Leirskole i Nordre Follo

LEIRSKOLE: Kolbotn skole har tradisjon å dra på Brennabu leirskole i Valdres.
LEIRSKOLE: Kolbotn skole har tradisjon å dra på Brennabu leirskole i Valdres.

Leirskole i Nordre Follo fortsatt uavklart

Alle elever i Norge har rett til gratis leirskole fra 1. august 2019. Foreløpig er det uavklart hvordan dette blir på sikt, men kommunen lover at elevene skal få det dekket. 

Publisert

Til neste år får Nordre Follo kommune mindre penger fra Staten enn forventet. Det kan føre til at flere tilbud kan bli redusert. Leirskoleopplæring er et av de tilbudene som har fått mindre tilskudd fra Staten for 2020.

Det har vært tradisjon for elever på 6. og 7. trinn i Oppegård å dra på leirskole, enten om våren eller i løpet av høsten. Til tross for at leirskoleturer har vært et gratis tilbud til elever i de fleste kommunene i Norge, har Oppegård vært blant de noen få kommunene som har valgt å kutte støtten til leirskole de siste ti årene.

Foreldrene til de rundt 400 sjetteklassingene i Oppegård har betalt rundt 3.000 kroner per elev for en ukes leirskole i slutten av skoleåret 2018-2019. Kun med dette har kommunen spart rundt 1,2 millioner kroner for 2019-kullet.

Les også: Kuttet støtten til leirskole i ti år

Kun til lønn til lærere

Fra 1. august 2019 er det nå blitt lovpålagt at alle elever i Norge har rett til gratis leirskole. Det betyr at alle skolene, inkludert skolene i Oppegård og Ski kommuner, ikke skal ha innbetalinger eller gaver til leirskole fra foreldrene allerede fra denne høsten.

Det viser seg at situasjonen med leirskoleopplæringen i Nordre Follo fortsatt er uavklart. Foreløpig har rådmann Gro Herheim foreslått å legge inn i budsjettet for 2020 kun cirka 0,6 millioner kroner (590.000 kroner). Dette er det samme beløpet som faktisk ble fordelt i rammetilskuddet fra Staten for 2020.

– Dette er kun midler til lønn til lærere ved leirskolen. Dette har kommunen tidligere søkt om hvert år, men nå er det øremerkede tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet, forklarer kommunalsjef Sten Tore Svennes.

Er ikke avklart ennå

– Hvor mye har rådmannen foreslått til selve oppholdet som tidligere var i sin helhet betalt av foresatte? Det står ingenting om dette i rådmannens forslag for 2020.

– Nordre Follo kommune vil selvsagt gi et tilbud som oppfyller lovkravene, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes.

Lovendringen, som er gjeldende fra og med 1. august 2019, sier følgende: «Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur: Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng».

Politisk sak før jul

AVVIK PÅ 8 MILLIONER FRA STATEN: Den første kolonnen viser beløpet som er lagt inn i rammetilskuddet fra Staten for 2020. Den andre kolonnen viser forventet kostnad i 2019. Den tredje kolonnen viser beløpet rådmannen foreslår å legge inn i budsjettet for 2020.
AVVIK PÅ 8 MILLIONER FRA STATEN: Den første kolonnen viser beløpet som er lagt inn i rammetilskuddet fra Staten for 2020. Den andre kolonnen viser forventet kostnad i 2019. Den tredje kolonnen viser beløpet rådmannen foreslår å legge inn i budsjettet for 2020.

Kommunalsjefen vil verken konkretisere noe mer rundt totalbeløpet for leirskolen i Nordre Follo i 2020 eller opplyse Oppegård Avis om hvordan dette tilbudet blir organisert.

– Det kommer en orienteringssak med flere detaljer om dette til politisk behandling i kommunestyret før jul. Det er viktig at de folkevalgte får informasjon først direkte fra administrasjonen, sier Svennes.

Stort avvik fra Staten

I budsjettdokumentene for 2020 står det at forventede kostnaden av det øremerkede rammetilskuddet fra Staten til leirskoleopplæring i Nordre Follo var egentlig på 3,2 millioner kroner.

– Grunnlaget for beregningen er de allerede inngåtte avtalene som skolene i Ski og Oppegård har for 2020. I kostnaden ligger kost/losji, reiseutgifter og lønn til medfølgende lærer. Alle avtalene er inngått med fire overnattinger, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes.

Han sier at det arbeides nå med å avklare hvordan dette skal gjennomføres på en god måte for både elevene og skolene.

– Kommunen vil avklare hvordan dette skal håndteres på kort sikt for de elevene som skal på leirskole i nær framtid, sier Svennes. 

Langsiktige planer 

I løpet av våren 2020 vil folkevalgte ta stilling til hvordan leirskole i Nordre Follo skal organiseres på lang sikt, ifølge kommunalsjefen.

– Det skal da avklares hvordan dette skal gjennomføres på lengre sikt slik at leirskole eller overnattingsturer planlegges og gjennomføres i tråd med regelverket. Kommunen må forsikre seg  om at gratisprinsippet og inkluderingsperspektivet ivaretas, sier Svennes.

Han påpeker at når kommunen skal avklare hvordan leirskole eller annen overnattingstur skal gjennomføres i årene som kommer, er det nødvendig å utrede dette på en grundig måte, sammen med blant annet elevene, foreldrene og skolene.

– Vi må se på løsninger som er gjennomførbare for alle parter slik at turene fremmer trivsel, motivasjon, utvikling og læring, sier Svennes.

Les også: Jubler for gratis leirskole