NY KOLBOTN STASJON

ER LEI AV Å VENTE: – Ny Kolbotn stasjon har vært diskutert i mer enn 50 år og lite eller ingenting har skjedd, sier Sigmund Larsen og Halvor Eikeland fra Kolbotn.
ER LEI AV Å VENTE: – Ny Kolbotn stasjon har vært diskutert i mer enn 50 år og lite eller ingenting har skjedd, sier Sigmund Larsen og Halvor Eikeland fra Kolbotn.

Krever fortgang i utbyggingen av ny Kolbotn stasjon

Halvor Eikeland, Sigmund Larsen og Lasse Tenden fra Kolbotn kaster seg i kampen om ny Kolbotn stasjon. De ber innbyggerne om å engasjere seg i saken.

Publisert Sist oppdatert

Halvor Eikeland, Sigmund Larsen og Lasse Tenden fra Kolbotn har nettopp startet en digital underskriftskampanje ved navnet «For alle som ønsker ny stasjon på Kolbotn snarest» på opprop.net.

Om Kolbotn stasjon

  • Manglende universell utforming av Kolbotn stasjon har vært et stort problem for rullestolbrukere i mange år.
  • Om du bruker rullestol og for eksempel skal reise fra Kolbotn til Ski, må du først komme deg på et nordgående tog mot Oslo. Der må du skifte til et annet sørgående tog, passere Kolbotn, før du omsider kan gå av i Ski.
  • På samme måte kommer du deg ikke av toget på Kolbotn stasjon om du kommer nordfra. Da må du passere, gå av i Ski og ta toget tilbake.
  • Årsaken er at perrongen på Kolbotn stasjon som betjener sørgående tog, befinner seg midt mellom sporene. Herfra er det bare en bratt trapp ned til undergangen. Rullestolbrukere har ingen mulighet til å komme seg verken til eller fra denne perrongen.

– Vi har startet den etter kontakt med flere av sameiene i nærområdet, i håp om at de sentrale myndighetene vil bidra til at Bane NOR trekker tilbake utsettelsen av de planlagte byggearbeidene med ny Kolbotn stasjon. Vi krever at byggearbeidene starter snarest, sier de tre engasjerte innbyggerne fra Kolbotn sentrum.

Kontaktet samferdselsministeren

Initiativtakerne til underskriftskampanjen håper på at mange av innbyggerne vil støtte den. Torsdag 17. mars sendte de også en e-post til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hvor de inviterte ham til å besøke Kolbotn stasjon, slik at han selv kan se på forholdene med manglende universell utforming av stasjonen.

Ifølge Eikeland, Larsen og Tenden, vil de gjerne vise til Nygård at Kolbotn stasjon ikke henger med utviklingen i tettstedet rundt og at dette skaper store hindringer for mange togreisende (les mer i faktaboksen).

– Ny Kolbotn stasjon har vært diskutert i mer enn 50 år. Det er lite eller ingenting har skjedd siden den gang. Kommunen, både gamle Oppegård og Nordre Follo, har lojalt fulgt myndighetenes anmodning om fortetting av boligområdene i tilknytning til trafikknutepunktet Kolbotn stasjon, mens Bane NOR har ikke sørget for noe utvikling enn kun utsettelse etter utsettelse, sier de tre.

Les også: Bane NOR vil utsette ny Kolbotn stasjon i minst fem år

Tusener av leiligheter

Videre informerer de samferdselsministeren om at utbygging av knutepunktet ved Kolbotn stasjon, som har skjedd i henhold til pålegg fra sentrale myndigheter, har ført til følgende:

  • I løpet av de siste 20 til 30 årene er det bygget tusener av leiligheter rundt Kolbotn stasjon og nærområdet. De nye boligene er bygget i henhold til kravene om universell utforming.
  • Det bor cirka 6.000 personer i få minutters gangavstand fra stasjonen mens ytterligere cirka 15.000 sogner til stasjonen.
  • Det bygges stadig flere blokker i stasjonens nærområde, og det beregnes at det i 2022-2023 vil være nesten 7.000 beboere i det absolutte nærområdet for stasjonen.
UTBYGGING AV STOREBUKTA: Storebukta er ett av de største utbyggingsprosjektene i den umiddelbare nærheten av Kolbotn stasjon.
UTBYGGING AV STOREBUKTA: Storebukta er ett av de største utbyggingsprosjektene i den umiddelbare nærheten av Kolbotn stasjon.

