Protestaksjon mot fjerning av busslommer

607 UNDERSKRIFTER: – Nå har jeg levert inn 607 underskrifter til fylkeskommunen også, sier Eirik Storjordet mens han viser oss en kvittering på dette.
607 UNDERSKRIFTER: – Nå har jeg levert inn 607 underskrifter til fylkeskommunen også, sier Eirik Storjordet mens han viser oss en kvittering på dette.

– Forventer at galskapen i Sønsterudveien stopper så snart som mulig

Nå har Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn levert inn en bunke med over 600 underskrifter fra innbyggerne som ønsker å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien. Både kommuneledelsen, fylkesordføreren og samferdselsministeren er nå informert om protestaksjonen i Oppegård.

Publisert

– På vegne av alle som har signert innbyggerinitiativet forventer jeg at dette blir nå tatt på alvor, og at denne galskapen med fjerning av busslommene i Sønsterudveien stopper så raskt som mulig, sier 71åringen, som startet underskriftskampanjen "Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård kommune".

– På vegne av alle som har signert innbyggerinitiativet forventer jeg at dette blir nå tatt på alvor, og at denne galskapen med fjerning av busslommene i Sønsterudveien stopper så raskt som mulig.

Eirik Storjordet, initiativtaker til protestaksjonen mot fjerning av busslommene

Sønsterudveien er en fylkesvei og det er fylkeskommunen som har ansvar for den. For at innbyggerinitiativet kan behandles i fylkestinget trenger man 500 underskrifter fra folk bosatt i fylket.

I løpet av de to ukene har Storjordet samlet inn 607 underskrifter hvorav 455 digitale og 152 på papir. Innlegget hans har hittil blitt delt på Facebook 585 ganger.

– Innbyggerinitiativet er basert på manglende trafikkmålinger og manglende konsekvensanalyse for prosjektet. Dette provoserer meg stort, påpeker Storjordet.

Les også: Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

153 færre kjøretøy i døgnet siden 2012

Tidligere i høst skrev senioringeniør Vegard Moe i SVV til Oppegård Avis at prosjektet med fjerning av busslommene er basert på trafikkmålingene i Sønsterudveien fra 2018 og i Kongeveien fra 2012.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Sønsterudveien var på 9.246 kjøretøy i døgnet i 2018, som betyr at det var registrert 153 færre kjøretøy per døgn i fjor enn ved forrige trafikkmåling i 2012. ÅDT i Kongeveien var på kun 766 kjøretøy i døgnet i 2012, ifølge Moe.

Les også: Prioriterer kun Tverrveien

Basert på målinger fra 2012

Nå viser det seg at det allikevel ikke ble gjort noen målinger i Sønsterudveien og Kongeveien i fjor. Vegard Moe i SVV bekrefter dette i en e-post til Oppegård Avis fra i går, hvor han skriver at dagens trafikktall i de to veiene er beregnet ut i fra trafikktellinger som er gjennomført i området ellers:

"Med bakgrunn i tidligere oversendt forprosjekt (red. anm.: SVVs forprosjekt for Sønsterudveien fra 2012) besluttet Trafikkseksjonen på Vegavdeling Akershus, Statens vegvesen, Region øst å bygge om busslommene i Sønsterudveien til kantstopp. Jeg er ikke kjent med at det er gjennomført trafikktellinger i Sønsterudveien etter 2012, dagens trafikktall er beregnet ut i fra tellinger som er gjennomført ellers i området."

– Hvorfor vil ikke Statens vegvesen (SVV) gjøre nye målinger og se på konsekvensene for Skiveien, Valhallaveien og Tømteveien, og ikke minst konsekvensene for trafikksikkerheten i området før de starter med prosjektet? Hvorfor vil ikke de se på hvordan fjerning av busslommene kan påvirke redningsetatenes fremmkommelighet? lurer Eirik Storjordet på.

71-åringen fra Kolbotn har ikke tenkt å stoppe med engasjementet sitt for saken. I dag har han vært i møte med ordføreren i Oppegård og har planer om å møte fylkesordføreren neste uke.

Les også: Bekymret for trafikksikkerheten i Sønsterudveien