Vedlikehold av skolebygg

– IKKE BARE HØYRES SKYLD: "Jeg reagerer på at det legges all skyld på Høyre når det gjelder manglende vedlikehold av skolebyggene i Oppegård. Alle partiene stemte for tiltaksplanen for skolene i Oppegård. Ingen partier har fremmet noe alternativ til tiltak eller vedlikehold", sa Helge Marstrander overfor Oppegård Avis.
– IKKE BARE HØYRES SKYLD: "Jeg reagerer på at det legges all skyld på Høyre når det gjelder manglende vedlikehold av skolebyggene i Oppegård. Alle partiene stemte for tiltaksplanen for skolene i Oppegård. Ingen partier har fremmet noe alternativ til tiltak eller vedlikehold", sa Helge Marstrander overfor Oppegård Avis.

– Det var helt håpløst å være i opposisjon i Oppegård

Flere av partiene som var i opposisjon i Oppegård før kommunesammenslåingen, reagerer på Helge Marstranders (H) påstand om at ingen partier fremmet noe alternativ til tiltak eller vedlikehold av skolene i Oppegård. –  Det var helt umulig å få et gjennomslag, sier Inger Johanne Bjørnstad (V).

Publisert

Varaordfører i Nordre Follo, Hans Martin Enger (MDG) er blant dem som reagerer. Han sier at i forbindelse med behandlingen av skolebruksplanen for 2016-2030 i levekårsutvalget i Oppegård i mai 2015, fremmet han følgende forslag:

"Alle nødvendige strakstiltak for å sikre elevene et godt innemiljø og læringsmiljø, påvist av tilstandsrapporter for skolebyggene i 2015 på Kolbotn, Sofiemyr, Greverud og Hellerasten skoler igangsettes og/eller intensiveres høst 2016, finansiert med overskuddsmidler fra budsjettåret 2015."

Forslaget til Enger fikk ingen støtte og falt.

Les også: – Det er lett å se alt dette i etterpåklokskap

– Brakker er dyrt, midlertidig og kortsiktig

Da det ble funnet muggsopp i alle kontrollerte rom på Sofiemyr skole i fjor, var Hans Martin Enger heller ikke imponert over rådmannens plan om å bekjempe muggsoppen på skolen med hovedrengjøring et par ganger i året.

MDG-politikeren sa overfor Oppegård Avis at det var uforsvarlig å utsette barn og ansatte ved denne skolen for muggsopp i minst fem år til.

Samtidig var Enger motstander av en brakkeløsning på Sofiemyr. Til tross for tilstandsrapporten fra 2015 som viste at det ikke skulle være lønnsomt å investere i rehabiliteringen av denne skolen, foreslo Enger "å gjøre en grundig vurdering av hva som måtte til for et godt inneklima i eksisterende skolebygg før det eventuelt skulle vurderes et alternativ opp mot en eventuell brakkeløsning".

– Brakker er dyrt, midlertidig og kortsiktig, slo Enger fast.

Les også: – Uforsvarlig

– Brakker som alternativ til de dårligste klasserommene

Da Enger ble intervjuet av Oppegård Avis i mai i fjor, mente han at kommunen burde rehabilitere Sofiemyr skole og erstatte de gamle byggene som ble vurdert til å være i dårligst stand.

Nå har MDG-politikeren skiftet meningen vedrørende bruk av brakkene, men foreslår dette kun for deler av skolen med de dårligste klasserommene:

– Jeg er for at vi vurderer brakker og paviljonger nå. Så lang tid er gått og ødeleggelsene er kommet så langt at det er viktig å finne løsninger som så raskt som mulig sikrer gode alternativ til de dårligste klasserommene. Det arbeidet holder vi på med nå og utover våren for alle skolene, og da må paviljonger være et av alternativene vi vurderer.

– Mener du brakker bør settes inn kun for de dårligste klasserommene, det vil si deler av skolen som paviljong fire?

–  Nei, det kan godt være det bør være for hele eller en større del av skolen. Det må vi komme tilbake til, sier Enger.

Les også: – Reinspikka løgn!

– Sett opp brakker

Tidligere kommunerepresentant for SV Oppegård og nestleder i SU, Synnøve Kronen Snyen, var krystallklar om hva kommunen burde gjøre med Sofiemyr skole etter at muggsopp hadde blitt avdekket i alle kontrollerte rom i mars fjor.

Sett opp brakker. Helseskader knyttet til eksponering av muggsopp er kjent. Muggsopp kan ikke minst utløse allergi og astma. Blir slike lidelser først utløst, er dette plager som kan vare livet ut, sa Kronen Snyen overfor Oppegård Avis i fjor.

