SAMLING I KOLBEN: Fra venstre Kari Mette Prestrud (Sp), Tonje Ørnevik og Tone Lauvstad (Nordre Follo kommune), Jan Bøhler (Sp), Marius Gunnerud (Øst politidistrikt) og Cecilie Brochmann (Natteravnene).
SAMLING I KOLBEN: Fra venstre Kari Mette Prestrud (Sp), Tonje Ørnevik og Tone Lauvstad (Nordre Follo kommune), Jan Bøhler (Sp), Marius Gunnerud (Øst politidistrikt) og Cecilie Brochmann (Natteravnene).

Vil jobbe for ungdommen

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) og Follo-kandidat i stortingsvalget, Kari Mette Prestrud fra Nordre Follo, hadde fokus på forebyggende ungdomsarbeid da de nylig besøkte Kolben.

Publisert Sist oppdatert

De to var på plass i vårt distrikt for å møte lokale krefter som jobber med ungdomsmiljøene – utekontakten i Nordre Follo kommune, Natteravnene og politiet.

MENN FOR SIN HATT: Jan Bøhler og maskot Bjørn-Trygve var enige mye. Blant annet at de vil bade i Kolbotnvannet.
MENN FOR SIN HATT: Jan Bøhler og maskot Bjørn-Trygve var enige mye. Blant annet at de vil bade i Kolbotnvannet.

Utekontakter i Nordre Follo, Tone Lauvstad og Tonje Ørnevik, fortalte om arbeidet de gjør mot ungdom og hvor viktig det er å møte ungdom der de er.

Ros til Utekontakten

Jan Bøhler har tidligere jobbet med fritidsklubber i Groruddalen, og skrøt av arbeidet utekontakten i Nordre Follo kommune gjør. Han la vekt på hvor viktig det er at det finnes steder ungdom kan være på, som også utekontaktene var opptatt av.

– Kommunen må sørge for at det finnes et fritidsklubbtilbud for uorganisert ungdom. Alle driver ikke med organiserte aktiviteter og de må ha et tilbud, poengterte Bøhler.

Det samme understreket politioverbetjent Marius Gunnerud, som er leder for nærpolitiseksjonen i Follo.

Viktige natteravner

Frivilligkoordinator hos Natteravnene, Cecilie Brochmann, fortalte om det arbeidet Natteravnene gjør, og hvor viktig det er å få med foreldre fra skolene til det utegående arbeidet i Ski og Oppegård. Bøhler, som har samarbeidet mye med Natteravnene i Oslo, mente det frivillige arbeidet som gjøres av Natteravnene er vesentlig i det forebyggende arbeidet. Natteravnene kjenner ungdom og ungdom stoler på de.

Kari Mette Prestrud var opptatt av å få innspill fra Utekontakten, Natteravnene og politiet til hvilke tiltak hun som kommende stortingspolitiker bør være opptatt av for å sikre barn og unge trygge og gode oppvekstvillkår.

Både Prestrud og Bøhler fikk med seg mange viktige momenter å arbeide med på Stortinget.

Powered by Labrador CMS