RESTRIKSJONER: – Jeg forventer forøvrig at kommunen er like restriktive hva angår byggehøyde for øvrige prosjekter i Kolbotn vest slik de var med Gravermoen, sier Gunnar Sveen.
RESTRIKSJONER: – Jeg forventer forøvrig at kommunen er like restriktive hva angår byggehøyde for øvrige prosjekter i Kolbotn vest slik de var med Gravermoen, sier Gunnar Sveen.

Politikere – hva ønsker dere å signalisere?

Vi skal ikke ha signalbygg verken i Kolbotn sentrum eller på Sofiemyr.

Publisert

Og gir man først fanden lillefingeren, så vil han ha mer. Jeg anbefaler derfor våre politikere til å lese en noe ironisk artikkel om det neste prosjektet til Arthur Buchardt. Men det er da ikke slike bygg vi har tenkt oss på Kolbotn – hører jeg. 

Er ikke selv tolv etasjer svært høyt i forhold til eksisterende bebyggelse?

Les også: – Er det et slikt Kolbotn vi vil ha?

Kantor Terrasse – honnør til utbygger Gravermoen, arkitekt Bogen og kommunen

AKTUELL MED LESERINNLEGG: Gunnar Sveen (75) er siviløkonom fra NHH og har bred erfaring som bedriftsleder i flere landsdekkende og ledende tekniske entreprenører hvor han også hadde verv som styreleder i bransjeorganisasjoner. Han er nå pensjonist – men fortsatt aktiv som bedriftsrådgiver - og bosatt i Kolbotn sentrum.
AKTUELL MED LESERINNLEGG: Gunnar Sveen (75) er siviløkonom fra NHH og har bred erfaring som bedriftsleder i flere landsdekkende og ledende tekniske entreprenører hvor han også hadde verv som styreleder i bransjeorganisasjoner. Han er nå pensjonist – men fortsatt aktiv som bedriftsrådgiver - og bosatt i Kolbotn sentrum.

Som nabo var jeg skeptisk til prosjektet, men slik det nå fremstår må jeg karakterisere denne utbyggingen som vellykket.  Kommunen sto i mot hva angår byggehøyde, og det er luft mellom byggene som glir godt inn i strøket.

Det samme kan man si om et tidligere prosjekt – Jordbærsletta.

Arkitekt Bogen har et helhetssyn på utbyggingen i Kolbotn sentrum som skiller seg ut fra kommunens reguleringsplan hva angår vesentlige punkter som signalbygg, området rundt rådhuset, Båtsleppa og Ytre Tangen. 

Våre politikere bør derfor nok en gang lese hans tidligere artikkel i så måte – det er selv for dem og administrasjonen aldri for sent å tenke seg om og kanskje gjøre fornuftige tilpasninger.

Les også: Han tegner fremtidens Kolbotn

Jeg forventer forøvrig at kommunen er like restriktive hva angår byggehøyde for øvrige prosjekt i dette området, det vil si Kolbotn vest, slik de var med Gravermoen.

Men hva med Kolbotn øst?

Utviklingen på den andre siden av Kolbotn stasjon gir imidlertid grunn til bekymring.  Der skal man rive dyre næringsbygg – enda høyere tomtekostnad – og må forsvare dette gjennom signal-/høybygg – ref. området 6 Sentrumsbygget og område 5 Bankbygget.

Les også: – Bør bevares

Men de toneangivende «signalbygg» på Kolbotn er kirken, Kullebunden gård og rådhuset, det vil si lavbygg.  Sentrumsbygget og bankbygget er sammen med rådhuset – ifølge arkitekt Bogen – også tidstypiske, har historisk verdi og bør bevares.

Samfunnsøkonomisk må det også være helt feil å rive disse byggene – Kolbotn er og skal ikke være et pressområde som tilsier slike tiltak.

Det har tidligere også fra naboeiendommene blitt reist vesentlige innvendinger mot signalbygget.

Les også: – Vi protesterer mot høyhus

Det er i denne forbindelse også grunn til å være på vakt ettersom Oppegård kommune for Sentrumsbygget fremstår som utbygger i tillegg til familiene Sundt og Bonde Hansen.

Les også: – Akkurat passe by

Av kommunens planavgrensning av 2015 sakses forøvrig følgende: "Grønnstruktur.  Planavgrensningen følger eksisterende grøntdrag i øst, nordøst, vest og sørvest.  Dette prinsippet for avgrensning har vi valgt for å sikre at grøntområdene tas med i det videre planarbeidet som grønne lunger i sentrum og som grønne korridorer fra sentrum og ut til nærliggende områder".

Når familien Bonde Hansen ville rive låven for å bygge nytt, ble det gitt klare føringer fra kommunen – og igjen et vellykket resultat.

Vi skal ikke ha signalbygg verken i Kolbotn sentrum eller på Sofiemyr – The Well.

Gunnar Sveen

 

Men hvorfor gjelder ikke dette også for de tilliggende næringseiendommer?