– FARLIGST OM VINTEREN: – Det er farligst å gå her om vinteren. Det mangler fysisk skille mellom gangveien og kjørefeltet, og det er alltid isglatt her, sier Anne Kristin Rutledal og Gerd Ingunn Røe fra Tårnåsen.
– FARLIGST OM VINTEREN: – Det er farligst å gå her om vinteren. Det mangler fysisk skille mellom gangveien og kjørefeltet, og det er alltid isglatt her, sier Anne Kristin Rutledal og Gerd Ingunn Røe fra Tårnåsen.

Ber om autovern

Innbyggerne på Tårnåsen etterlyser autovern langs Skiveien nord for Rikåstunnelen.

Publisert

Gerd Ingunn Røe bor på Tårnåsen. Hver dag går hun langs Skiveien til Kolbotn sentrum på vei til jobb. Ved Skiveien 51, nord for rundkjøringen ved Rikåstunnelen, er det for skummelt og ekkelt å gå, synes hun.

– Det mangler fysisk skille mellom gangveien og kjørefeltet. Jeg er daglig redd for å få en bil rett mot meg. Her akselererer bilene og trailere ut fra rundkjøringen mot nord, samtidig som det er en sving mot gangveien, sier Røe.

– Isglatt og farlig

Anne Kristin Rutledal fra Tårnåsen er helt enig med henne. Hun påpeker også at situasjonen er farligst om vinteren.

– Det er alltid veldig glatt her grunnet være vann som renner ovenfra og nedover gangveien langs Skiveien. Kommunen gravde her i fjor, men det har ikke blitt bedre siden sist, sier Røe og Rutledal.

Kant på 16 centimeter

Det er Statens vegvesen (SVV) som har ansvar for fylkesveiene. Røe skrev et brev til SVV og ba om tiltak på den aktuelle strekningen for ett år siden.

"Vi er enig i at denne situasjonen bør utbedres", skrev saksbehandler Torill Merete Beck i SVV i et brev til Røe i desember i fjor.

Ifølge brevet skulle SVV lage fysisk skille i form av fortau med høy kantstein på 16 centimeter på strekningen allerede våren 2016.

Til tross for lovnader fra SVV, har det ikke blitt satt i gang med strakstiltaket ennå. Vegard Moe i SVV skriver nå at det er bestilt tiltak på stedet, men entreprenøren må prioritere dette opp imot andre oppgaver.

– Kantsteinen på 16 centimeter vil ikke være en god løsning, sier Tårnåsen-kvinnene.

De foreslår andre tiltak som flytting av gangveien og etablering av autovern eller høy skillevegg av betong.