IKKE LENGER RÅDHUS: Nå trenger Oppegård rådhus nytt navn. Frem til 2. november kan du sende inn forslag.

Hva skal dette huset hete?

Oppegård rådhus er historie. Nå inviterer kommunen til navnekonkurranse.

Publisert

Frem til 2. november kan du være med på å bestemme hva som blir det nye navnet til tidligere Oppegård rådhus.

Rådhuset til Nordre Follo kommune er det som tidligere var rådhuset i Ski kommune.

Det gamle rådhuset på Kolbotn skal brukes som kontor for kommunalt ansatte og bygningen må få et nytt navn. Blant annet skal barnevern, og virksomhetsområdet Læring og Migrasjon være lokalisert her.

– Bare ett rådhus

– En kommune har ett rådhus. Nordre Follo kommunes rådhus ligger i Ski. Da er det kjempefint at innbyggerne kan være med å bestemme det nye navnet til denne bygningen, sier ordfører Hanne Opdan.

Alle som ønsker, kan sende inn forslag til nytt navn via kommunens digitale løsning. Der kan vi lese at det allerede har kommet inn forslag til navn som Pyramidehuset, Kollen og Oppegård kommunehus.

Navneforslag kan sendes inn digitalt her.

Forslag kan også leveres på Nordre Follo rådhus i Ski og på Nordre Follo biblioteks avdelinger i Ski og på Kolbotn.

Håper på mye kreativitet

På kommunens nettsider leser vi blant annet følgende:

«Ved valg av navn på bygningen legger vi vekt på at det skal være gjenkjennelig navn som beskriver hvilken funksjon bygningen har. Slik blir det lett å forstå hva bygningen brukes til og lettere å finne fram.»

– Jeg håper det kommer frem mye kreativitet i innbyggerne, at man kommer på et godt navn som også viser retning for fremtiden, sier Opdan.

HÅPER PÅ KREATIVITET: Ordfører Hanne Opdan inviterer innbyggerne til å sende inn forslag til nytt navn på Oppegård rådhus.

Nytt navn vedtas av folkevalgte

Forslagene som kommer inn blir tatt hånd om og vurdert av administrasjonen, som vil forberede saken til politisk behandling. I saksbehandlingen vil det bli vurdert om navnet og skrivemåten følger Lov om stedsnavn.

Kommunen skrier også at navneforslaget må godkjennes av Språkrådet og deretter behandles i utvalgene Oppvekst, kultur og idrett (OIK) samt i utvalg for Areal, klima og byggesak (AKB). Kommunestyret vil behandle saken og vedta nytt navn i 2021.

Powered by Labrador CMS