SKAL NED: Får kommunen og Solon eiendom som de vil, må dette 100 år gamle bjørketreet felles. Arbeidet startet fredag morgen, men ble stoppet da naboer reagerte.

Raser mot trefelling

Utbyggingen av Veslebukta ved Kolbotnvannet fortsetter å skape konflikter. Nå raser naboer i Theodor Hansens vei mot fellingen av et 100 år gammelt bjørketre.

Publisert Sist oppdatert

Treet det gjelder står rundt 50 centimeter utenfor gjerdet til eiendommen Theodor Hansens vei 11. Denne eiendommen eies av Eiliv Liljevik. Han omtaler trefellingen som en «stygg sak».

TETT PÅ: Det nærmeste treet står på utsiden av gjerdet, mens det borteste treet står på innsiden av gjerdet.

– Det er helt utrolig at de bare går løs på en over 100 år gammel frisk bjørk rett utenfor huset vårt, uten å snakke med oss. Vi er på ferie noen dager, og fikk beskjed om dette av naboer. Kommunen kan da ikke bare herje på som dette her, sier han opprørt.

– Ikke ta bilde av oss

Oppegård Avis ble gjort oppmerksom på trefellingen og konflikten som var i emning, på fredag formiddag. Vi dro umiddelbart ned til Theodor Hansens vei, for å se på arbeidet og skadene.

Da vi henvendte oss til to arbeidere som så ut til å ha deltatt i fellingen av det gamle bjørketreet, ble det raskt klart de var svært lite snakkesalige.

– Ta det med Solon. Vi gjør bare jobben vår. Og ikke ta bilde av oss, for da tar jeg den Leaf-en din (bilen til journalisten) og putter den en viss plass, sier den ene friskt.

De ønsket heller ikke å fortelle hvilket firma de representerte, for at fakta i saken skulle bli riktig.

– Ta det med Solon, sa jeg. Vi har ingen kommentar, understreket en av de andre.

Stoppet arbeidet

Jens Petter Raanaas i Solon Eiendom er i så måte riktig mann å snakke med. Han besvarte ikke våre henvendelser fredag.

Derfor ringte vi heller til Wenche Aarvik, som er kommunens utbyggingskoordinator i Kolbotn sentrum. Hun kunne fortelle at arbeidene utføres av Gultvedt Entreprenør, på vegne av utbygger Solon Eiendom.

– Arbeidene er et ledd i utbyggingen av Veslebukta, som også omfatter nødvendig oppgradering av vei, vann og avløp i området, i tillegg til boligutbyggingen. Oppgraderingen har sin bakgrunn i krav i reguleringsplanen, forteller Aarvik.

Hun fortalte også at det skulle jobbes videre med denne saken.

– Vi ble gjort oppmerksom på dette arbeidet tidligere i dag (fredag). Utfra våre kart står dette treet på kommunal grunn, men eieren av Theodor Hansens vei 11, hevder at treet står på hans eiendom. Vi har derfor stoppet arbeidet inntil videre, så vi få målt opp på nytt, sa Aarvik til Oppegård Avis fredag formiddag.

– Felling er nødvendig

MÅ NED: Treet utenfor Theodor Hansens vei 11 ofres til fordel for veiformål. I dette tlfellet betyr det en grøft.

Var det virkelig nødvendig å felle dette treet, som står 50 centimeter fra gjerdet til Th. Hansens vei?

– I forbindelse med utbyggingen av Veslebukta er det i detaljregulering lagt inn tiltak om utbedringer og breddeutvidelse av Theodor Hansens vei. Som utbygger er Solon Eiendom utfører av dette. De følger opp reguleringsplanens krav. Felling av dette treet er dessverre nødvendig. Vi ønsker ikke å ta store, flotte trær, men i dette tilfellet var det nødvendig, sier Aarvik.

Treet som utbygger altså mener må felles, står rundt 50 centimeter fra gjerdet til Theodor Hansens vei 11. Der skal det ikke bygges hverken vei eller fortau, men i reguleringsplanen er det avsatt til såkalt veiformål.

Ifølge opplysninger Oppegård Avis har, betyr veiformål i dette tilfellet en ny grøft.

– Kan ikke herje på

Eiliv Mæhle Liljevik bor selv i nummer 13, men eier altså også nummer 11. Han ble sjokkert da han hørte om trefellingen fredag morgen.

– Det er helt utrolig at de bare feller en over 100 år gammel bjørk rett utenfor huset vårt, uten å snakke med oss. Til alt overmål for å lage en grøft. Det var allerede en grøft der treet stod, sier han opprørt.

Vi konfronterer Aarvik i kommunen med Liljeviks uttalelser.

– Jeg forstår at eieren er skuffet, og sett i ettertid skulle det ha vært en bedre dialog her, før arbeidet startet. Vi mener likevel at dette treet står på kommunal grunn og at det dermed ikke er gjort noe galt. Det er Gultvedt som er entreprenør. Solon og firmaet som utfører arbeidet, burde snakket med nærmeste nabo. Det er alltid klokt å gjøre det i slike saker, sier Aarvik.

Treet det gjelder er et over 100 år gammelt tre, som svært tett på Liljeviks tomt. Hvorfor var det viktig å fjerne dette treet?

VAR GODT I GANG: Da Oppegård Avis kom til Veslebukta fredag formiddag, var arbeidene med å fjerne bjørken godt i gang.

– Kommunen fikk beskjed av utbygger om at det var nødvendig, siden de må skifte ut dårlige masser i grunnen og fordi treet er i direkte konflikt med grunnarbeidene. Kommunen gjennomførte en befaring med utbygger i slutten av juni, og da ble det bestemt at dette treet og to andre trær kunne felles, sier Aarvik.

Må gis god informasjon

En som stusser over denne beslutningen er MDG-politiker og varaordfører i Nordre Follo kommune, Hans Martin Enger. Han mener denne situasjonen burde vært unngått.

– Bevaring av store og gamle trær bør prioriteres mye høyere enn det vi ofte ser i dag. De er veldig verdifulle for naturmangfoldet, og fungerer som klimatilpasning blant annet fordi de tar opp store mengder vann ved nedbør, skriver Enger til Oppegård Avis.

Han sier det virker som om informasjonen mellom kommunen og utbygger har vært god, mens det tydeligvis har manglet ut til naboene.

– For å få til mer bevaring av store trær og eksisterende vegetasjon må det prioriteres høyere på et tidlig tidspunkt i reguleringsprosesser. Hvis ikke havner man ofte i situasjoner som denne, hvor trær som i utgangspunktet kunne fått stå, likevel må felles, selv om det også i dag kun tillates som «siste utvei». Når det først skal skje må det i det minste gjøres ryddige avklaringer med grunneier og gis god informasjon til naboer. I dette tilfellet hadde utbygger god dialog med kommunen som grunneier, mens informasjon fra utbygger til naboene tydeligvis har manglet, skriver Enger.

NB: Lørdag kveld mottok Oppegård Avis en e-post med dokumentasjon på at treet står på kommunal grunn. Det er dermed grunn til å tro at arbeidet med å felle treet fortsetter til uken.

SNART HISTORIE: Det er utført nye målinger og kommunen bekrefter at treet står på kommunal grunn. Det er derfor grunn til å tro at arbeidet med å felle treet gjenopptas over helgen.
Powered by Labrador CMS