ÅPNER FOR ENDRINGER: Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker å legge lokaliseringsdebatten om politiets nye beredskapssenter til side, men åpner samtidig for å justere reguleringsplanen. Det kan være gode nyheter for støymotstanderne.
ÅPNER FOR ENDRINGER: Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker å legge lokaliseringsdebatten om politiets nye beredskapssenter til side, men åpner samtidig for å justere reguleringsplanen. Det kan være gode nyheter for støymotstanderne.

Åpner for nye justeringer på Taraldrud

Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker å legge lokaliseringsdebatten om politiets nye beredskapssenter til side, men åpner samtidig for å justere reguleringsplanen. Det kan være gode nyheter for støymotstanderne

Publisert

Den 6. juni stilte stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV) et spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, hvor han ønsket svar på hvorfor alternative lokaliseringer – for eksempel på Rygge – ikke har blitt vurdert.

Ministeren skriver blant annet at han «tar støyutfordringene på alvor, at de har regulert politiets aktivitet og at det ligger en grundig prosess bak valget av Taraldrud». Han fremholder også at det foreslåtte alternativet Rygge ligger for langt unna Oslo til å oppfylle vesentlige krav knyttet til et nytt beredskapssenter. Blant annet gjelder dette tidsbruk i akutte situasjoner i hovedstaden.

Åpner for endringer

STILTE SPØRSMÅL: Bård Vegar Solhjell fra SV.
STILTE SPØRSMÅL: Bård Vegar Solhjell fra SV.

Så langt intet nytt. Men selv om ministeren poengterer at han ønsker å legge lokaliseringsdebatten død, åpner han likevel for å gjøre endringer:

Les også: FAU-Helge: – Klart vi er skuffet!

«Jeg er villig til å se på ytterligere justeringer av forslaget til reguleringsplan, basert på høringsuttalelsene som kommer inn, men planen gir etter mitt syn en god balanse mellom hensyn til nasjonale behov og lokale interesser», skriver ministeren i sitt svar.

Ønsker et møte

Det at ministeren fortsatt holder døren for justeringer i reguleringsplanen, kan være godt nytt for alle som er bekymret for plagsom støy fra skyting og helikoptertrafikk.

FAU-leder ved Hellerasten skole og talsmann for interessegruppen «Stopp støyen fra beredskapssenteret på Taraldrud», Helge Marstrander, sier følgende etter å ha lest svaret.

ÅPNER FOR ENDRINGER: Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker å legge lokaliseringsdebatten om politiets nye beredskapssenter til side, men åpner samtidig for å justere reguleringsplanen. Det kan være gode nyheter for støymotstanderne.
ÅPNER FOR ENDRINGER: Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker å legge lokaliseringsdebatten om politiets nye beredskapssenter til side, men åpner samtidig for å justere reguleringsplanen. Det kan være gode nyheter for støymotstanderne.

Les også: – Se lyd-demonstrasjonen på Tårnåsen skole

– Vi er glad for at ministeren åpner for å se på justeringer. Vi er opptatt av å komme frem til en vinn - vinn løsning, en løsning som øker politiets mulighet til bruk av beredskapssenteret og som samtidig kan legge støydebatten død. Dersom ministeren ønsker så deltar vi gjerne i et møte med han for å presentere våre syn og bekymringer nærmere. Der det er politisk vilje kan vi sammen finne gode løsninger, sier Marstrander til Oppegård Avis.

– Vi ønsker å komme i gang med dialog

Også ordfører Thomas Sjøvold har fått med seg ministerens svar. Også han vil ha en prat.

– Det er for så vidt ikke noe nytt i dette. Nå ønsker vi å komme i dialog med departementet og den politiske ledelsen, for å utdype våre standpunkt i denne saken. Men vi ser positivt på signalene om at de vil lytte til de lokale stemmene.

Ordfører Sjøvold holder også fast ved at dette handler om penger.

Les også: Kommentar: – Hvorfor kom de egentlig?

