Coronavirus
Coronavirus

– Kan ha foregått i et par uker

Den engelske virusvarianten, som er påvist i Nordre Follo, er mer smittsom, men gir etter all sannsynlighet ikke mer alvorlig sykdom enn variantene som har dominert i Norge så langt, ifølge FHI.

Publisert

Oppegård Avis har skrevet at den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem på Langhus i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage, men det er så langt ingen kjent forbindelse til reisende fra Storbritannia, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI bistår nå kommunen i en rekke tiltak for å stoppe spredningen i samarbeid med Helsedirektoratet.

– Dette er alvorlig, siden vi foreløpig ikke har funnet noe kjent smittevei, for eksempel til reisende fra Storbritannia, for dette utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Seks eldre beboere døde i januar

Prøvene som har vist den engelske virusvarianten ble tatt 3. januar i forbindelse med et utbrudd på Langhus bo- og servicesenter.

Begge beboerne som fikk påvist varianten var over 90 år, og er meldt døde. Utbruddet inkluderer så langt 22 ansatte og 12 beboere hvorav seks beboere døde i januar i år.

Det er også mulig spredning til en barnehage med enkelte tilfeller blant barn og ansatte, ifølge FHI. Alle barn og ansatte i den aktuelle barnehagen vil få tilbud om testing.

Ingen kjent forbindelse til Storbritannia

Det er så langt ingen kjent forbindelse med andre utbrudd i kommunen, men kartlegging og videre sekvensering av prøver fra disse utbruddene pågår, ifølge FHI.

– Virusprøvene ble sendt til FHI av en årvåken kommunelege, og det har forhåpentlig bidratt til rask avklaring og at vi har satt i gang tiltak raskt nok, sier Vold.

Flere tiltak iverksatt

– Vi har nå et tett samarbeid med kommunen om en rekke tiltak, blant annet utvidet kartlegging av utbruddet, analyse av virus hos FHI, innføring av flere kontaktreduserende tiltak, mulig målrettet vaksinasjon med mer. Vi har bedt Akershus universitetssykehus prioritere alle prøver som kommer inn fra Nordre Follo, og sende umiddelbart videre til FHI for analyse, sier Line Vold.

Flere nye prøver er til undersøkelse hos FHI.

– Vi vil også løpende nå få inn flere prøver fra Nordre Follo og vil analysere dem gjennom helgen. Vi forventer å ha flere resultater fra Nordre Follo i begynnelsen av neste uke, sannsynligvis mandag ettermiddag, sier Vold.

– Kan ha foregått i et par uker

– Det er stor sannsynlighet for videre smittespredning, gitt at denne varianten har forårsaket store utbrudd andre land i Europa. Vi tror at virusvarianten som har forårsaket utbruddet ved sykehjemmet på Langhus og trolig også i barnehagen, kan ha foregått et par uker, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun sier det må gjøres en betydelig innsats for å stoppe og eliminere utbruddet.

FHI har hittil bedt om at kommunene sender positive prøver til FHI når personer som har testet positivt har vært i Storbritannia eller Sør-Afrika. 

– I tillegg ber vi de mikrobiologiske laboratoriene sende tilfeldige prøver til oss hver uke. Dette antallet dobler vi nå, fra cirka 100 til cirka 200 i uken. I tillegg skal kommunelegene sende prøver fra utbrudd, og eventuelt andre prøver de ønsker at vi ser ekstra nøye på, sier Vold. 

Blant topp fem i Europa

Vold sier at FHI nylig har innført en ny metode for hurtigsekvensering av positive prøver for å få raskere svar på prøvene.

– Kapasiteten for sekvensering er økt og instituttet er i dialog med flere andre private og offentlige aktører for å øke den ytterligere i tiden fremover for å kunne sekvensere enda flere prøver. I Norge er vi blant de fem land i Europa som sekvenserer flest prøver i dag, men vi ønsker flere prøver. Vi gjør beregninger nå på hvor mange prøver vi trenger for å kunne holde god oversikt over de virusvariantene som sirkulerer i Norge, sier hun.