KOLBOTN STASJON

SKAL KJEMPE VIDERE: – Vi kommer ikke til å gi opp, sier Lasse K. Tenden og Halvor Eikeland fra Kolbotn.

– Dette er uakseptabelt!

Samferdselsdepartementet mener det er for tidlig å si noe konkret om når byggearbeidene på Kolbotn stasjon kan settes i gang. De vet heller ikke når den nye stasjonen blir klar til bruk.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er uakseptabelt! Det er 17.000 mennesker som tilhører stasjonsområdet og mange av disse er eldre. Selv er jeg styreleder i Strandliveien Boligsameie 3. Gjennomsnittsalderen på beboerne hos oss er 75 år, og de fleste av dem har behov for universell utforming av stasjonen, påpeker Lasse K. Tenden (65).

Det brukes enormt mye penger på Ski stasjon, mens her på Kolbotn kan de ikke engang sørge for noen midlertidige tiltak. Dette er uakseptabelt og vi kommer ikke til å gi opp.

Halvor Eikeland, lokal politiker som sitter nå i sin andre periode som varamedlem i kommunestyret for Nordre Follo Høyre

Sammen med Halvor Eikeland og Sigmund Larsen fra Kolbotn startet han en kamp for ny Kolbotn stasjon. Med seg har denne engasjerte trioen flere av sameiene i nærområdet.

For snart to måneder siden ba de samferdselsministeren om å besøke Kolbotn stasjon for å se på problemene med universell utforming, men fikk ingen respons.

De har også bedt de sentrale myndighetene om å bidra til at Bane NOR trekker tilbake utsettelsen av de planlagte byggearbeidene og sørger for midlertidige tiltak knyttet til universell utforming av stasjonen i påvente av disse.

Etter manglende svar på skriftlige henvendelser fra både 17. og 23. mars til Samferdselsdepartementet med kopi til Statsministeren, samt flere påminnelser i etterkant av disse e-postene, har Halvor Eikeland bedt Oppegård Avis om hjelp med å nå de sentrale myndighetene for å få svar.

Les også: Ønsker enda flere godstog gjennom Oppegård i årene fremover

Dette er bakgrunn for saken:

  • Da den nye Follobanen ble besluttet, ble det vedtatt at Kolbotn stasjon skulle bygges om.
  • Siden 2017 har Jernbaneverket/ Bane NOR forsikret vår kommune om at de skulle oppgradere stasjonen, både for å tilpasse den til fremtidens togtrafikk, men også for å gjøre den sikrere og mer tilrettelagt for rullestolbrukere og synshemmede.
  • Det ble vedtatt at Kolbotn stasjon skulle bygges om for 314 millioner kroner fra dagens tre- spors stasjon til en to-spors stasjon.
  • Selv om Bane NOR valgte den rimeligste av de totalt fire alternativene som hadde vært skissert, ventet innbyggerne tålmodig på de planlagte byggearbeidene som skulle starte i 2022.
  • Sjokket kom i slutten av november 2021 da Oppegård Avis avslørte at Bane NOR valgte å vrake det allerede vedtatte prosjektet og utsette byggearbeidene på Kolbotn i minst fem år til.

Les også: Slik blir togtilbudet gjennom Oppegård i årene fremover

– Et forsøk på å trenere saken

Etter en ny skriftlig henvendelse til Samferdselsdepartementet hvor Oppegård Avis ble satt på kopi, fikk Eikeland følgende spørsmål i svar fra pressevakten: "Jeg lurer på konkret hvilke spørsmål dere ønsker svar på her?"

– Ut ifra det vi har sendt inn hittil er våre spørsmål ganske klare. Dette svaret så vi derfor på som et forsøk på å trenere saken, tordnet Eikeland.

Om manglende universell utforming av Kolbotn stasjon

  • Manglende universell utforming av Kolbotn stasjon har vært et stort problem for rullestolbrukere i mange år.
  • Om du bruker rullestol og for eksempel skal reise fra Kolbotn til Ski, må du først komme deg på et nordgående tog mot Oslo. Der må du skifte til et annet sørgående tog, passere Kolbotn, før du omsider kan gå av i Ski.
  • På samme måte kommer du deg ikke av toget på Kolbotn stasjon om du kommer nordfra. Da må du passere, gå av i Ski og ta toget tilbake.
  • Årsaken er at perrongen på Kolbotn stasjon som betjener sørgående tog, befinner seg midt mellom sporene. Herfra er det bare en bratt trapp ned til undergangen. Rullestolbrukere har ingen mulighet til å komme seg verken til eller fra denne perrongen.

