Taklekkasje på Sofiemyr skole

KOMMUNEN FORKLARER: På bildet ser du en takhette med taktekking. Den røde pilen indikerer hvor vannet har kommet inn.
KOMMUNEN FORKLARER: På bildet ser du en takhette med taktekking. Den røde pilen indikerer hvor vannet har kommet inn.

– Ingen risiko for muggsopp

Kommunen mener at det ikke er grunnlag for utvidede muggsopprøver på Sofiemyr skole som følge av takklekkasje forrige uke.

Publisert

Det var et tett sluk som medførte økt vannstand på taket slik at det lakk ned mellom taktekking og takhetten, sier Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård.

FORKLARER: – Det er vurdert at det ikke er grunnlag for å ta utvidede muggsopprøver på Sofiemyr skole, sier Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård.
FORKLARER: – Det er vurdert at det ikke er grunnlag for å ta utvidede muggsopprøver på Sofiemyr skole, sier Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård.

Haug sier taklekkasjen i kunst- og håndverksrommet og i korridoren ved siden dette rommet (red. anm.: Taklekkasjen ble påvist i paviljong fire på Sofiemyr skole mandag forrige uke), er vurdert til å skyldes en enkelthendelse.

En enkeltlekkasje som dette, forutsatt at det blir tørket opp raskt, gir ikke risiko for muggsoppdannelse. Det er nå tettet mellom taktekkingen og takhetten. Det er så langt ingen indikasjoner på gjenværende fuktighet eller at dette har vært en lekkasje over tid, eller gjentagende lekkasje samme sted, som gir økt fare for problematikken med muggsopp.

Les også: Taklekkasje på Sofiemyr skole

Kun visuell undersøkelse

– Selv om sluket på taket er tett, skal det jo ikke renne fra taket og inn i bygget. Det har tidligere vært påvist lekkasjer og fukt i denne paviljongen. Hvordan har dere undersøkt taket som følge av denne lekkasjen?

KOMMUNEN FORKLARER: På bildet ser du en takhette med taktekking. Den røde pilen indikerer hvor vannet har kommet inn.
KOMMUNEN FORKLARER: På bildet ser du en takhette med taktekking. Den røde pilen indikerer hvor vannet har kommet inn.

Våre driftsteknikere har visuelt inspisert taket etter lekkasjen, sier Haug.

Ifølge ham ble det vurdert at lekkasjen mest trolig kom fra en takhette som hadde lavere taktekking enn de andre takhettene.

Når sluket var tett, kom vannstanden over nivået til taktekkingen, og dermed lakk det vann inn mellom taktekkingen og takhetten, sier Haug.

Les også: – Sett opp brakker

Utvendig utbedring i dag

Haug sier at på grunn av fuktigheten på taket etter lekkasjen forrige helg måtte taket tørke før ytterligere utbedringer kunne bli utført.

Dette for å få feste til tettematerialet mellom taktekkingen og takhetten. Våre driftsteknikere har fulgt opp dette i dag (mandag 28. oktober), og overgangen mellom taktekkingen og takhetten har blitt utbedret, sier Haug.  

Fuktproblemer eller muggsopp innendørs:

  • Kan gi trøtthet, hodepine og økt risiko for luftveisallergi og luftveissykdom både hos allergikere og ikke-allergikere. Mulige symptomer på  dette kan være: pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rhinitt og eksem.
  • Mye tyder på at fuktskader og muggsopp i inneklimaet kan være knyttet til utvikling av astma og allergi, og ikke bare til forverring av symptomer hos de som allerede har disse.
  • Enkelte muggsopper vokser ved 37°C og kan forårsake ulike infeksjoner i
    menneskekroppen, blant annet lungeinfeksjoner, ørebetennelse og soppinfeksjoner. Dette er først og fremst et problem for personer med sterkt svekket immunforsvar, og som en komplikasjon ved andre sykdommer.
  • Gjelder det din arbeidsplass, ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet, arbeidsmiljøutvalget eller bedriftslegen.

