Ny Kolbotn skole

FRA 444 TIL 532 MILLIONER: Prosjektet «Ny Kolbotn skole» vil nå koste over en halv milliard kroner hvis kommunen skal realisere det som tidligere planlagt. Ifølge rådmannen ble behovet for ekstra bevilgning tydelig utover høsten 2019 da det oppsto situasjoner med uforutsette utgifter i forbindelse med arbeid med det de to vernede bygningene fra 1922.
FRA 444 TIL 532 MILLIONER: Prosjektet «Ny Kolbotn skole» vil nå koste over en halv milliard kroner hvis kommunen skal realisere det som tidligere planlagt. Ifølge rådmannen ble behovet for ekstra bevilgning tydelig utover høsten 2019 da det oppsto situasjoner med uforutsette utgifter i forbindelse med arbeid med det de to vernede bygningene fra 1922.

Vil endre skolegrenser

– Vi må endre skolekretsgrensene slik at den nye barneskolen på Kolbotn blir fulltallig ved start om et drøyt år. Når nye skoler er bygd, må grensene endres igjen, sier Camilla Hille (V) på vegne av flertallspartiene i kommunen.

Publisert

Hvordan de nye skolekretsgrensene skal utformes, skal utredes i den nærmeste tiden, ifølge Hille. Foreløpig vet hun ikke når den saken er klar til politisk behandling.

      Brakkene i Solkollen:

  • I forbindelse med at Kolbotn skole utvides og rehabiliteres leies moduler/brakker, inkl. trafo, til midlertidige lokaler i Solkollen. Det har nylig blitt bevilget til dette rundt 10, 9 millioner kroner for 2020 og rundt 2,9 millioner kroner for 2021 (frem til innflytting i de nye lokalene i april 2021). Totalt ligger budsjettet for byggeperioden på rundt 20 millioner kroner.
  • Transporten av de yngste elevene ved Kolbotn skole til midlertidige lokaler i Solkollen vil koste kommunen 1,3 millioner kroner i 2020 og 512.000 kroner neste år (frem til den planlagte innflyttingen av elevene i den nye skolen i april 2021).

– Jeg vil anta at det vil bli flytting av elever, for eksempel fra Sofiemyr skole, sier utvalgslederen.

– Innebærer dette at elevene fra for eksempel Sofiemyr skole skal fraktes med buss til og fra Kolbotn skole?

– Nei, men jeg tror vi skal la administrasjonen utrede dette. Jeg har satt en sak i bestilling til neste utvalgsmøte i mars for å få situasjonen ved Sofiemyr skole belyst, sier Hille.

Les også: – Ikke splitt Østli-elevene

Foreslo å utsette

Bakgrunnen for dette er de enorme overskridelsene i prosjektet «Ny Kolbotn skole». I september 2018 ble det vedtatt å bevilge 444 millioner kroner til de nye barneskolen. Nå har prosjektet behov for 88 millioner ekstra.

Rådmann Gro Herheim har foreslått å utsette rehabilitering av de to vernede bygningene, som vil halvere størrelsen på ekstrabevilgningen. Da FAU ved Kolbotn skole fikk vite om dette, ble de meget bekymret over at så store deler av prosjektet kunne bli satt på is.

– Vi har levd med en for liten skole i årevis. Dersom det blir flertall for rådmannens forslag, sitter vi igjen med like dårlig kapasitet som før, sier Merete Nordaas Hvistendahl, nestleder i FAU ved Kolbotn skole.

Les også: Foreslår endringer av skolekretsene

KJEMPER FOR NY SKOLE: Merete Nordaas Hvistendahl, nestleder i FAU ved Kolbotn skole.
KJEMPER FOR NY SKOLE: Merete Nordaas Hvistendahl, nestleder i FAU ved Kolbotn skole.

Ca. 430 ledige plasser

Utvidelsen av skolen som tidligere planlagt betyr en fordobling av skolekapasiteten på Kolbotn, det vil si en økning fra dagens 355 elevplasser (inkludert 7. trinn) til inntil 784 elevplasser. Når den nye skolen står ferdig i april 2021, vil over halvparten av skolekapasiteten (429 elevplasser) være ledig.

– Overkapasiteten vil kunne benyttes til å avlaste andre skoler med sprengt kapasitet, eller som har behov for rehabilitering og oppgradering. Mottaksklassen ved Tårnåsen skole kan også flyttes til Kolbotn skole, sier nestlederen i FAU på Kolbotn.

