SKAL RIVES: Sofiemyr skole er fra 1963 og er skolebygget i Nordre Follo som er i dårligst forfatning.
SKAL RIVES: Sofiemyr skole er fra 1963 og er skolebygget i Nordre Follo som er i dårligst forfatning.

Ny Sofiemyr skole skal stå ferdig i januar 2024

Byggearbeidene med den nye barneskolen på Sofiemyr vil starte om ett år. Etter planen vil prosjektet ferdigstilles i januar 2024.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i et statusnotat for byggeprosjektene i kommunen, som ble behandlet som en orienteringssak i utvalget for oppvekst, idrett og kultur onsdag 29. september.

Sommeren 2020 ble det vedtatt å bevilge 225 millioner kroner til den nye barneskolen på Sofiemyr. Den skal bygges på den såkalte Fram-tomten ved brytehuset til KIL, altså i området hvor flertallet i gamle Oppegård kommune ville bygge en ny ungdomsskole med nye idrettshallflater. Fram-prosjektet ble stanset av flertallspartiene i Nordre Follo for drøye to år siden.

Fire paralleller

Ifølge kommunestyrets vedtak fra våren 2021 skal den nye barneskolen dimensjoneres for fire paralleller, for å ha kapasitet for den fremtidige veksten i området. Skolen vil i mellomtiden kunne ha ekstrakapasitet for klasser fra Fløysbonn ungdomsskole.

Prosjektet skal gjennomføres som samspillsentreprise i fase én, med opsjon på å gå videre med samspill i fase to.

HER SKAL DEN BYGGES: Den nye barneskolen skal bygges på tomten som Fram ungdomsskole var planlagt bygget.
HER SKAL DEN BYGGES: Den nye barneskolen skal bygges på tomten som Fram ungdomsskole var planlagt bygget.

Plukket ut fire tilbydere

Ifølge statusnotatet fra september 2021 ble det i begynnelsen av juni utlyst en anbudskonkurranse samspillsentreprise for prosjektet "Ny Sofiemyr skole". Syv tilbydere var interessert i å prekvalifisere seg til prosjektet.

Etter en evalueringsprosess er fire entreprenører prekvalifisert og skal sende inn oppgaveforståelse med frist i oktober. Deretter går de videre til intervju og teamevalueringer, samt forhandlinger.

Skal velges i desember

Kontraktsignering med valgt entreprenør er planlagt til midten av desember. Fase én i samspillsentreprisen vil frem til mai 2022, og forprosjektet er planlagt fremlagt til politisk behandling i juni 2022.

Byggestart er planlagt til høsten 2022 med ferdigstillelse i januar 2024.

Det er igangsatt arbeid med regulering av skoletomten, og dette arbeidet vil parallelt med forprosjektet. Førstegangsbehandling av reguleringsplanen er planlagt til mai 2022.

Denne høsten vil det blant annet gjennomføres interessent- og brukeranalyser, ifølge notatet.

Powered by Labrador CMS