IVERKSETTER TILTAK: Nordre Follo kommune iverksetter nå tiltakt for hindre spredning av koronaviruset.
IVERKSETTER TILTAK: Nordre Follo kommune iverksetter nå tiltakt for hindre spredning av koronaviruset.

Slik skal smitten begrenses i Nordre Follo

Kommunen iverksetter en rekke tiltak for å stoppe korona-spredning.

Publisert

Onsdag formiddag ble det kjent at to personer i Nordre Follo er smittet av koronavirus. De to har vært på utenlandsreise, er voksne, men har ingen relasjon

Nordre Follo kommune styrker fra og med i ettermiddag smittebegrensende tiltak mot koronavirus, skriver kommunen på egne nettsider.

– Det viktigste vi gjør nå er å redusere smittespredning, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

Usikkerhet

Smitteoppsporing og ivaretagelse av de smittede pågår, skriver kommunen i en melding onsdag kveld. 

Fra og med onsdag ettermiddag har kommunen innført flere smittereduserende tiltak. 

– Vi er nå inne i en fase med usikkerhet, og det er behov for å være tydelige. Da legger vi oss på føre var-prinsippet, for den viktigste jobben vi kan gjøre nå er å redusere smittespredning. Det er et felles samfunnsansvar vi alle har, sier kommuneoverlegen.

Avlyser

Her er noen av tiltakene som innføres inntil videre: 
* Alle arrangement i regi av Nordre Follo kommune avlyses – i første omgang i to uker.

* Ansatte skal unngå å håndhilse, ansatte i risikogruppe skal jobbe hjemmefra, ansatte deltar ikke på eksterne kurs etc.– og mest mulig møtevirksomhet skal skje digitalt.

* Personer med symptomer på luftveisplager skal holde seg hjemme fra jobb, skole og barnehage.

* Kommuneoverlegen og smittevernlegen anbefaler nå å utsette eller avlyse alle offentlige arrangementer med antall deltakere på over 100 personer.

* Når det gjelder private arrangement med over 100 personer, som for eksempel bryllup, anbefales det samme rådet, men her må arrangøren gjøre egne vurderingen og har et selvstendig ansvar.

– Utsett eller avlys

– For arrangement med under 100 deltakere, anbefales det å utsette eller avlyse alt som ikke er strengt tatt nødvendig. Velger man likevel å gjennomføre arrangementet, må man sikre at personer med luftveissymptomer ikke deltar og at forebyggende hygienetiltak er på plass. Ved arrangementer innen helsesektoren, bør det utvises særlig forsiktighet, skriver Nordre Follo kommune. 

– Jeg oppfordrer alle til å ta sitt medborgeransvar på alvor og gjøre sitt for å beskytte samfunnet og særlig de sårbare gruppene, sier kommuneoverlegen, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

Powered by Labrador CMS