanlegget vårt, sier Morten Roa på vegne av Nordre Follo idrettsråd.

 

HER SKAL DET BYGGES NY SKOLE OG NY IDRETTSHALL: Nybygget er lagt nesten helt inntil rekkehusene i Jonas Lies vei på Sofiemyr. Brytehuset (den hvite bygningen til venstre på bildet) skal rives. To grusbaner og ishockeybanen skal også bygges ned som følge av prosjektet.
HER SKAL DET BYGGES NY SKOLE OG NY IDRETTSHALL: Nybygget er lagt nesten helt inntil rekkehusene i Jonas Lies vei på Sofiemyr. Brytehuset (den hvite bygningen til venstre på bildet) skal rives. To grusbaner og ishockeybanen skal også bygges ned som følge av prosjektet.

Les også: Skole + idrettshall = sant

Viktig for mangfoldet av ulike aktiviteter

– Dette er et viktig tilskudd for å få inn flere idretter som trenger litt andre fasiliteter og som gir rom for et mangfold av ulike aktiviteter, sier Camilla Hille (V), som er varaordfører for Venstre i Nordre Follo.  

Ifølge henne har Venstre satt av en ekstra pott penger som skal brukes til engangsbevilgninger som skal gå til tilleggsareal, enten til nye anlegg, eller tilleggsbygg til eksisterende anlegg.

– Dette handler om penger som kommer i tillegg til andre tilskudd. Dette er et tilskudd jeg vil jobbe opp mot kulturminister Trine Skei Grande, slik at bevilgningene fortsetter, sier Hille.

Stort behov for økonomisk støtte

– Denne tilskuddsordningen er noe vi må se nøyere på, for det kan hende vi kan søke flere midler. Vi vet jo at det er flere idretter i kommunen vår som har dårlige treningsforhold. Antall flerbrukshaller i Oppegård er langt lavere enn i Ski, og det trengs midler for å få bygd flere små og store anlegg for å sikre barn og unge skikkelige gode tilbud i kommunen vår, sier Camilla Hille.

Som utvalgsleder i Ski kommune har hun bidratt til fremdrift på en rekke idrettsanlegg i Ski, blant annet kunstisflaten, basishallen for turn og Kråkstad idrettspark. Den engasjerte Venstre-politikeren jobber nå også med pågående saker om to nye flerbrukshaller (på Langhus og Finstad) og den nye svømmehallen på Langhus.

 
 
 
 
Powered by Labrador CMS