INFORMERTE: Politiet var på plass for å fortelle om deres planer. Minene ble alvorligere og alvorligere utover møtet, hvor blant annet Torgeir Haugen (t.v.) fra politiet orienterte om hvordan beredskapssenteret kom  mer til å bli.
INFORMERTE: Politiet var på plass for å fortelle om deres planer. Minene ble alvorligere og alvorligere utover møtet, hvor blant annet Torgeir Haugen (t.v.) fra politiet orienterte om hvordan beredskapssenteret kom mer til å bli.

– Klart vi er skuffet

Helge Marstrander uttrykker skuffelse etter gårsdagens folkemøte på Tårnåsen skole.

Publisert

Det har gått under et døgn siden folkemøtet på Tårnåsen skole, hvor over 300 foreldre og andre fra Tårnåsen, Hellerasten og andre steder i kommunen møtte opp for å få klare svar på spørsmålene sine rundt det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud.

Skuffet

Helge Marstrander i FAU ved Hellerasten skole utrykker stor skuffelse dagen derpå.

ENGASJERT: Helge Marstrander i FAU ved Hellerasten skole startet kampenjen.
ENGASJERT: Helge Marstrander i FAU ved Hellerasten skole startet kampenjen.

– Jeg er skuffet. Det er klart jeg er det. Det virker for meg som om man kun er fokusert på at det ikke er noen fare for hørselsskader, men man ser bort fra hvordan støy av dette slaget vil påvirke nærområdet, og ikke minst barna. Hensynet til barna bør gå foran alt. Jeg skulle på møtet ønsket meg en enda større debatt, men det graves ned i for mye formalia, sier han.

KOMMENTAR: – Hvorfor kom dere egentlig til Tårnåsen?

– I forhold til Statens sitt ansvar om å gjøre en helhetlig utredning, så kan jeg ikke helt skjønne at de har gjort det arbeidet de har blitt pålagt å gjøre, selv om de hevder dette, og de kan sikkert dokumentere at de har gjort det de skal gjøre, noe helt annet er hva de burde gjøre, sier Marstrander.

PS! Saken fortsetter under videoen, hvor du kan se spørsmål bli stilt til applaus fra publikum Se også bildespesial fra møtet øverst i saken! Du kan også lese mer om saken i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 14. juni.

Klikk play for å se video!

Skudd og helikoptere

På møtet fikk mange bekreftet det de hadde fryktet på forhånd. Det blir skudd, og det blir mange. Det blir også helikoptere, og også de blir mange.

BEKYMRET: Mange i salen harde bekymrede uttrykk i ansiktet, blant annet ordfører Thomas Sjøvold.
BEKYMRET: Mange i salen harde bekymrede uttrykk i ansiktet, blant annet ordfører Thomas Sjøvold.

Dersom politiets egne tall som ble presentert på møtetstemmer, dreier det seg om rundt én million skudd årlig, eller rundt 4000 skudd hver dag.

Det blir rundt 400 skudd i timen mellom 07.00 og 19.00, pluss rundt 2250 helikopterbevegelser årlig på det nye beredskapssenteret.

Les også: Se lyddemonstrasjonen på Tårnåsen skole

– Vi erkjenner at det vil bli støy i nærområdene, men mener det ikke er grunn til bekymring for opplevelsen knyttet til skolen eller skolegården, sa justis- og beredskapsdepartementets fagdirektør Terje Johnsen på møtet.

Klikk play for å se video!

PS! Saken fortsetter under videoen. Her kan du se justis- og beredskapsdepartementets fagdirektør Terje Johnsen besvare et spørsmål fra møtet. Under videoen kan du også se hva departementet skriver på sine hjemmesider om sentrale temaer fra folkemøtene den siste tiden. Du kan også lese mer om saken i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 14. juni.

Les hva departementet skriver

På justis- og beredskapsdepartementets sider, har de laget en samlesaker hvor de utdyper flere sentral temaer som har vært på folkemøtene i lokalområdet vårt den siste tiden.

På siden er sentral områder som trening med eksplosiver, skytetrening, støy og bruk av uteområder og påvirkning av barn og unge belyst.

