Skolestart:

SKOLESTART: På onsdag er det skolestart i Oppegård. Vær forsiktig og ta hensyn i trafikken.

– Vis hensyn så barn kan sykle og gå

Årets skolestart står for døren. Her er det du må merke deg som trafikant.

Publisert

For mange barn betyr skolestart også det det første virkelige møtet med trafikken. Trygg Trafikk Viken ber derfor alle bilister i ta hensyn når de nye førsteklassingene skal ut i trafikken – og vær særlig oppmerksom rundt skoler og skoleveier.

Her i Oppegård er det onsdag som er den store skolestart-dagen, men alle de neste dagene kan det være mange myke trafikanter på veiene rundt skoler og SFO.

– Nå er det mange barn der ute som skal gå eller sykle til skolen for første gang. De kan være impulsive, lar seg lett distrahere og kan plutselig løpe ut i veien. Derfor er det viktigere enn noen gang å være ekstra oppmerksom, sier Anne Marit Jordheim, regionleder for Trygg Trafikk i Viken.

Snakk med barna om skoleveien

Det betyr blant annet at du som bilist så absolutt bør legge vekk mobiltelefonen og la være å fikle med DAB-radioen din i bilen de neste dagene.

Og har du barn som skal ut i trafikken får du noen råd fra Trygg Trafikk her:

– Barn har godt av å gå eller sykle til skolen, da er de mer opplagte og klare for skoledagen. Og de fleste barn ønsker å sykle eller gå. Så der det er mulig, oppfordrer vi foreldre å følge dem til skolen heller enn å kjøre dem. Snakk med barna om skoleveien og øv på den sammen.

– Samtidig vet vi at ikke alle kan sykle eller gå til skolen. Mange er avhengig av skoleskyss. Det må vi respektere. Men Trygg Trafikk oppfordrer alle foreldre til å vurdere nøye om de faktisk er nødt til å kjøre barna til skolen, jo færre biler på skoleveien, jo tryggere blir det for de som går og sykler, sier Jordheim.

MÅ DU KJØRE? Det er et spørsmål du kanskje bør stille deg de neste dagene.

Etablering av hjertesone i Viken

Hjertesone har som formål å gjøre området rundt skolen tryggere for elevene. Viktige prinsipper er å redusere kjøring og at flere elever går og sykler. Hjertesonen er den definerte geografiske sonen rundt skolen. Barna som blir kjørt, slippes av i droppsoner utenfor sonen. Hjertesone kan også innebære en rekke andre tiltak som gjør at flere sykler eller går, og som gir mindre biltrafikk rundt skolen.

– Viken fylkeskommune har et uttalt mål om å få Hjertesone rundt flere skoler, og mange skoler har etablert, eller er i ferd med å etablere Hjertesone. Det er vi veldig fornøyd med, forteller Jordheim.

Øv med barna dine

Trygg Trafikk hører ofte fra foreldre som lurer på hvordan de forbereder barna best mulig på å gå eller sykle til skolen.

– Det beste man kan gjøre som foreldre er å øve på skoleveien sammen med barna, og samtidig lære dem hvordan man oppfører seg i trafikken. Bruk turen til å snakke om hvilke farer som finnes på skoleveien, og hva de kan gjøre for å unngå dem, sier Anne Marit Jordheim.

Hun påpeker også at barn som skal sykle til skolen, først bør ha gjennomført sykkelopplæring.

– Hvis ikke barnet ikke er klar for å gå alene til skolen, kan man samarbeide med foreldre i nabolaget om å opprette gå-grupper. På den måten er det alltid en forelder med skoleveien, samtidig som barna kan lære og erfare hvordan de forholder seg til trafikken, oppfordrer Jordheim.

Powered by Labrador CMS