På nytt sendte han en e-post med spørsmålene og ba samferdselsministeren om å besøke Kolbotn for å se på forholdene med manglende universell utforming av togstasjonen.

– Vi ser frem til at samferdselsministeren stiller opp på Kolbotn stasjon for å forklare denne saken som er mer enn 50 år gammel og nok en gang er utsatt, og tvilsomt vil bli ferdig før på midten av 2030-tallet. Dette er ikke akseptabelt når det her er snakk om et trafikknutepunkt med over 17000 innbyggere tilknyttet stasjonen, sier Eikeland.

Les også: Krever fortgang i utbyggingen av ny Kolbotn stasjon

– For tidlig å si noe konkret

Tirsdag 3. mai fikk Halvor Eikeland endelig svar fra Samferdselsdepartementet ved avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk og rådgiver Benjamin Borch.

Her skriver de at utbyggingen av Kolbotn stasjon inngår som ett av flere tiltak som skal legge til rette for innføring av nytt togmateriell på lokaltogstrekningene Oslo-Ski (L2) og Spikkestad-Lillestrøm (L1).

– Den vedtatte reguleringsplanen for Kolbotn stasjon innebærer en ny og oppgradert to-spors stasjon med universell utforming. Det har imidlertid vist seg at anleggsgjennomføringen er mer tidkrevende og kompleks enn først antatt. Bane NOR har dessuten behov for å gjøre supplerende grunnundersøkelser i området, for å være sikre på at de har nok informasjon om grunnforholdene før anleggsarbeidet startes, skriver de.

Videre informerer de at som følge av det ovennevnte skal Kolbotn stasjon og de øvrige stasjonene på strekningen bygges om etter at det nye signalsystemet ERTMS er på plass i 2025.

– Bane NOR skal innen sommeren legge frem en plan for nødvendige tiltak, anleggsstart og fremdrift for alle berørte stasjoner. Det er derfor for tidlig å si noe konkret om når byggearbeidene på Kolbotn stasjon kan settes i gang, eller når den nye stasjonen blir klar til bruk, skriver Taule Fjordbakk og Borch.

Til slutt presiserer de at departementet er opptatt av å få tiltakene på plass så snart som mulig, og vil følge denne saken i tiden fremover.

Les også: Lei av forsinkelser på tog

– Valgflesk

Eikeland og Tenden synes det er skuffende at samferdselsministeren ikke tar seg tid til å komme til Kolbotn stasjon for å se på problemene og kanskje påvirke saken, slik at togreisende får en midlertidig løsning frem til stasjonen bygges om.

– Svaret fra departementet er meget skuffende, men ikke uventet. Her på Kolbotn stasjon stod vår nåværende statsminister i valgkampen fram og lovet å ordne denne saken, men da han fikk makten, glemte han om det han hadde lovet oss. Det var bare valgflesk, sier Halvor Eikeland.

FØR VALGET: Dette Facebook-innlegget ble publisert av Jonas Gahr Støre på Facebook den 20. oktober 2020.

Han mener det er lite troverdig når det departementet skriver i sitt svar at saken om universell utforming av Kolbotn stasjon er mer komplisert enn først tenkt.

– De har hatt ti år på seg etter at det ble besluttet at Kolbotn stasjon skulle ligge der den ligger i dag. Hva er det som er så vanskelig med å få til en midlertidig løsning? Det er kun snakk om manglende vilje fra Bane NOR og politikerne som ikke har påvirkningskraft på sine underetater. Det brukes enormt mye penger på Ski stasjon, mens her på Kolbotn kan de ikke engang sørge for noen midlertidige tiltak. Dette er uakseptabelt og vi kommer ikke til å gi opp, sier Eikeland.

Les også: Dette sier samferdselsministeren om det planlagte togtilbudet

Powered by Labrador CMS