Statistikken over elevtall for dette skoleåret viser at Sofiemyr skole har 371 elever (inkludert 7. trinn), Tårnåsen skole har 603 elever og Greverud skole har 584 elever.

Når det gjelder velkomstklassen, består den av elever fra flere ulike nasjonaliteter. Tilbudet startet opp på Tårnåsen skole høsten 2014 og har per i dag om lag 20 elever. Elevene kommer til Tårnåsen skole fra flere andre barne- og ungdomsskoler i kommunen og er tre dager i uken i velkomstklassen og to dager i uken på nærskolen sin.

Les også: – Slår uheldig ut for mange barn

FULL BRAKKE UNDER UTVALGSMØTET: Utvalget for oppvekst, idrett og kultur ledes av Camilla Hille (V). De andre medlemmene er nestleder Håkon Heløe (Ap), Therese Bae (Ap), Simen Bondevik (KrF), Paal Sjøvall (Sp), Charlotte Kristiansen (SV), Hans Martin Enger (MDG), Nesanet Hailemariam (V), Knut Oppegaard (H), Benthe Biltvedt (H), Daad Gjerde (H), Eirik Holmlund (H) og Nicklas Hoff (FrP).
FULL BRAKKE UNDER UTVALGSMØTET: Utvalget for oppvekst, idrett og kultur ledes av Camilla Hille (V). De andre medlemmene er nestleder Håkon Heløe (Ap), Therese Bae (Ap), Simen Bondevik (KrF), Paal Sjøvall (Sp), Charlotte Kristiansen (SV), Hans Martin Enger (MDG), Nesanet Hailemariam (V), Knut Oppegaard (H), Benthe Biltvedt (H), Daad Gjerde (H), Eirik Holmlund (H) og Nicklas Hoff (FrP).

Endelig avgjøring om en uke

Nå er det opp til folkevalgte å ta stilling til saken. Da saken ble behandlet i utvalget for oppvekst, idrett og kultur mandag 3. februar, fremmet utvalgsleder Camilla Hille (V) følgende forslag:

«Rådmannen bes gå videre med alternativ A. Forutsetningen er at skolekretsgrensene endres, slik at skolens kapasitet utnyttes mest mulig hensiktsmessig. Tilleggsbevilgningen finansieres med opptak av lån».

Alternativ A betyr at prosjektet skal gjennomføres som tidligere planlagt, som innebærer at kommunen må betale 88 millioner kroner ekstra. Det nye budsjettet for ny Kolbotn skole økes dermed fra de tidligere vedtatte 444 millioner kroner til 532 millioner kroner.

– Det eneste fornuftige var å fullføre dette prosjektet nå. Det ville bare blitt dyrere å utsette det og det ville vært en dårlig løsning for elevene og lærerne, sier Camilla Hille.

Torsdag 6. februar skal formannskapet ta stilling til saken før den endelige beslutningen skal fattes i kommunestyret onsdag 12. februar.

Les også: FAU ved Kolbotn skole: – Skolen må bygges som planlagt

Eldrebølgen og forgubbing i Kolbotn sentrum

Forgubbing i Kolbotn sentrum har ofte vært et tema i Oppegård Avis, og problemstillingen er ikke noe mindre aktuell nå enn for noen år siden.

Les også: – Nok betong og eldre!

BARNETALLSVEKSTEN KAN STAGNERE FULLSTENDIG: Om befolkningsframskrivingen fra august 2018 gir et reelt bilde av utviklingen frem til 2040 vil det blir en stor økning i antall over 80 år, samtidig som barnetallsveksten stagnerer fullstendig om syv til åtte år år. Kilde: Strategi- og handlingsplan for Nordre Follo for 2020-2023, side 53.
BARNETALLSVEKSTEN KAN STAGNERE FULLSTENDIG: Om befolkningsframskrivingen fra august 2018 gir et reelt bilde av utviklingen frem til 2040 vil det blir en stor økning i antall over 80 år, samtidig som barnetallsveksten stagnerer fullstendig om syv til åtte år år. Kilde: Strategi- og handlingsplan for Nordre Follo for 2020-2023, side 53.

Befolkningsutviklingen i kommunen har stor betydning for kommunens kapasitet i eksisterende tjenestetilbud for barn og unge. Som følge av befolkningsutviklingen i årene fremover kan skolekapasiteten i Nordre Follo enten bli sprengt eller ha for mye ledig kapasitet.

