BEKYMRET FOR FORSINKELSER: – Utredningsarbeidet må ikke forsinke innflytting i ny skole i november 2021, krever nestleder i FAU ved Kolbotn skole, Kim F. Giertsen, og FAU-leder Randi Margrethe Tornås. Foto: Ragnhild Heyerdahl
BEKYMRET FOR FORSINKELSER: – Utredningsarbeidet må ikke forsinke innflytting i ny skole i november 2021, krever nestleder i FAU ved Kolbotn skole, Kim F. Giertsen, og FAU-leder Randi Margrethe Tornås. Foto: Ragnhild Heyerdahl

– Stopp utredningen så raskt som mulig

Nye Kolbotn skole må fortsette som barneskole, mener FAU ved Kolbotn skole. Foresatte ber lokalpolitikerne om å stoppe kommunens utredning om alternativ bruk av Kolbotn skole.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener alternativ 2 (Kolbotn skole som en barneskole, hvor Hellerasten ungdomsskole også skal flytte inn) og 3 (Kolbotn skole som en ungdomsskole og Ingieråsen som barneskole), som foreslås av rådmannen i «Utredning av alternativ bruk av Kolbotn skole», er fullstendig uakseptable og i strid med tidligere politisk vedtak om at Kolbotn skole skal bygges som en barneskole, sier Randi Margrethe Tornås, som har vært FAU-leder ved Kolbotn skole siden høsten.

På vegne av FAU ved skolen ber hun derfor ordføreren og politikerne om å stanse utredningen så raskt som mulig, slik at personalet på skolen kan konsentrere seg om undervisningen og den vanlige skoledriften.

Ordfører Hanne Opdan har nylig gått ut og slått fast i Oppegård Avis at barneskoleelevene skal få flytte inn i Kolbotn skole til høsten.

– Vi er veldig glad for det og forventer nå at politikerne ber rådmannen trekke alternativ 2 og 3, og at de forholder seg til det helt klare premisset for videre arbeid: Kolbotn barneskole er og skal fortsatt være en barneskole, sier Tornås.

– Sløsing med ressurser

FAU er meget bekymret for konsekvensene ved en eventuell igangsetting med de ovennevnte alternativene, som vil kreve en omfattende omprosjektering ved både Kolbotn og Ingieråsen skoler. FAU frykter også at dette vil gå utover kjerneoppgavene, som bør prioriteres til enhver tid.

– Dette vil være både ressurs- og tidkrevende. Det må dessuten forankres politisk. For barna og lærerne på Kolbotn skole vil resultatet også bety en betydelig forlenget tid på den midlertidige brakkeskolen ved Solkollen, og er noe vi ikke kan akseptere, sier FAU-lederen.

Hun sier forslaget om en fullstendig omgjøring av arealbruken nå – trekvart år før innflytting i den nye skolen – er ikke noe annet enn sløsing med ressurser.

– Det er ikke mulig å snu om i siste liten. Det er alt for sent. Det vitner også om manglende forståelse og respekt overfor de ansatte, barna og deres foresatte som har investert betydelig med tid og ressurser i planleggingen av den nye skolen, og som etter flere år med uegnede skolebygg endelig har kunnet se fram til å flytte inn i en ny og moderne skole, sier FAU-medlem Ragnhild Heyerdahl.

Stor belastning på elever og ansatte

Heyerdahl påpeker at elever og lærere ved Kolbotn skole i mange år har levd med en for liten skole med store vedlikeholdsetterslep.

Mugg, råte, manglende ventilasjon og altfor små klasserom var en del av hverdagen ved gamle Kolbotn skole. De siste par årene har skolen holdt til i brakker i Solkollen.

– Personalet har gjort sitt ytterste for at dette skal fungere til tross for mangler. Den midlertidige skolen mangler gymsal, keramikkrom og sløydsal. Skolegården er liten, noe som har vært spesielt utfordrende med hensyn til smittevern det siste året. For mange av de minste barna har skoleveien vært lang, og en tidkrevende følgeordning til og fra skolebussen har tappet personalet for motivasjon og krefter, sier Heyerdahl.

Som følge av det ovennevnte har forventningene til å kunne flytte inn i et flott og moderne skolebygg vært store, både hos voksne og barn.

– Som de tillitsvalgte ved skolen skriver: «Vi har godtatt mye, fordi vi ventet på noe bedre», er en god oppsummering, sier Heyerdahl.

– Løftebrudd

Arbeidet med den nye barneskolen, som har en kostnadsramme på om lag en halv milliard kroner, har vært meget krevende og pågått i sju år.

– Som foreldre og foresatte i kommunen må vi kunne kreve et minimum av forutsigbarhet i skolepolitikken. Byggingen av nye Kolbotn skole er i ferdigstillelsesfasen, ikke i idéfasen, påpeker nestleder i FAU ved Kolbotn skole, Kim F. Giertsen.

Både barna, de ansatte og FAU har vært medvirkende i prosessen fram mot en ny skole.

– Andreklassingene har vært med og lagt ned grunnsteinen. Fra rektor har vi fått bilder og jevnlige oppdateringer om framdriften. Alt dette forplikter, sier Giertsen.

Han sier elever og ansatte fortjener å få den skolen de er blitt lovet å så mange år.

– De ble ikke forespeilet en omgjort ungdomsskole utenfor skolekretsen. Og de ble ikke forespeilet å måtte dele skolebygg og skolegård med en ungdomsskole. Begge deler er løftebrudd, slår FAU fast.

Kamp etter kamp

Det er mindre enn ett år siden ansatte og elever ved Kolbotn skole fikk beskjed om at rådmannen anbefalte politikerne ikke å ferdigstille hele skolen fordi det ville kreve en ekstra tilleggsbevilgning på 88 millioner kroner.

– Dette kostet både personalet og oss foreldre betydelig med tid, krefter og bekymringer. Da kommunestyret vedtok i februar 2020 at byggingen likevel skulle fortsette som planlagt og bevilget 88 millioner kroner ekstra, hadde vi aldri forestilt oss at vi mindre enn ett år senere ville bli nødt til å kjempe for skolen vår igjen, sier nestlederen i FAU.

Økonomi fremfor barnas beste

FAU ved Kolbotn skole mener at de ovennevnte alternativene ikke kan være de eneste mulige. De tar et eksempel:

– Skolekretsgrensene til Kolbotn skole har tidligere vært snevret inn på grunn av manglende kapasitet ved skolen. Disse bør kunne sees på på nytt for å fylle noen av de ledige plassene på skolen, sier Tornås.

Hun sier at på grunn av sprengt kapasitet de senere årene har rektor dessuten måttet avvise mange søknader fra foreldre utenfor skolekretsen, som ønsker opptak ved Kolbotn skole.

– Det er uansett ikke vår jobb som FAU å finne svar på alle kommunens utfordringer når det gjelder vedlikehold og skolekapasitet. Flere alternativer har vært løftet fram. FAU vil gjerne være med og drøfte løsninger. Uansett må barnas skole- og læringsmiljø være første prioritet. I forslagene som nå er lagt fram, ser økonomiske hensyn ut til å være de eneste styrende, sier FAU-lederen.