Under kommunestyremøtet 13. mai i fjor stilte hun flere spørsmål om dette til rådmannen.

"Sofiemyr skole står i en spesiell situasjon da det er vedtatt at skolen skal rives. Det gjennomføres derfor ikke større rehabiliteringsarbeider eller langsiktige investeringer når det kommer til vedlikehold", skrev tidligere rådmann Lars Henrik Bøhler i sitt svar til Kronen Snyen.

I handlingsprogrammet for 2018-2021 var det avsatt kun 40 millioner kroner til rehabilitering og et forprosjekt. Dette var langt fra nok til en ny barneskole. For å sammenlikne: Dagens prosjekt med en ny barneskole på Kolbotn bikket nå over en halv milliard kroner.

Rådmannen skrev til Snyen i mai i fjor om at han skulle fremme behov for økt bevilgning etter et gjennomført forprosjekt. Samtidig ble det presisert at byggearbeidene uansett kunne starte tidligst om tre år (i 2022). Med byggearbeidene på halvannet til to år, ville det være snakk om ventetid på fem år til sammen.

Høyre ville ikke høre noe om midlertidige tiltak på skolene for å kunne spare penger.

Inger Johanne Bjørnstad (V), tidligere gruppeleder for Oppegård Venstre

I desember 2019 ble det vedtatt å utsette alle investeringsprosjektene med unntak av Kolbotn skole. Hoveddelen av de vedtatte budsjettmidlene til skolen ble innlemmet i en helhetlig skolebehovsplan for Nordre Follo slik at kun midler til forprosjektet gjenstår.

Det var helt umulig å få et gjennomslag

Da Oppegård Venstre fikk vite om dette, foreslo tidligere gruppeleder Inger Johanne Bjørnstad (V) et nybygg på den delen av Sofiemyr skole som var i dårligst tilstand, og flytting av elever inn i midlertidige lokaler til den nye skolen var ferdig. Forslaget hennes fikk ikke støtte av flertallet i kommunestyret, og falt.

– Hvorfor har dere ikke foreslått å iverksette de anbefalte tiltakene fra Reinertsenrapporten fra 2015 i planperioden 2015-2019?

– Det var helt håpløst å være i opposisjonen i Oppegård. Vi diskuterte ulike tiltak på skolene på formannskapsmøtene, men fremmet ikke noe for at det var helt umulig å få et gjennomslag når vi var i mindretall. Høyre ville ikke høre noe om midlertidige tiltak på skolene for å kunne spare penger, sier Bjørnstad.

Les også: – Sett opp brakker

– Etter 50 år med å sitte i opposisjon må man velge sine kamper på saker man kan få gjennomslag for. Det nytter ikke å foreslå forslag som garantert blir nedstemt av Høyre.

Foreslo skolen på Ekornrud i 2017

Nesleder i utvalget for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune, Håkon Heløe (Ap), reagerer også på det Marstrander sier om opposisjonen.

– Det viktigste forslaget til Oppegård Arbeiderparti i forrige planperiode var å starte en ny skole på Ekornrud. Målet var å kunne ta denne skolen i bruk raskere, som en erstatning for Fløysbonnbygget som var i dårlig stand. Dette kunne vi ha fått på plass tidligere enn den løsningen som ligger på bordet nå, sier Heløe.

Anne Beth Skrede (Ap) foreslo dette i 2017. Realisering av den nye skolen på Ekornrud var da foreslått gjennom omregulering av hele skoletomten på Sofiemyr til boligformål. Forslaget hennes fikk 13 stemmer (Ap, V og MDG) og falt.

– Vi har sett lenge den kritiske situasjonen ved Sofiemyr og så ikke noe annet alternativ allerede i fjor enn å flytte elevene over i brakker. Dette ble nedstemt, dessverre. Vi i Ap har alltid prioritert skoler og barnehage, og å investere i en god barndom er noe av det viktigste vi kan gjøre. Etter lang erfaring i opposisjonen har vi sett at skoler har dessverre blitt nedprioritert i Oppegård. Vi har forsøkt å løfte dette flere ganger og alltid forsøkt å skjerme skolene for kutt ved rammereduksjonen i driftbudsjettet som har vært foreslått, sier Heløe.

– Hvorfor har dere ikke foreslått å iverksette de anbefalte tiltakene fra Reinertsenrapporten fra 2015 i planperioden 2015-2019?

– Vi foreslo dette i kommunestyret i juni 2019, men vi fremmet ikke alle de foreslåtte tiltakene. Etter 50 år med å sitte i opposisjon må man velge sine kamper på saker man kan få gjennomslag for. Det nytter ikke å foreslå forslag som garantert blir nedstemt av Høyre, sier Heløe.