Sofiemyr skole

INITIATIVTAKERNE: Siri Wålberg, Tonje Raknes og Kjersti Horgen-Rihel startet et innbyggerinitiativ for en ny barneskole på Sofiemyr.

Startet kamp for ny barneskole på Sofiemyr

Tre mammaer til elever ved Sofiemyr skole har i løpet av under et døgn samlet inn over 430 underskrifter for en ny barneskole, og underskriftene fortsetter å strømme inn.

Publisert

– Nok er nok. Vi krever at en ny barneskole på Sofiemyr er på plass så fort som mulig! Vi krever også at en midlertidig brakkeløsning settes på plass for skolebarna, senest ved begynnelsen av et nytt skoleår i august 2020, sier Siri Wålberg, Tonje Raknes og Kjersti Horgen-Rihel fra Sofiemyr.

     Dette er saken:

 • Behovet for ulike tiltak på Sofiemyr skole er enormt. Dersom kommunen utfører de mest nødvendige tiltakene til flere millioner kroner, vil skolen fortsatt ikke ha en standard i nærheten av dagens krav til skoler og utforming av slike, ifølge tilstandsrapporten for Sofiemyr skole fra 2015.
 • Senere ble det vedtatt at den 55 år gamle barneskolen skulle rives, men til tross for store driftsutfordringer, mange taklekkasjer og muggsopp-problematikken de siste årene, utsettes dette gang på gang.
 • Istedenfor driver kommunen med «brannslukkingstiltak» og stenging av enkelte klasserom og kontorer for å håndtere avvikene som dukker opp på forskjellige steder.

De representerer mange foresatte til elever ved Sofiemyr skole som føler at begeret er fullt. I går kveld (onsdag 29. januar) startet de en kamp for en ny barneskole på Sofiemyr i håp om å få gehør hos lokalpolitikerne.

Les også: Skal lete mer etter fuktskader

Har nådd målet etter 15 timer

Først opprettet de en Facebook-side "Ny Sofiemyr skole nå" og inviterte alle engasjerte i saken til "Informasjonsmøte – Ny Sofiemyr skole nå!" klokken 12:00 førstkommende søndag. Målet med det er å dele informasjon, komme med innspill og bli enige om videre organisering.

55 ÅR GAMMEL: Barneskolen er vedtatt revet, men det kommer nye og nye utsettelser.

Noen timer senere samme kveld startet de også et innbyggerinitiativ med en underskriftskampanje "Vi krever ny barneskole på Sofiemyr nå!". Etter bare 15 timer har målet om 300 underskrifter blitt nådd.

– Første etappe er unnagjort, folkens! Vi har nå innpass til å fremme kravet politisk! Et klapp på skulderen til alle oss foreldre, familie, venner og andre som bidrar.  Vi fortsetter å bygge momentum og løfter denne saken til høyder som politikerne ikke kan ignorere, skrev Aje Singh Rihel på Facebook-siden til gruppen.

Les også: Kritisk behov for ny barneskole

PAVILJONG FIRE: Slik ser en av de skolebygningene ut i dag. Bildet taler for seg selv, mener foresatte.

Her kan du lese hele oppropet

"Om ikke politikerne tar ansvar så må vi ta ansvaret for våre barns skolehverdag og helse. En ny barneskole behøves nå, ikke om fem eller ti år!"

Utdraget fra oppropet "Ny Sofiemyr skole nå"

"Inneklimaet på Sofiemyr barneskole er ikke bare langt forbi akseptabelt, men direkte helseskadelig. Barn og ansatte ved skolen utsettes daglig for muggsopp og råte, og nye lekkasjer oppdages nærmest ukentlig. Som en konsekvens har flere elever utviklet helseplager som atopisk eksem, hodepine, astma og tretthet.

I valgkampen til kommunevalget i 2019 uttrykket samtlige politiske partier et sterkt ønske om en ny barneskole på Sofiemyr. Etter valget, derimot, tok det kun et par måneder før prosjektet «ny barneskole på Sofiemyr» ble ytterligere utsatt, og pengene som tidligere har vært avsatt til et nytt skolebygg vil forsvinne frem til en ny skolebehovsplan for hele Nordre Follo er klar. På noen få uker gikk man fra et øyeblikk til spadetak til total uvisshet.

Vi kan ikke utsette nåværende og fremtidige elever for et helseskadelig innemiljø flere år til. Vi kan ikke fortsette med hovedrengjøring et par ganger i året i fem år til. Vi kan ikke utsette våre barn for et innemiljø som ville ha fått stryk i en HMS-test på enhver arbeidsplass. Om ikke politikerne tar ansvar så må vi ta ansvaret for våre barns skolehverdag og helse. En ny barneskole behøves nå, ikke om fem eller ti år!"

