FORSKJELLER: – Større forskjeller truer grunnleggende verdier i Norge, skriver Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordre Follo.
FORSKJELLER: – Større forskjeller truer grunnleggende verdier i Norge, skriver Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordre Follo.

Alle samfunnsutfordringers mor

I Norge blir de rikeste rikere og avstanden mellom dem og de som tjener minst øker. Stadig flere barn vokser opp i lavinntekts­familier. Rikdom går i arv og fører til sosial ulikhet - alle samfunnsutfordringers mor.

Publisert

I følge SSB eier de ti prosent rikeste halvparten av Norges formue. Og tendensen øker. I 2018 eide de ti prosentene med størst formue 52,9 prosent av samlet nettoformue mot 51,6 prosent året før. Inntektsutviklingen peker på at inntekt etter skatt for husholdninger i alt var 0,2 prosent lavere i 2018 enn i 2013, justert for prisstigning.

Høyre-regjeringen må bære hovedansvaret for at politikken deres med skattelettelser til de rikeste fører til at stadig flere husholdninger sliter med å få endene til å møtes.

Regjeringens kutt i tilskuddene til kommunene førte til at Nordre Follo kommune fikk 40 millioner kroner mindre i statsbudsjettet. De burde heller prioritert å øke overføringene til kommunene der velferdstjenestene utføres. 

– Folk i sårbare livssituasjoner skal inkluderes i fellesskapet.

Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti

Utfordringer

Norge er et av verdens beste land å bo i. Da skulle man kanskje tro vi kan lene oss tilbake og slappe av - at ting ordner seg. Vi som er folkevalgte vet at det ikke er slik. Vi vet at det er mange samfunnsutfordringer å ta tak i. Spesielt før det går riktig ille. Arbeiderpartiet er svært opptatt av å møte grunnleggende samfunnsutfordringer som sosial ulikhet.

Vi ser sosial ulikhet utspille seg som kjønnsdiskriminering, urettferdige prioriteringer mellom byer og distrikt. Og ikke minst mellom de som har mye og de som har lite. Selv om du bor i Norge spiller det en rolle hvilket kjønn du har, hvor i Norge du er født - og hvor mye foreldrene dine har å rutte med. 

Større forskjeller truer grunnleggende verdier i Norge. Høy tillit og omstillingsevne er knyttet til om folk flest har det bra. At våre barn går på samme skole, tjener rimelig likt, er uavhengige og har samme muligheter er viktig for at det norske samfunnet skal fungere godt. Harald Eia har for eksempel i den nye serien sin “Sånn er Norge” pekt på forhold ved det norske samfunnet som relaterer seg til dette. Eia viser til at uavhengighet i stor grad henger sammen med velferdsordningene våre, som for eksempel at alle får muligheten til å studere gjennom Lånekassen. Mens elever og studenter i USA i stor grad er avhengig av foreldrenes lommebok når de må kjøpe skole- og studieplass. 

Ombud

Arbeiderpartiet vil ha sterkere fellesskap, ikke økte forskjeller. Dette ideologiske prinsippet skal legges til grunn for alt vi gjør. Derfor er det viktig for oss i Nordre Follo Arbeiderparti at politikken vi gjennomfører her er i tråd med dette prinsippet. 

Vi lover at vi skal være gode ombud for folket og at vi skal følge ekstra nøye med på om at alle har det bra. Det er selvsagt at alle skal ha god mat, varme klær og trygge boforhold i Nordre Follo kommune. Men vi skal ikke bare sikre at grunnleggende behov er dekket. Folk i sårbare livssituasjoner skal inkluderes i fellesskapet.

Vi er derfor glad for at det står i den politiske plattformen til flertallspartiene i Nordre Follo, Ap, SV, Venstre, KrF, Sp og MDG, at partiene skal “jobbe aktivt for å utjevne sosial ulikhet, løfte svake grupper og sikre at alle får like muligheter til å lykkes uavhengig av sosial bakgrunn.” 

Powered by Labrador CMS