ÅRETS KOMMUNEVÅPEN: Kommunevåpenet til Nordre Follo vant prisen Årets nordiske kommunevåpen 2021.
ÅRETS KOMMUNEVÅPEN: Kommunevåpenet til Nordre Follo vant prisen Årets nordiske kommunevåpen 2021.

Vant nordisk pris

Kommunevåpenet til Nordre Follo er kåret til Årets nordiske kommunevåpen.

Publisert

Det var mye debatt rundt hva som skulle være kommunevåpenet til Nordre Follo. De folkevalgte gikk i februar 2019 til slutt inn for våpenet med havreaks. Nå har kommunevåpenet til Nordre Follo fått en utmerkelse fra Societas Heraldica Scandinavica.

Tirsdag ble det sendt ut pressemelding fra den skandinaviske foreningen: Årets nordiske pris går til Nordre Follo kommune og kommunevåpenet med havreaks i sølv på blå bakgrunn.

Fungere digitalt

Selskapet besluttet i 2019 at de skal kåre Årets nordiske kommunevåpen. På den måten fremheves en kommune som benytter sitt våpen på en god måte, men selskapet kan også fremheve et kommunevåpen for dets heraldiske meritter. Utmerkelsen skal normalt overleveres på International Heraldry Day den 10 juni.

Foreningen skriver i pressemeldingen at i de senere år har kommunesammenslåinger ført til at en del nye kommuner har blitt opprettet i de nordiske landene, og det har ført til et behov for nye våpen. Kommuner nytegner også sine eksisterende våpen – blant annet for at de skal fungere så godt som mulig i digitale sammenhenger. Societas Heraldica Scandinavica anser det som viktig å løfte frem gode eksempler som kan være forbilder for de mange kommuner som overveier å endre utformingen av sitt kommunevåpen eller anta et nytt våpen som følge av kommunesammenslåing eller av andre grunner.

– Heraldikken har en stor fordel i at et våpen er definert til sitt innhold, men ikke til sin form. Det innebærer at et våpen kan utformes på ulike måter og tilpasses ulike bruksområder og stilideal, men fortsatt være samme våpen, sier Martin Sunnqvist, leder for Societas Heraldica Scandinavica.

Salamander mot havreaks

Innbyggerne i Nordre Follo ble invitert til å stemme på sin favoritt da kommunen skulle velge kommunevåpen. Da konkurransen først ble utlyst kom det inn nær 1000 forslag til juryen. De valgte ut ti finalister, og i en avstemming hvor 3000 innbyggere sa sin mening var det nærmest dødt løp mellom kommunevåpenet med havreaks og våpenet med en svart salamander på gul bakgrunn. Faktisk vant salamanderen med noen få stemmer, men de folkevalgte gikk likevel for havreakset.

I følge Societas Heraldica Scandinavica viser Nordre Follo kommune på en utmerket måte hvordan et våpen kan gis en enkel og tydelig utforming som også fungerer godt i digital kommunikasjon.

– Den nye kommunen har på en forbilledlig måte ivaretatt de historiske tradisjoner i nordisk offentlig heraldikk samtidig som prosessen frem til nytt både har involvert den nye kommunens borgere og heraldisk rådgivning. Derfor har Societas Heraldica Scandinavica utsett Nordre Follo kommunevåpen til Årets nordiske kommunevåpen 2021.

Societas Heraldica Scandinavica er siden 1959 et samlingspunkt for heraldisk interesserte i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Societas Heraldica Scandinavica utgir Heraldisk Tidsskrift, Skandinavisk Vapenrulla og andre heraldiske publikasjoner samt arrangerer annethvert år en nordisk heraldisk konferanse.