SOFIEMYR: Fløisbonnveien må skrives Fløysbonnveien, med «y» istedenfor «i». En annen bruk er på ungdomsskolen på Sofiemyr, som heter Fløysbonn, med «y».
SOFIEMYR: Fløisbonnveien må skrives Fløysbonnveien, med «y» istedenfor «i». En annen bruk er på ungdomsskolen på Sofiemyr, som heter Fløysbonn, med «y».

Fløisbånn? Fløysbonn?? Fløisbonn???

Kan du se feil i de lokale veinavnene som Eyvind Alnæs vei, Rolf Presthus vei, Fløisbonnveien, Njårds vei, Nordbråtenveien, Høgsæterveien, Toppenhaugen og Tussebekken?

Publisert

Det er ikke bare under fødsler at det er diskusjoner rundt hva navnet skal være eller bør være. Det gjelder også en haug av lokale veier her i Oppegård.

Har sendt inn merknader

Språkrådet har tittet på veinavn i Oppegård, og har funnet noen underfundigheter de stusser litt på.

– Vi har fått en liste over 52 ulike veinavn i Oppegård, og har laget våre merknader og anbefalinger om endringer, sier stedsnavnkonsulent Botolv Helleland i Språkrådets stedsnavntjeneste.

Han sier at nå er det opp til folkevalgte i Oppegård å ta stilling til disse anbefalingene.

OPPEGÅRD: Høgsæterveien bør erstattes med Høgseterveien, ifølge Språkrådet.
OPPEGÅRD: Høgsæterveien bør erstattes med Høgseterveien, ifølge Språkrådet.

– Vi kan ikke tvinge kommunen til å gjøre endringer i eksisterende veinavn, men det blir dumt hvis de ikke følger våre anbefalinger. Vi har jo mer kunnskap om dette, sier Helleland.

Reagerer på flere navn

Navnesekretær Line Lysaker Heinesen påpeker at flere av veinavnene har personnavn som forledd. Hun nevner blant annet Olaus Hansens vei, Søster Elises vei, Kristian Dillevigs vei, Marens vei, Peder Sletners vei, Wilhelm Frøshaugs vei, Hans Heltrops vei og Theodor Hansens vei.

– En del av disse personene har vi ikke klart å finne opplysninger om. Vi gjør derfor oppmerksom på at det er et vanlig prinsipp å unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavnene, understreker hun.

Ifølge navngivingsprinsippet bør det helst gå minst fem til ti år fra en person er død til man eventuelt velger å ta i bruk personnavnet som del av et stedsnavn.

– Vi er for eksempel i tvil når det gjelder Harald Johnsens vei i Oppegård. Er denne veien oppkalt etter jazzmusiker Harald Johnsen (1970-2011)? lurer Lysaker Heinesen på.

Her kan det forøvrig opplyses at veien er oppkalt etter Oppegård kommunes første ordfører. Han var ordfører fra 1915-1922.

SOFIEMYR: Fløisbonnveien må skrives Fløysbonnveien, med «y» istedenfor «i». En annen bruk er på ungdomsskolen på Sofiemyr, som heter Fløysbonn, med «y».
SOFIEMYR: Fløisbonnveien må skrives Fløysbonnveien, med «y» istedenfor «i». En annen bruk er på ungdomsskolen på Sofiemyr, som heter Fløysbonn, med «y».

PS! Sjekk listen over navn språkrådet reagerer på under bildet!

Her er veienavnene Språkrådet reagerer på.

Språkrådet har følgende merknader til veinavn i Oppegård:

1. Eyvind Alnæs vei (ligger vest for Ingierkollen) må skrives Eyvind Alnæs´ vei (med apostrof i samsvar med norsk rettskriving). Eyvind Alnæs (1872-1932), født i Fredriksad, døde i Oslo, var en norsk komponist, organist og dirigent.

2. Rolf Presthus vei (ligger sør for Østre Greverud Idrettshall) må skrives Rolf Presthus´ vei (med apostrof). Rolf Presthus (1936-1988) vokste opp i Oppegård og var den første Høyre-ordføreren i Oppegård på 30 år.

3. Fløisbonnveien (ligger sør for HurlumHeiHuset på Sofiemyr) må skrives Fløysbonnveien (med «y» istedenfor «i» i samsvar med norske rettskrivningsprinsipper). Fløysbonn er eneste godkjente skrivemåte for eiendomsnavnet og bruksnavnet i SSR, jamfør også at adressenavnet er skrevet med «y».

4. Njårds vei (ligger sør for Grønliåsen barnehage på Tårnåsen) må skrives Njords vei (med «o» istedenfor «å»). Njord er den vanligste skrivemåten av dette mannsnavnet, og det er denne skrivemåten som er brukt i Språkrådets liste over historiske navn. Njord er sjøfartens eller havets gud i norrøn mytologi.

5. Nordbråtenveien (ligger rett ved kommunegrensen i nord) må skrives Nordbråteveien, alternativt Nordbråtaveien eller Nordbråtåveien dersom det passer med den lokale uttalen. Når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort.

6. Høgsæterveien (ligger på Sætreskogen i Oppegård). Dette adressenavnet har skrivemåten Høgseterveien (eneste godkjente skrivemåte) i SSR. Denne skrivemåten er i tråd med norsk rettskrivning. Imidlertid var sæter godkjent form i norsk rettskrivning frem til 2012, så hvis dette navnet ble tatt i bruk før 2012, må skrivemåten Høgsæterveien kunne godtas.

7. Toppenhaugen (ligger vest for Toppenhaug eldresenter i Oppegård). Vanlig norsk navnelaging tilsier skrivemåten Topphaugen, jamfør adressenavnet Toppveien et stykke lenger nord i kommunen, men dersom formen Toppenhaugen er innarbeidet, må det kunne godtas.

8. Tussebekken (ligger i Oppegård syd). Denne bekken har i SSR de godkjente skrivemåtene Sætrebekken (anbefalt) og Tussebekken.