      Kilde: Helsenorge.no, Mycoteam

Les også: – Fuktskader må avdekkes og løses

Inspisert kun over nedbygd himling

Har dere åpnet takkonstruksjonen for å tørke undertaket og eventuelt fjerne vår isolasjon for å forebygge soppdannelse der?

Nei, men det har vært inspisert over nedbygd himling uten indikasjoner for vannansamlinger eller fuktige områder i undertaket, sier Haug.

Videre sier han at undertaket også skal inspiseres i detalj, men på grunn av vanskelig adkomst opp til undertaket (går over ventilasjonskanaler) og andre akutte saker som måtte prioriteres, har ikke dette blitt utført ennå i påvente av ledige ressurser.

Det er standard prosedyre at isolasjonen blir inspisert og eventuelt våt isolasjon blir fjernet og erstattet av ny isolasjon dersom det er indikasjon på fuktighet i isolasjonen. Dette for å ikke gi grobunn for soppsporer. Dersom det er indikasjoner på restfuktighet i undertaket eller lignende, vil vi iverksette ytterligere tiltak for å hindre soppforekomster, sier Haug.

Les også: Bekymret for inneklima på barneskolen

Ingen grunnlag for utvidede muggsopprøver

– En enkeltlekkasje som dette, forutsatt at det blir tørket opp raskt, gir ikke risiko for muggsoppdannelse.

Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård

Etter kraftig nedbør søndag 12. oktober ble det påvist en taklekkasje på Østli skole. Som på Sofiemyr skole var også denne lekkasjen lokalisert på et begrenset område, kun i ett grupperom og i gangen ved siden av dette rommet, men i dette tilfelle valgte kommunen å sette i gang med grundige undersøkelser med utvidede muggsopprøver.

Kommunen kontaktet Mycoteam, som gjennomførte en inspeksjon og muggsoppanalyse for å vurdere eventuelle muggsoppskader som følge av lekkasjen. Som følge av dette ble det avdekket moderate funn av muggsopp i det aktuelle rommet. Utbedring av skadene vil koste rundt 100.000 kroner, ifølge Hogne Haug.

Hvorfor har dere ikke kontaktet Mycoteam og utført utvidede muggsoppprøver på Sofiemyr skole, ikke minst med tanke på at det tidligere i år har blitt påvist funn av muggsopp i alle kontrollerte rom på skolen? Er dette på grunn av at denne skolen skal rives og større tiltak ikke blir prioritert i årene fremover?

En enkeltlekkasje som på Sofiemyr skole, forutsatt at det blir tørket opp raskt, gir ikke risiko for muggsoppdannelse. Det er derfor vurdert at det ikke er grunnlag for å ta utvidede muggsopprøver i dette tilfelle. Vi vil fortsatt kontrollere stedet og iverksette aktuelle tiltak dersom det skulle vise seg at vi ikke har fått bukt med denne aktuelle lekkasjeproblematikken eller kan identifisere tegn på muggsoppdannelser i ettertid, sier Haug.

Han sier at når det gjelder tiltak for inneklima, følges dette opp med like stor fokus på Sofiemyr skole som en hvilken som helst annen skole da inneklimaet skal være tilfredsstillende helt til siste dag det er aktivitet på skolen.

Les også: Slik fjernes muggsoppen på Østli

Valgte å ikke besvare flere spørsmål

På Sofiemyr skole har undervisningen pågått i det aktuelle rommet i en hel uke, til og med mens det dryppet ned vann fra taket.

"Det dryppet ned  vann fra taket midt i timen mandag 21. oktober. Det dryppet ned ved en stikkontakt/ledning til en lampe og ved en lufteluke i taket. Det kom så mye vann at det ble store dammer på gulvet bakerst i kunst- og håndverksrommet. Til slutt måtte læreren hente vaktmesteren. Det ble satt ut bøtter der det lakk vann og vannet fra gulvet ble sugd opp, men det fortsatte å dryppe."

