SLIK SÅ DET UT: Bildet ble tatt ved kiosken til Sofiemyrhallen lørdag 2. oktober. På bildet ser du døren til møterommet hvor det også var store mengder vann.

Vannlekkasje i Sofiemyrhallen

Store nedbørsmengder har ført til en ny vannlekkasje i Sofiemyrhallen.

Publisert Sist oppdatert

Det var lørdag formiddag at Oppegård Avis fikk tips om en vannlekkasje i Sofiemyrhallen. På bildet ser du store mengder vann som har samlet seg inne i hallen ved kiosken.

Nylig har Oppegård Avis skrevet om de pågående rehabiliteringsarbeidene på taket av Sofiemyrhallen i forbindelse med etablering av det nye ventilasjonsanlegget, men det viser seg at det var et tett sluk på balkongen som skapte trøbbel. Dette ble bekreftet av kommunen lørdag ettermiddag.

RANT FRA MØTEROMMET: Det tette sluket på balkongen førte til at vannivået på balkongen steg over dørterskelen, og rant inn på gulvet i møterommet og videre.

Balkong ved møterommet

– Vannlekkasjen i Sofiemyrhallen skyldes ikke lekkasje fra taket som er under rehabilitering, men kommer fra en balkong tilstøtende møterommet, forklarer Hogne Haug, som er virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo.

På balkongen var det, ifølge ham, et tett sluk på grunn av mye samtidig nedfall fra høstblader. Det tette sluket førte til at vannivået på balkongen steg over dørterskelen, og rant inn på gulvet i møterommet og videre.

– Ikke behov for ytterligere tiltak

Oppegård Avis har spurt Haug om hvilke tiltak som skal settes i gang som følge av lekkasjen og de eventuelle vannskadene i Sofiemyrhallen.

– Sluket på balkongen er nå rengjort og alt vann er tørket opp. Det er ikke behov for ytterligere tiltak, sier Haug.

Frem til 2032

Sofiemyrhallen, som har vært preget av vannlekkasjer i mange år, skulle opprinnelig legges ned og erstattes av et nytt basseng i Kolbotn sentrum samt nye idrettsflater i forbindelse med bygging av Fram skole.

Etter kommunesammenslåingen og nye politiske vedtak fra sommeren 2020 er det nå bestemt at Sofiemyrhallen skal brukes i ti år til for å dekke kommunens lovpålagte bassengbehov. Det er bevilget inntil 30 millioner kroner for å gjennomføre rehabiliteringsbehov for å forlenge levetiden med ti år.

Den nye svømmehallen til 130 millioner kroner skal etter kommunens langsiktige planer stå ferdig enten på Kolbotn eller Sofiemyr i slutten av 20-års perioden (2037-2042), og etter at nye svømmehaller står ferdig på Langhus i 2023 og i Ski sentrum i 2032.

Det ovennevnte betyr at i perioden fra 2032 når svømmehallen på Sofiemyr er avviklet og frem til en ny svømmehall er bygget innen 2042, vil gamle Oppegård kommune ikke ha svømmehall-tilbud.

PREGET AV LEKKASJER: Manglende vedlikehold av Sofiemyrhallen i flere år har ført til mange taklekkasjer.

Siden slutten av august er det ikke kommunen, men selskapet Aquagroup som har ansvar for oppfølging av publikumsbad i Sofiemyrhallen på ettermiddager og i helgene. Det innebærer ansvar for badevaktstjenester, bemanning av billettluke, ordensrenhold og tilsvarende. Kommunen har kun ansvar for faglig renhold og teknisk drift av bassengene.

Uten lekkasjer hittil i høst

Per lørdag ettermiddag var det ikke meldt inn lekkasjer fra andre kommunale bygg i Nordre Follo, ifølge Hogne Haug.

Sofiemyr skole, som ligger et steinkast unna, har den verste tilstanden av alle skolene i kommunen som følge av et stort vedlikeholdsetterslep. Skolen, som har vært preget av vannlekkasjer i mange år, har foreløpig i høst klart seg uten noen vannlekkasjer.

Da det var en taklekkasje i oktober 2019 som følge av et tett sluk i paviljong fire, sa Hogne Haug at det ikke var behov for å åpne takkonstruksjonen der (for å tørke undertaket og eventuelt fjerne våt isolasjon for å forebygge soppdannelse). Dette er til tross for at paviljong fire er den delen av barneskolen som har den mest kritiske tilstanden.

Les også: – Ingen risiko for muggsopp

Etter oppslag i Oppegård Avis ble det gjennomført ytterligere inspeksjoner av undertaket i paviljong fire. Etter funn av våt isolasjon over himlingsplatene i kunst- og håndverksrommet ble dette rommet stengt for perioden med utbedringene.

Les også: Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

Powered by Labrador CMS