Lars Henrik Bøhler har vært rådmann i Oppegård kommune siden 2016 og var kommunalsjef før det. Han starter i sin nye jobb 9. september, skriver Oppegård kommune på sin hjemmeside.

HAR VÆRT RÅDMANN I SNART TRE ÅR: Forrige rådmann i Oppegård kommune, Anne Skau sluttet i sin stilling som rådmann i Oppegård kommune søndag 7. august 2016 etter at hun fikk jobb som fylkesrådmann i Østfold. Mandag etter startet Lars Henrik Bøhler som konst. rådmann i kommunen.
HAR VÆRT RÅDMANN I SNART TRE ÅR: Forrige rådmann i Oppegård kommune, Anne Skau sluttet i sin stilling som rådmann i Oppegård kommune søndag 7. august 2016 etter at hun fikk jobb som fylkesrådmann i Østfold. Mandag etter startet Lars Henrik Bøhler som konst. rådmann i kommunen.

– Jeg vil takke Lars Henrik for veldig god innsats og godt samarbeid i mange år. Jeg er sikker på at han vil gjøre en flott jobb i Omsorgsbygg og ønsker han alt godt videre, sier ordfører Thomas Sjøvold. 

Ordføreren sier kommunen nå går i gang med prosessen for å konstituere en ny rådmann.

– Vi har mange veldig dyktige kandidater internt. Vi er opptatt av å ha en ryddig prosess og jeg er trygg på at vi finner en god løsning, sier Sjøvold.

Søkte seg ikke vekk

Bøhler synes det er vemodig å slutte som rådmann.

      Lars Henrik Bøhler

  • 61 år gammel, bosatt på Siggerud i Ski, har to barn.
  • Har vært rådmann i Oppegård kommune siden 8. august 2016 og var kommunalsjef før det.
  • Han tidligere jobbet som direktør for både Politiets Fellestjenester og data- og materielltjeneste, og som konsulent i Justisdepartementet.
  • Har også jobbet i Oslo politidistrikt som politibetjent, etterforsker, saksbehandler, økonomi- og materiellsjef og administrasjonssjef.
  • I nabokommunen Ski er han kjent som lokalpolitiker. Halvparten av de åtte årene som medlem i kommunestyret i Ski har han vært gruppeleder for Ski Høyre. Han har også vært leder av Høyre for bydelen Ekeberg/Bekkelaget.

– Jeg har stortrivdes i Oppegård kommune og jeg gledet meg til å jobbe videre i Nordre Follo. Jeg har ikke aktivt søkt noen ny jobb, men jeg ble kontaktet om stillingen som administrerende direktør i Omsorgsbygg. Det er en spennende mulighet som jeg følte jeg ikke kunne si nei til, sier Bøhler.

Mediestorm i høst

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak. Selskapet er landets største eiendomsforvalter med mer enn 900.000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer.

Omsorgsbygg var i fjor høst gjenstand for en mediestorm etter at både norsk lov og Oslo kommunes regler ble brutt. Skandalen bestod i at daværende administrerende direktør Per Morten Johansens forlover, datter og svigersønn ble ansatt i foretaket.

Det roet ikke mediestormen at Johansens bror var og er byrådsleder i Oslo kommune, nemlig Raymond Johansen (Ap).

Skandalen kulminerte i at styreleder Øivind Christoffersen seg, mens Johansen fremforhandlet en sluttpakke i millionklassen.

Siden den gang har Omsorgsbygg vært på jakt etter ny administrerende. Nå er jakten avsluttet.

Nordre Follo

1. januar 2020 blir Oppegård som kjent slått sammen med Ski til Nordre Follo kommune. Bøhler var ansatt som assisterende rådmann i den nye kommunen.

– Jeg er helt sikker på at vi finner en god løsning for Nordre Follo. Vi har god tid og vil komme tilbake til dette til høsten, sier prosjektrådmann i Nordre Follo, Gro Herheim.