Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

VALGET: Du kan stemme på følgende steder: Ski rådhus, Ski skole, Siggerudhallen, Langhus skole, Kråkstadhallen, Finstad skole, Vevelstadåsen skole, Bøleråsen skole, Kolben, Hellerasten skole, Sofiemyr skole og Østre Greverud idrettshall.
VALGET: Du kan stemme på følgende steder: Ski rådhus, Ski skole, Siggerudhallen, Langhus skole, Kråkstadhallen, Finstad skole, Vevelstadåsen skole, Bøleråsen skole, Kolben, Hellerasten skole, Sofiemyr skole og Østre Greverud idrettshall.

Politikere må lytte

"FrP ønsker et samarbeid med Høyre etter valget, men vi vil aldri godta «å ta avgjørelser på bakrommet», skriver Tønnes Steenersen, ordførerkandidat for Nordre Follo FrP, i sitt debattinnlegg.

Publisert

Valgkampen i Oppegård har i stor grad blitt preget av misnøye rundt hvordan innbyggere blir involvert i politiske prosesser.

Vi registrerer at Høyre har vært den største skyteskiven, noe som ikke er unaturlig med den størrelsen partiet har i Oppegård. Men det glemmes for ofte at Arbeiderpartiet også har støttet opp om mange av disse sakene. For eksempel stod Ap sammen med Høyre om å plassere den nye svømmehallen i Generasjonsparken på Kolbotn.

Høyre har vært det dominerende partiet i Oppegård i 50 år, og jeg mener de har forvaltet dette på en god måte. Oppegård er en bra kommune på veldig mange felt, blant de beste i landet.

Det er derfor for meg et mysterium at man blir beskyldt for å «behandle saker på bakrommet» og å ikke involvere innbyggerne. Dette etterlatte inntrykket bør være ganske unødvendig når man faktisk forvalter rollen sin som det dominerende partiet i en kommune på en god måte.

Man glemmer kanskje hvilken styrke som ligger i et lederskap hvor alle som ønsker det får delta i prosessen. Det er lettere å godta vedtak som kanskje ikke er helt optimale, hvis man i hvert fall har fått være med å si sin mening og bidra med innspill som blir tatt hensyn til.

FrP ønsker et samarbeid med Høyre etter valget, og vi har mange års erfaring med samarbeid med Høyre i Ski. Det har vært en hyggelig opplevelse. Men FrP vil aldri godta «å ta avgjørelser på bakrommet». Vi vil lytte til og involvere alle som ønsker å bidra i de sakene vi behandler. Det mener vi er en forutsetning for at demokratiet i Nordre Follo skal fungere.

Hvis det er riktig som en del hevder, at det rett og slett er et demokratisk underskudd i Oppegård, kan vi love at dette vil opphøre fra 1. januar 2019. Er du lei av politikere som ikke lytter? Da bør du stemme FrP.