Oppropet avsluttes med kravet til kommunen:

"Vi krever at en ny barneskole er på plass så fort som mulig! Vi krever også at en midlertidig brakkeløsning settes på plass for skolebarna, senest ved begynnelsen av et nytt skoleår i august 2020. Foreldre/foresatte og andre engasjerte; skriv under på oppropet nå!"

Les også: Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

Over 430 underskrifter på under et døgn

Klokken 21:00 torsdag kveld skrev over 430 personer under oppropet. Underskriftene fortsetter å strømme inn.

Her kan du lese noen av kommentarene under oppropet:

 • Jeg ønsker en skole med godt inneklima for elever og ansatte. En skole vi er stolte av, som er blitt lovet og som var en av grunnene til at vi flyttet hit i utgangspunktet. Det flytter folk med store forventninger til kommunen vår og snart er det ikke plass på skolen. Jeg forventer at kommunen satser på barna, godt læringsmiljø og tar innbyggerne og problematikken på alvor. Barna, foreldre og ansatte venter og forventer igangsettelse av ny skole NÅ.
 • Vi har et barn som flyttet fra en skole sentralt i Oslo til Sofiemyr dette skoleåret. På disse få månedene har det vært muggproblemer, taklekkasjer, kloakkproblemer, osv. Klasser blir flyttet hit og dit for å komme vekk fra lekkasjer eller mugg. Jeg kan ikke se hvordan skolen skal drives videre på ubestemt tid uten større påkostninger. Bygg da heller den nye skolen som planlagt!
 • Jeg har barnebarn på Sofiemyr barneskole. Får lyst til å ta barnebarna ut av skolen. En skole som skal være en trygg arbeidsplass for elever og lærere. Dette er ikke tilfelle før en ny skole blir prioritert. En stor skam at ikke poltikerene har vist vilje og kompetanse til å sette av penger til vedlikehold av skolebygget hele veien. Dette er et gjennomgåendene problem med bygningsmassen i gamle Oppegård kommune. La oss håpe på bedring i Nordre Follo kommune.
 • Jeg har vært ansatt på Sofiemyr skole og selv hatt barn der. Den eldste er født i 88, og allerede da han gikk der var det mange helseskadelige forhold som ble avdekket uten at det ble iverksatt gode tiltak. Minste gutten vår begynte på Sofiemyr skole i 2011. Han hadde ofte vondt i hodet og magen, og gruet seg blant annet til å gå på toalettene der, da det var trukket urin inn i veggene og umulig å få vekk lukt. Vi valgte å flytte nordover og la han vokse opp på ei bygdeskole med hundre elever og kort vei til beslutningstagerne. Det har vi aldri angret på. Vi har beholdt kontakten med mange familier på Sofiemyr. Mange av disse er fortsatt berørte av kommunens ansvarsfraskrivelse og manglende evne til å ta tak i og utbedre de dårlige forholdene. At både lærere og elever får helseplager er under enhver kritikk og noe det bør gjøres noe med umiddelbart. Jeg håper virkelig ny skole på Sofiemyr får topprioritet.
 • Jeg signerer fordi innemiljøet til barna våre er utrolig viktig og det føles som om våre politikere ikke ser eller vil se alvorlighetsgraden av hvor dårlig stelt det er med Sofiemyr skole. Barna våre - og deres lærere oppholder seg i skadelig miljø i mange timer om dagen.
 • Jeg signerer på dette oppropet, fordi vi ikke lenger kan finne oss i at våre barn og de ansatte ved skolen skal utsettes for et helseskadelig inneklima!
 • Barna våre fortjener en sunn og trygg hverdag i et skolebygg som er helsemessig forsvarlig, og vi kan ikke vente lenger nå.
 • Jeg er redd for barnas helse på Sofiemyr skole.
 • Dårlig inneklima kan gi astmaplager, hodepine, trøtthet og en rekke andre, og ofte diffuse plager. Denne nedsatte almenntilstanden påvirker barnas læringsevne, mestring og livskvalitet. Gode læringsarenaer styrker mulighet for at barna blir sunne og trygge ungdommer og voksne, det motsatte kan fort vise seg i triste tall på sysselsetting og uførestatistikk. Er det sånn kommunen tar vare på fremtiden? I arbeidslivet ville kanskje hovedverneombudet stengt kontoret om det var mugg og fukt i veggene? Hvem skal være barnas hovedverneombud?