– Dette har bidratt til en meget stor øking i antall beboere som benytter jernbanen uten at stasjonen er videreutviklet for å møte økt behov. Manglende universell utforming av dagens Kolbotn stasjon er meget utfordrende for brukere med spesielle behov, det vil si behov for rullestol, bevegelseshemmede, foreldre med små barn som har behov for barnevogn for å kunne reise med tog, sier de tre.

Sigmund Larsen (76), som bor i Kantorveien, påpeker ikke minst at hensikten med fortetting rundt trafikknutepunktene har blant annet vært å oppnå positiv miljøeffekt ved å redusere biltrafikk. Han mener derfor at målet om fortetting på Kolbotn må ha en sammenheng med tilrettelegging for å benytte jernbane. Siden nettopp denne tilretteleggingen har vært fraværende, stiller Larsen spørsmål til samferdselsministeren om årsaken til dette.

Les også: Slik blir togtilbudet gjennom Oppegård i årene fremover

Ikke tilgjengelig siden 1950

For å kunne forklare at innbyggerne på Kolbotn har vært tålmodige og ventet lenge på universell utforming av stasjonen, får samferdselsministeren en historisk oppsummering i korte trekk fra initiativtakerne til oppropet.

  • Østfoldbanen ble åpnet i 1895 som Kullebunnen stoppested. I 1910 ble den oppgradert til stasjon og tolv år senere fikk den dagens navn. Stasjonen var bemannet til 1988 da den ble automatisert.
  • Dobbeltsporet mellom Oslo og Kolbotn ble ferdig i 1936. På 1950-tallet ble det bygget en tunell under sporene med en trappoppgang opp til spor to og tre. Plattformen for spor to og tre er ikke ennå tilgjengelig for funksjonshemmede, rullestolbrukere og barnevogner.

– Denne tilgangen til spor to og tre er den samme i dag som den var på 1950-tallet, og etter dagens krav om universell utforming er den ikke i nærheten av det som kan aksepteres, sier Halvor Eikeland (76), som bor i Kolbotnveien.

Les også: Dette sier samferdselsministeren om det planlagte togtilbudet

Utsatt i minst fem år

Eikeland er kjent som lokal Høyre-politiker, og sitter nå i sin andre periode som varamedlem i kommunestyret. Han påpeker at prosessen med planlegging av ny Kolbotn stasjon har nå pågått i mer enn et titalls år uten at det er kommet noen aktuell dato for byggestart. Det har også vært planer om å plassere stasjonen under bakken på Kolbotn på forskjellige steder.

Da den nye Follobanen ble besluttet, ble det vedtatt at den gamle stasjonen på Kolbotn skulle bygges om. Siden 2017 har Jernbaneverket/ Bane NOR forsikret vår kommune om at de skal oppgradere stasjonen, både for å tilpasse den til fremtidens togtrafikk, men også for å gjøre den sikrere og mer tilrettelagt for rullestolbrukere og synshemmede.

Det ble vedtatt at Kolbotn stasjon skulle bygges om for 314 millioner kroner. Bane NOR valgte dermed den rimeligste av de totalt fire alternativene som hadde vært skissert.

Alle ventet spent på byggearbeidene som skulle starte i 2022, men i slutten av november 2021 valgte Bane NOR å vrake det allerede vedtatte prosjektet og utsette byggearbeidene på Kolbotn i minst fem år til, det vil si i 2027.

– Med vår erfaring betyr dette at den nye stasjonen vil først stå ferdig om cirka ti år. Det vil si mot midten av 2030-tallet. Det er uholdbart! sier Eikeland, Larsen og Tenden.

De forstår ikke hvordan myndighetene kan akseptere at det viktige prosjektet skal utsettes i så lang tid.

– Til tross for flere henvendelser fra kommunen og beboere i tilknytning til stasjonen, har den vedtatte planen om videreutvikling av stasjonen nok en gang blitt utsatt, sier de tre.

Les også: Ønsker enda flere godstog gjennom Oppegård i årene fremover

Powered by Labrador CMS