HØYRE-TRIO: Denne Høyre-trioen har høye tanker om Kolbotn sentrum.
HØYRE-TRIO: Denne Høyre-trioen har høye tanker om Kolbotn sentrum.

Spar oss for høyhus i Kolbotn sentrum!

Kjell Magne Bondevik er ikke videre imponert over forslaget om å bygge høyhus i Kolbotn sentrum.

Publisert

Tre menn fra Nordre Follo Høyre lanserte i Oppegård Avis et forslag om fire høyhus/«slanke tårn» med opptil 15 etasjer nord og sør for det gamle rådhuset på Kolbotn.

Dette vil bli et «fremmedlegeme» i Kolbotn sentrum. Spar oss for dette!

Det er alltid bra med alternative innspill til utbyggingsplaner. Skissen som Norconsult, på oppdrag fra kommunen, har levert til utbygging rundt det gamle rådhuset kan saktens diskuteres.

Jeg er enig med Kløvstad, Bunæs og Stormoen fra Høyre at det må legges til rette for mer grønt/park i området enn det Norconsult la opp til. Det er allerede så tett utbygging av blokker i Kolbotn sentrum at nå må vi ta vare på noen grøntområder som «pustehull» i vårt lokalmiljø.

Det er ikke noe mål i seg selv at befolkningen skal vokse hurtigst mulig og at flest mulig mennesker presses inn på minst mulig areal, selv om det er en fornuftig politikk å legge boligområder i relativt kort avstand til knutepunkter for kollektivtrafikken. Men nå er det tid for å ta en tenke-pause og vurdere grundig gjennom hvordan vi vil ha Kolbotn sentrum i fremtiden.

Boligblokkene i området er i dag stort sett begrenset til fem etasjer. Dette gir et bra inntrykk av et relativt «åpent» sentrum, et kjennetegn mange av oss vil beholde på Kolbotn. Høyhus eller «boligtårn» på opptil 15 etasjer vil bryte med denne profilen og skape et helt annet inntrykk. Jeg tror ikke dette vill bli noen gode «signalbygg» og tjene som en fin «innfallsport» til Kolbotn. Tvert imot!

Området nord for rådhuset er overmodent for en utbygging. Men ikke av denne typen. Sør for rådhuset vil det ikke skade om det blir grøntområde til utvidelse av det vi allerede har på østsiden.

Det kan ikke være et mål å «tette igjen» flest mulig åpne arealer!

Powered by Labrador CMS