Om befolkningsframskrivingen fra august 2018 gir et reelt bilde av utviklingen frem til 2040 vil det blir en stor økning i antall innbyggere over 80 år i Nordre Follo, samtidig som barnetallsveksten stagnerer fullstendig om bare syv til åtte år. 

"Prioriterte investeringer må ivareta de behov innbyggerne i Nordre Follo kommune har, og planlegges i tråd med den demografiske utviklingen."

Gro Herheim, rådmann i Nordre Follo (utdrag fra rådmannens forslag til Strategi- og handlingsprogrammet for Nordre Follo)

Om 17 år vil antall barn fra 0 til 5 år og antall eldre på over 80 år være lik.

 

Det gjenstår å se hvordan kommunen vil handle som følge av disse prognosene. Rådmannen har tydelig signalisert at, ifølge befolkningsframskrivingen, vil det nå bli en lavere vekst i utgiftsbehovet for barn og unge i vår kommune:

"Befolkningsframskrivingen viser at det er behov for å tilpasse tjenestetilbudet til en endret befolkningssammensetning. Overordnet viser prognosene at det i årene fremover vil bli en stor vekst i utgiftsbehovet for pleie- og omsorgstjenester og en lavere vekst i utgiftsbehovet innen oppvekst. Kostnadene til Nordre Follo vil øke dramatisk allerede i kommende periode dersom kommunens tjenester ikke omstilles i forkant av de demografiske endringene", skriver rådmann Gro Herheim i sitt forslag til Strategi- og handlingsplanen for Nordre Follo for 2020-2023.

– Vi tar de utfordringene når de kommer... Befolkningsfremskrivninger klaffer sjelden.

Camilla Hille (V), utvalgsleder i Nordre Follo

På side 3 i det samme dokumentet skriver Herheim at i utarbeidelsen av prøvebudsjettet for 2019 for Nordre Follo viste analysene at kommunen på flere områder ved videreføring av dagens investeringsambisjoner vil sitte med en betydelig overkapasitet innen skoler og barnehager i forhold til innbyggernes behov. Samtidig er det dokumentert behov for betydelige ressurser for å ivareta eksisterende verdier i bygg og annen infrastruktur.

Videre skriver hun at de prioriterte investeringene må ivareta de behov innbyggerne i Nordre Follo kommune har, og planlegges i tråd med den demografiske utviklingen.

Les også: Fra gråhåret mekka til liv og røre i sentrum

Har ikke tatt høyde for demografiutviklingen

– Vi må endre skolekretsgrensene etter hvordan endringene i demografien er, sier Camilla Hille.

– Har dere tatt høyde for den demografiske utviklingen i kommunen i de nærmeste årene da deres utvalg vedtok den planlagte utvidelsen av Kolbotn skoles kapasitet til det dobbelte? 

– Man analyserer demografi hele tiden. Befolkningsfremskrivninger klaffer sjelden. Det var helbom i Ski, påpeker utvalgslederen.

– Hva skal dere gjøre hvis det om bare noen få år blir en betydelig overkapasitet på Kolbotn skole?

Vi tar de utfordringene når de kommer, sier Hille (V), som representerer flertallspartiene i kommunen (Ap, MDG, Sp, SV, V og KrF).

Les også: Vil bygge opptil 1200 boliger på Fløysbonn

– Det bør ikke være mulig å bomme med så mye

– Hvordan reagerer dere på de gigantiske overskridelsene i Kolbotn skole-prosjektet?

Overskridelsene ved dette prosjektet var kjent for administrasjonen før vi behandlet budsjettet i kommunestyret i desember. Det er kritikkverdig at politikerne ikke fikk disse tallene på bordet da. Overskridelsene er unormalt store og det ble bekreftet i utvalgsmøtet på mandag at mange millioner av dette handler om urimelig strenge støygrenser i dette prosjektet. Det var veldig overraskende informasjon. Samtidig bør det ikke være mulig å bomme med så mye som 88 millioner kroner, så jeg lurer på hvor detaljert ombygging av eksisterende bygg var analysert på forhånd siden det kommer en rekke fordyrende endringsmeldinger nå, sier Hille.

– Når konkret ble dette kjent?

I utvalget på mandag ble det sagt at administrasjonen visste det 5. desember, men av saksfremlegget kommer det frem at de har visst det en stund, sier Hille.

Les også: Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år