 • Jeg signerer fordi politikerne i Nordre Follo må slutte trenere bygging av nye skoler på Sofiemyr. Barna fortjener skolelokaler uten mugg, sopp og råte!! Å ha skoleplikt i lokaler som kan gjøre barna syke er en skam. Politikerne bør ofre oppussing av sitt rådhus og bruke pengene på skolen vår!
 • Alle fortjener et godt inneklima.
 • Løsningen for ny barneskole, og ny felles ungdomsskole for elver tilhørende Hellerasten og Fløysbonn, samt ny idrettshall på Sofiemyr må videreføres som planlagt. Det ligger en plan for finansiering som den nye Nordre Follo kommune bør ta med videre. Disse planene vil gi et stor løft for barna tilhørende disse skolene, og ikke minst for idretten i Kolbotn IL. Når Sofiemyr Skole er i så dårlig stand, søker mange seg til Tårnåsen Skole. Her er kapasiteten sprengt, og det igjen går utover undervisningen der. Fortsett med planene som Oppegård kommune hadde vedtatt!
 • Lærere, barn, administrasjon og SFO/aks ansatte har krav på en hverdag som ikke er sykdomsfremkallende. Muggsopp kan gjøre ubotelig skade både på barns adferd og utvikling, samt at gode stabile voksne må slutte på grunn av helseplager. Ny skole må på plass.
 • Det er på høy tid at denne skolen byttes ut grunnet dårlig vedlikehold som har ført til strukturelle skader, farlig arbeidsforhold for store og små, dårlig og helsefarlig inneklima, etc etc. Alt dette er kommunen kjent med, og det er ingen hemmelighet at det burde vært gjort tiltak tidligere. Denne skolen er ved veis ende og ingen reparasjon vil kunne fikse de utallige problemene bygget har.
 • Jeg signerer fordi det er stort behov for ny barneskole på Sofiemyr. Jeg gikk selv på Sofiemyr barneskole og om noen år vil min 2 år gammel datter gå der. Kommunesammenslåingen burde ikke være en stopper for det som har vært behov i mange, mange år. Ikke bare behovet om bedre kvalitet på skolen, så vil det være mange flere elever som kommer, med alle oss som bor på det nye boligområdet på Skogsåsen og Myrvoll stasjon. I tillegg til mange andre utbyggingsprosjekter i nærheten. Behovet er større enn det aldri har vært.
 • Jeg er bekymret for oppveksten til nevøer på Kolbotn.
 • Jeg ønsker at mine barnebarn skal gå på en sunn og frisk skole med godt inneklima.
 • Fordi dette gjelder mitt barnebarn.. Alle vet at muggsopp er farlig å puste inn.. Hadde dette vært et sted der politikere hadde oppholdt seg så ville dette blitt gjort noe med.
 • Alle barn har krav på en skolehverdag uten å måtte frykte for helsa si! Dette er fremtida vi snakker om! Gjør ikke neste generasjon syke allerede fra barnsben av!
 • Det er en helsefarlig skole, den er gammel, råtten, den lekker og er helsefarlig for barn og voksne.
 • Jeg har barnebarn som bor på Sofiemyr og jeg ønsker at de skal kunne gå på en skole som gir gode muligheter for læring og som har et godt innemiljø.
 • Jeg krever ny skole som er forsvarlig for barn nå!
 • Nå må barnas og de ansattes helse bli tatt på alvor. Dårlig innemiljø skal ikke forekomme.
 • Uholdbart innemiljø. Skolen er ikke tilpasset dagens læringsmiljø.
 • Jeg signerer fordi jeg synes dette begynner å bli for drøyt. Barneskolen er rivningsklar og ikke innafor hva som er akseptabelt. En ny skole må på plass nå, ikke i uviss fremtid!!
 • Det er helseskadelig for barna ved Sofiemyr skole. I tillegg er skolen for liten for antall elever.
 • Våre barn blir utsatt for et innemiljø som ville ha fått stryk på enhver arbeidsplass - og politikerne foreslår å bruke 160 millioner på å pusse opp sine egne administrasjonsbygg.
 • Jeg signerer for min sønn og alle andre elever og ansatte ved skolen.
 • Alle barn fortjener en god skolehverdag! Og lærerne en god helse for å skape fremtiden sammen barna!
 • Jeg ønsker ny skole med bedre inneklima og -miljø for barna våre og de ansatte, slik politikerne har uttalt at skal bygges, til den tiden de har lovet!

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Powered by Labrador CMS