Klikk her dersom du ønsker å komme direkte til siden for å lese hva departementet selv mener om saken (ekstern lenke)

Her er noen korte utdrag. Vi anbefaler deg den eksterne lenken for å lese alt

  • Flere skoler og barnehager i Oppegård og antakelig Oslo bruker Grønliåsen og nærmarka mellom Sofiemyr og E6 regelmessig til utendørs opphold og undervisning. Skyte- og øvingsstøy fra beredskapssenteret vil gjøre enkelte av områdene uegnet til dette, for eksempel arealene innenfor gul støysone for maksimalstøy. Utenfor gul støysone vil det være ulike oppfatninger av om arealene er egnet til uteundervisning eller ikke. Utenfor Tårnåsen skole viser beregningene at maksimalstøy fra rifle uten lyddemper på 200-meterbanen er på ca. 40 dB. Dette tilsvarer normal bakgrunnsstøy om natten i en stille by/tettsted uten andre spesifikke støykilder i direkte nærhet. Skytingen vil kunne være hørbar avhengig av værforholdene, men normalt sett er det ikke av en karakter som gjør det uegnet til utendørs undervisning.
  • Basis scenario omfatter ca. 1 millioner skudd og 1.250 eksplosiver årlig. Dette tilsvarer beredskapsressursenes treningsaktivitet i dag. Høyt scenario omfatter ca. 3 millioner skudd og 2.500 eksplosiver årlig, og er et antall som er lagt til grunn for å sikre at politiet har mulighet til å trene mer i fremtiden dersom det viser seg nødvendig.

  • Skyting innendørs utgjør ca. 1/3 av alle skudd og vil ikke medføre støy for omgivelsene. Dersom antall utendørs skudd fordeles på 250 arbeidsdager, vil det utgjøre ca. 2.700 skudd per dag i basis scenario og 8.200 skudd per dag i høyt scenario. I tillegg vil det bli trent med eksplosiver. Antall eksplosiver vil utgjøre ca. 5 per arbeidsdag i basis scenario og 7 per arbeidsdag i høyt scenario.
  • Det må forventes at helikopter noen ganger vil fly over Grønliåsen om natten, men omfanget vil være lite. Bruk av inn-/utflygingstraseene over henholdsvis Grønliåsen og Østmarka er blant annet avhengig av vindretning og hvilken responstid som er forventet på oppdraget, men i den grad politiet har mulighet til å styre hvilken trasé helikoptrene bruker, vil de forsøke å unngå traseen over Grønliåsen om natten. Det må forventes at flere vil kunne våkne når et helikopter flyr over Grønliåsen om natten. Støyberegningene for helikopterstøy viser at maksimalstøy i de mest utsatte områdene på Bjørndal vil komme opp i 80 dB utendørs og ca. 55 dB innendørs når et helikopter passerer.
  • Politiet opplyser at lyddemper vil kunne benyttes på de fleste våpnene, og det er derfor gjennomført støyberegninger med og uten lyddemper. Effekten av lyddemper er størst bak og til siden for skytteren. I skuddretningen er effekten minimal. Beregningene viser at maksimalstøyen ved for eksempel boligene på Bjørndal og ved Tårnåsen skole reduseres med 10 til 15 dB når lyddemper anvendes. Til sammenligning er effekten ved Ødegården vesentlig mindre. Effekten av lyddemper kan for eksempel sees ved å sammenligne figur 6-4 og 6-5, samt figur 6-14 og 6-15 i støyutredningen. Støyberegningene for øvrig er gjennomført uten at lyddemper er lagt til grunn fordi de skal beskrive «worst case».
  • Det er en totalvurdering som har resultert i plasseringen av skytebaner og treningsfasiliteter. Denne vurderingen omfatter blant annet av hvilke områder som er gunstige med hensyn til utbredelse av støy, tomtens terrengform, muligheter for sikring av anlegget, flyoperative forhold, logistikk og hensyn til naturmiljø og friluftsinteresser.
  • Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Dersom du ønsker å lese depratementes egeenvurdering og svar på egen nettside i sin helhet, kan du klikke her (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS