RÅDHUSKVARTALET

VIL HA SIGNALBYGG PÅ TOMTEN: På bildet ser du Høyre-politikerne Bjørn Kløvstad, Helge Bunæs og Halvor Stormoen.
VIL HA SIGNALBYGG PÅ TOMTEN: På bildet ser du Høyre-politikerne Bjørn Kløvstad, Helge Bunæs og Halvor Stormoen.

– Bygg høye og slanke tårn på inntil femten etasjer

Nordre Follo Høyre foreslår å bygge flere høye og slanke boligtårn nord og sør for Gamle Oppegård rådhus. – Signalbyggene vil fungere utmerket som en innfallsport for alle som kommer til Kolbotn, sier Halvor Stormoen (H).

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har nylig skrevet om et planinitiativ, laget av Norconsult AS på oppdrag av kommunen, som foreslår at området på begge sider av Gamle Oppegård rådhus kan bli bygget ut med 120 boliger i blokkbebyggelse på én til fem etasjer.

Kommunens forslag falt ikke i god jord hos Nordre Follo Høyre. De vil ha mer grønt, mindre fotavtrykk og "mer luft" mellom nybyggene.

– Gamle Oppegård rådhus er et signalbygg og bør ikke gjemmes bak boligbyggene. Det handler også om identitet for adkomsten til Kolbotn sentrum. Adkomsten bør være synlig, tiltalende og lettfattelig, og bør ikke handle om å bane seg vei gjennom trange bygater likt alle steder, sier lokalpolitikerne Bjørn Kløvstad, Helge Bunæs og Halvor Stormoen fra Nordre Follo Høyre.

Høye og slanke tårn

De tre Høyre-politikerne viser til illustrasjonene i planinitiativet, som foreslår å "pakke inn" Gamle Oppegård rådhus i en helt vanlig bystruktur med nye boligblokker på fem etasjer.

– Når man går forbi slike bygg, som er foreslått å bygge helt til fortauskanten, vil inntrykket bli annerledes enn å se på illustrasjonene i fugleperspektiv. Alternativet kan være å bygge færre, men høyere og slankere bygg istedenfor, og plassere disse litt tilbaketrukket fra fortauskanten for å skape mer grønt rundt byggene. De nye tårnene vil da være en slags hyllest til den ærverdige rådhusbygningen, foreslår kommunestyrerepresentant Halvor Stormoen (H) fra Solbråtan.

Han sier at ideen til en slik bebyggelse kan hentes fra andre norske byer, for eksempel Lillestrøm:

EKSEMPEL FRA LILLESTRØM:
EKSEMPEL FRA LILLESTRØM:

Tvillingtårn på femten etasjer

Stormoen har laget en enkel skisse for å illustrere det han mener bør være et godt alternativ til kommunens planinitiativ. Forslaget hans har allerede blitt behandlet i Høyres gruppe og i utvalget for areal, klima og byggesak.

Det viser at bebyggelsen med boligblokkene på inntil fem etasjer, som er foreslått av kommunen, er erstattet med totalt fire boligtårn på inntil femten etasjer og et mindre bygg på to etasjer.

DETTE ER FORSLAGET: Halvor Stormoen ser for seg to tårn i nord og to tårn med et mindre bygg mellom disse i sør, slik at de totalt fire tårnene omkranser det gamle rådhuset fra begge sider uten at sikten til rådhusbygningen er stengt fra de to rundkjøringene nord og sør.
DETTE ER FORSLAGET: Halvor Stormoen ser for seg to tårn i nord og to tårn med et mindre bygg mellom disse i sør, slik at de totalt fire tårnene omkranser det gamle rådhuset fra begge sider uten at sikten til rådhusbygningen er stengt fra de to rundkjøringene nord og sør.

To av tårnene er tegnet på dagens parkeringsplass i sør (med lik høyde for begge), mens de to andre tårnene er foreslått bygget på parkeringsplassen vis-a-vis skateparken nord for rådhuset.

VISSTE DU DETTE? Visste du at vi hadde et tårn på Kolbotn. Dette bildet er fra 1974 og viser deler av dagens rådhuskvartal på Kolbotn. Tidligere var det en brannstasjon og et tilhørende slangetårn, som stod stod like syd for dagens rådhusbygning.
VISSTE DU DETTE? Visste du at vi hadde et tårn på Kolbotn. Dette bildet er fra 1974 og viser deler av dagens rådhuskvartal på Kolbotn. Tidligere var det en brannstasjon og et tilhørende slangetårn, som stod stod like syd for dagens rådhusbygning.

– Mellom de to høyeste tvillingtårnene i sør, som har en høyde på ti til 15 etasjer hver, kan det bygges et lavere bygg på to etasjer og med et uteareal på taket, sier Stormoen.

De to tårnene i nord er foreslått bygget i to høyder: det høyeste tårnet på åtte etasjer vis-a-vis skateparken og et lavere bygg på fem etasjer sør for det.

25 prosent på "leie til eie"

– Med dette forslaget vil den kommunale eiendommen få en større salgsverdi siden man kan bygge flere leiligheter i de høye tårnene enn i de lave boligblokkene. De nederste etasjene kan benyttes til tjenesteyting. Her kan det være flere arbeidsplasser for private selskaper eller statlige etater, sier Stormoen.

Når det gjelder de nye boligene i rådhuskvartalet, foreslår han at 25 prosent av disse kan inngå i leie til eie-konseptet for å øke sosial bærekraft i Kolbotn sentrum og ikke minst motvirke gråmekka-problematikken i sentrum.

– En slik sosial boligbygging tilbys av blant annet OBOS og Fredensborg, sier Stormoen.

Ønsker mer grønt

SLANGETÅRNET: Her kan man også se slangetårnet, med tyfon på toppen. Bildet er fra 1974.
SLANGETÅRNET: Her kan man også se slangetårnet, med tyfon på toppen. Bildet er fra 1974.

Høyre reagerer også på at sikten til rådhuset ved atkomsten til Kolbotn fra vest (fra rundkjøringen i skateparken) og syd (fra Ingiertunnelen) blir stengt, ifølge planinitiativet, og at kollen i nordøst er foreslått sprengt bort for å lage en "flat" by og gi plass til en mur med boligblokker.

Halvor Stormoen mener at det bør være bedre sikt til det gamle rådhuset og mer grønt langs Ingierveien. Han slår også et slag for kollen, som ligger vis-a-vis skateparken og rundkjøringen i nordøst.

– Kollen bør ikke sprenges. Den må beholdes som det viktigste elementet i parken, med tanke på utsikten og den naturlig attraktive høyden. Her kan det være et fint lekeområde med akebakke og parkarealer, sier Stormoen.

Ifølge hans forslag er alle tårnene skyvet vekk fra fortauskanten, slik at siktlinjen til rådhusbygningen i vest kan bli opprettholdt langs hele fortauet i Ingierveien.

MER GRØNT I NORD: Halvparten av parkeringen i nord kan bli grønt, ifølge forslaget fra Høyre.
MER GRØNT I NORD: Halvparten av parkeringen i nord kan bli grønt, ifølge forslaget fra Høyre.
KOLLEN: Kollen foreslås å beholde.
KOLLEN: Kollen foreslås å beholde.
UTSIKT FRA KOLLEN: Kollen er foreslått sprengt og fjernet, ifølge kommunens planinitiativ. Høyre er kritiske til forslaget.
UTSIKT FRA KOLLEN: Kollen er foreslått sprengt og fjernet, ifølge kommunens planinitiativ. Høyre er kritiske til forslaget.

Ble sendt tilbake

– Innspillet vårt ble tatt godt imot da saken ble behandlet i utvalget for areal, klima og byggesak tirsdag 27. september, sier Helge Bunæs, som representerer Høyre i utvalget.

Utvalget fremmet et fellesforslag, som ble enstemmig vedtatt. Ifølge vedtaket skal saken sendes tilbake til kommuneadministrasjonen med flere krav.

Det skal utarbeides alternative forslag som belyser hvordan det kan oppnås et større grøntområde ved å øke høyden på bebyggelsen, særlig sør for rådhusbygningen. Det er også ønskelig å bevare kollen i det nordøstlige feltet (vis-a-vis Kapellveien) samt å ivareta krav til uteoppholdsareal, sol-/ skyggeforhold og andre generelle krav. Utvalget ber også alternative forslag som legger til rette for leie til eie.

Bebyggelsen i ti til femten etasjer i Kolbotn sentrum er i strid med områdereguleringen for Kolbotn, og blir ikke minst høyere enn i Ski, som er et kommunesenter i Nordre Follo.

– Hva synes dere om dette?

– Høyder og antall etasjer skal drøftes og vurderes av fagfolkene i kommunen. Det stemmer at den høyeste bygningen i Ski blir den nye videregående skole (cirka syv-åtte etasjer), men husk at alle områdeplanene er dynamiske og kan endres ved behov. Forslaget om høydene kan legges ut på høring, sier kommunestyrerepresentant Bjørn Kløvstad.

Les også: – Bevar Rådhusparken

Powered by Labrador CMS