HER SKAL DET LIGGE: Taraldrud gård blir etter alt å dømme lokasjonen for politiets nye beredskapssenter.
HER SKAL DET LIGGE: Taraldrud gård blir etter alt å dømme lokasjonen for politiets nye beredskapssenter.

– Det jeg har sagt hele tiden, og det mener jeg fortsatt, er at dette har blitt et pengespørsmål. Og vi forventer at de bruker nok penger på støyisolering, slik at beredskapssenteret kan leve sammen med lokalbefolkningen, sier ordføreren til Oppegård Avis.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

Spørsmål og svar - les dialogen i sin helhet

Her er hele dialogen mellom stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell og Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen:

Spørsmål fra Bård Vegar Solhjell:

"Konsekvensutredning «Friluftsliv, herunder barn og unges interesser» fra Justis- og Beredskapsdepartementet viser at støy fra skyting vil høres i boligområdene og av barnehage- og skolebarn nær det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud i Ski.

Deler statsråden lokalbeboernes bekymring for dette, og hvorfor har ikke alternative lokaliseringer – for eksempel på Rygge, hvor dette problemet kunne vært unngått – blitt vurdert?"

Svar fra justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen:

"Jeg tar støyutfordringene på alvor. I forprosjekteringen og i forslaget til reguleringsplan er det tatt en rekke hensyn, både hva gjelder fysiske tiltak for støyskjerming – eksempelvis inntil 10 meter høye støyvoller, og overbygget standplass på utendørs skytebane – og restriksjoner på politiets aktivitet. Konsekvensen av dette er at det er mulig å realisere beredskapssenteret innenfor gjeldende retningslinjer for støy.

Bak valget av tomt på Taraldrud ligger en grundig prosess, som også har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring. Mange alternative tomteløsninger er blitt lansert og vurdert, hvilket har bidratt til at denne prosessen har tatt tid. Alna og Grønmo i Oslo er blitt utredet særskilt. Basert på grundige vurderinger har Taraldrud fremstått som den absolutt beste løsningen.

I konseptvalgutredningen ble det satt absolutte krav om maksimalt 30 minutter kjøretid til Oslo sentrum, og maksimalt 45 minutter kjøretid til Gardermoen. Dette er minimumskrav for nærhet til viktige objekter. Terrorhendelsene i London den siste tiden har vist viktigheten av at politiet må være i nærheten av det de skal beskytte, og for å forberede en koordinert respons må ressursene være samlet så langt det lar seg gjøre. Når kriser oppstår er tiden en kritisk faktor. For å oppnå akseptabel responstid og responskvalitet er det viktig at senteret ligger nært Oslo, og at mest mulig aktivitet er samlet på ett sted. Dette muliggjør blant annet at personer i trening i fremtiden kan inngå i beredskapsplanleggingen, og at man har nærhet til flest mulig av de objekter som skal beskyttes. Ved å samle enheter, aktiviteter og utstyr legger vi til rette for rask tilgang på et stort antall personell, med ulik kompetanse, slik at politiet raskt kan mobilisere en riktig respons ved ekstraordinære hendelser og kriser.

Rygge ligger for langt unna Oslo til å oppfylle ovennevnte krav og behov. Utover at avstanden i seg selv ville gitt uakseptabel responstid, tilsier også andre forhold at et beredskapssenter langt unna Oslo er problematisk. Personellet i beredskapstroppen er eksempelvis i regulær patruljetjeneste i Oslo politidistrikt halvparten av arbeidstiden. Det er vanskelig å se for seg at dette kunne fortsatt dersom beredskapssenteret eksempelvis ble lagt til Rygge.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at en samlet Justiskomité, i forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2017, uttrykte at det nå er mest hensiktsmessig å legge diskusjoner om lokalisering til side, og gå videre på Taraldrud. Jeg er villig til å se på ytterligere justeringer av forslaget til reguleringsplan, basert på høringsuttalelsene som kommer inn, men planen gir etter mitt syn en god balanse mellom hensyn til nasjonale behov og lokale interesser."

Powered by Labrador CMS