Hvorfor har ingen elever blitt flyttet til andre rom da lekkasjen ble påvist på Sofiemyr skole, slik som det ble gjort på Østli skole? 

Har det elektriske på det aktuelle rommet blitt kontrollert av en elektriker?

Kommunen har valgt å ikke besvare disse spørsmålene. Fredag forrige uke ba Oppegård Avis kommunen om innsyn i rapporten som beskriver de konkrete tiltakene gjennomført som følge av den siste lekkasjen på skolen, men vi har foreløpig ikke fått denne rapporten.

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Dette ble avdekket under tilsynet i 2015

Oppegård kommune har hatt vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg i mange år. For fire år siden skrev Oppegård Avis at over 56 millioner kroner burde settes av til strakstiltak på fem skoler i kommunen, ifølge tilstandsrapporten fra Reinertsen AS som har avdekket mange alvorlige feil og mangler på disse skolene.

Sofiemyr skole har vært plaget av lekkasjer i lang tid. Barneskolen har fem paviljonger og er totalt sett dårlig isolert, ifølge Reinertsen-rapporten fra 2015. Det har også vært en del taklekkasjer som har blitt utbedret, men det er usikkert om isolasjonen i takkonstruksjonen under er skiftet. Det antydes i rapporten at det kan være en del innebygget fukt inne i den. Det ble derfor anbefalt strakstiltak på over en million kroner (ny tolags papp på hele taket og stikkprøveundersøkelse for å finne ut om det har vært fukt i isolasjonen).

Trekonstruksjonen i gulv har enkelte steder råtnet opp og blitt byttet. I deler av krypkjelleren står det vann og i enkelte områder lukter det mugg, ifølge rapporten.

Paviljong fire, som brukes av førsteklassingene og barna på 1. til 4. trinn som går på morgen-SFO, har også en kjeller med garderober og gymsal. Kjelleren, som ikke har vært i bruk i flere år, har ingen isolasjon og området er dårlig drenert. Dette medfører at vanntrykket står mot veggen og skaper fuktighet og spesielt dårlig inneklima. Kjellerlokalene bør ikke brukes eller leies ut før nødvendige tiltak med hensyn til mugg, råtebekjempelse og ventilasjon er utbedret, ifølge rapporten.

Anbefaler å lete etter fuktskader

– Det skal ikke være fuktskader verken i skolebygg eller andre bygg. Kommunen har ikke lov til å eksponere verken barna eller ansatte for dette over tid, sa overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet overfor Oppegård Avis da vi intervjuet ham i forbindelse med den tidligere muggsopp-problematikken i paviljong fire på Sofiemyr skole.

Bakke er blant de fremste ekspertene på innemiljø og helse i Norge. Ifølge ham plages mange elever med dårlig inneklima i skolen, og det er dokumentert at det går ut over helse, trivsel og læring.

– Fuktskader kan gi trøtthet, hodepine og økt risiko for luftveisinfeksjoner både hos allergikere og ikke-allergikere. Har ansatte og barn allergiske sykdommer som astma eller eksem, kan de få flere symptomer og plager som følge av dette, sa Bakke.

Les også: SFO-bygget på Sofiemyrtoppen er stengt

Ifølge tilsynsleder Vigdis Tingelstad i Arbeidstilsynet er det viktig å huske at når det foretas mikrobiologiske målinger, kan man risikere å få usikre resultater.

– Disse prøvene viser ofte ingenting. Det er ikke det første som må gjøres ved mistanke av fuktskader. Det er viktig at sakkyndige på bygg går på jakt etter fuktskadene, og at de sjekker ordentlig både taket, gulvet og veggene, sa Tingelstad.

Les også: Ny barneskole på Sofiemyr kan få permanent modulskolebygg

Powered by Labrador CMS